Home » Dossiers » Overige dossiers » Fusietoets

Dossier Fusietoets - Artikelen

Er zijn 15 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Afschaffing fusietoets verworpen door Eerste Kamer - 18 juni 2020
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs verworpen. De AVS betreurt dit.   De partijen waren verdeeld: Forum voor Democratie (FvD), de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Fusietoets afgeschaft - 12 september 2019
De Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs is door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat er geen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schaalvergroting als schijnoplossing - 29 september 2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer....
Primair onderwijs
Internetconsultatie afschaffing fusietoets tot 6 augustus - 2 juli 2018
De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel ‘Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is gestart. De internetconsultatie loopt tot 6 augustus aanstaande....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kabinet schaft fusietoets af - 20 april 2018
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Per 1 augustus 2017 ook lichtere fusietoets - 15 augustus 2017
Met ingang van 1 augustus jl is een lichtere en snellere fusietoets mogelijk voor scholen die kampen met leerlingendaling. Een dergelijke procedure kan binnen vier weken afgerond zijn. Met deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW wil snellere fusietoets - 18 oktober 2016
Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Aanmelden veldraadpleging fusietoets - 18 december 2015
De fusietoets biedt niet voldoende ruimte en zekerheid voor besturen. In januari 2016 voert OCW gesprekken met het onderwijsveld over de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport om de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer: eerst veldraadpleging fusietoets afwachten - 8 december 2015
De Tweede Kamer houdt zich nog vast aan de fusietoets. Tijdens het notaoverleg van maandag 7 december merkt staatssecretaris Dekker van OCW op dat de fusietoets aangepast zou kunnen worden, maar hij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Fusietoetsregels vergen aanpassing - 13 november 2015
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben de Tweede Kamer op 11 november het onderzoeksrapport Evaluatie Wet fusietoets in het onderwijs toegestuurd. Eindconclusie van de wetsevaluatie is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kabinet: geen fusietoets voor praktijkonderwijs - 11 maart 2015
Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het praktijkonderwijs vrij te stellen van de fusietoets. De wetswijziging zou betekenen dat er geen goedkeuring nodig is voor een fusie waarbij een...
Voortgezet onderwijs
Raad van State keurt 50%-norm fusietoets af - 19 februari 2015
De Raad van State heeft onlangs bevestigd dat de 50%-norm in de fusietoets in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit heeft vergaande consequenties voor de huidige beoordeling van...
Primair onderwijs
Rechtbank verwerpt fusie-afwijzing Dekker - 23 april 2014
Een geplande fusie tussen twee schoolbesturen in Noord-Nederland is ten onrechte afgewezen door staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden onlangs bepaald. De...
Primair onderwijs
Fusietoets onderwijs stelt menselijke maat centraal - 3 april 2014
Sinds oktober 2011 zijn er meer dan zeventig adviezen uitgebracht over voorgenomen fusies van schoolbesturen in diverse onderwijssectoren. In 2013 gaat het om 44 adviezen waarover in het merendeel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Mogelijke versoepeling fusietoets - 11 februari 2014
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de fusietoets versoepelen om samenwerking in krimpgebieden te vergemakkelijken. De Tweede Kamer boog zich begin februari in een debat over deze maatregel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Fusietoets - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Regeling fusietoets
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Fusietoets, Fusie
20 april 2018
Wijziging instellingenbesluit fusietoets
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Fusietoets, Fusie
20 april 2018
Aanbiedingsbrief evaluatie fusietoets
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Fusietoets
13 november 2015
Eindrapport evaluatie wet fusietoets
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Fusietoets
13 november 2015

Dossier Fusietoets - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Fusietoets - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Fusietoets - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Fusietoets - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema