Home » Dossiers » Overige dossiers » Arbeidsmarkt

Dossier Arbeidsmarkt - Artikelen

Er zijn 24 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen po en vo gepubliceerd - 7 januari 2020
Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde regionale arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd. Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Krapte op arbeidsmarkt ook oorzaak van toenemende mobiliteit van leerkrachten - 1 november 2019
Een van de mogelijke gevolgen van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten in het primair onderwijs is een toename van de mobiliteit van leerkrachten. In de vier grote steden...
Primair onderwijs
Onderwijsatlas Arbeidsmarktplatform PO bevestigt oplopende tekorten en werkdruk - 3 oktober 2019
Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe. Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen...
Primair onderwijs
Aantal vacatures schoolleiders gestegen - 11 juli 2019
De aantallen vacatures voor schoolleiders en onderwijsondersteuners is gestegen. Daarnaast is er nog steeds sprake van een oplopend lerarentekort. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair...
Primair onderwijs
Aantal vacatures schooldirecteuren fors gestegen - 5 juni 2019
Er is in het primair onderwijs een tekort aan schoolleiders. Hoe groot het tekort precies is, is lastig vast te stellen. Duidelijk is wel dat de problematiek van het schoolleiderstekort nog urgenter...
Primair onderwijs
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd - 7 december 2018
De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Schoolleiders gezocht - 29 september 2018
Tegelijk met de krapte op arbeidsmarkt van leraren lijkt zich ook een tekort aan schoolleiders af te tekenen. Is het beroep (nog) wel aantrekkelijk genoeg?   De gemiddelde...
Primair onderwijs
Teach-nasium laat leerlingen kennismaken met onderwijsvak - 29 september 2018
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Teach-nasium wil vo-...
Primair onderwijs
Regionale arbeidsmarktanalyses po voor maatwerkaanpak lerarentekort - 21 juni 2018
Het primair onderwijs krijgt tussen nu en 2023 in alle regio’s te maken met een lerarentekort, ook in de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen de komende jaren daalt. Dat...
Primair onderwijs
Een op de vijf leraren in basisonderwijs is 55 plus - 25 april 2018
Dit schooljaar is 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. Veertien jaar geleden was dat nog 11 procent. Onder de mannelijke leraren is een op de drie 55 jaar of ouder. Dit blijkt uit...
Primair onderwijs
Samenwerken van schoolbesturen in RTC’s nog steeds nuttig - 16 februari 2018
Van 2014 tot 2016 richtten po-schoolbesturen tien Regionale Transfercentra (RTC’s) op. Hoewel de arbeidsmarkt van toen heel anders is dan nu, hebben de RTC’s nog wel een toekomst als ze...
Primair onderwijs
Historische gegevens arbeidsmarkt po en vo beschikbaar - 5 december 2017
Zowel van het po, vo als mbo zijn historische formatie- en stroomgegevens beschikbaar. Deze rapporten bieden een overzicht van meer dan 20 jaar data met betrekking tot de onderwijsarbeidsmarkt in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Vacaturegraad het laagst in het onderwijs - 17 augustus 2017
Het onderwijs heeft de laagste vacaturegraad, dat wil zeggen het minste aantal vacatures per 1000 banen. Het aantal banen in het onderwijs is in diezelfde periode in 2017 met ongeveer 4000 gegroeid....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw expertisecentrum voor advies arbeidsmarktvraagstukken in oprichting - 25 april 2017
Binnenkort start een nieuw expertisecentrum van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds voor schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een...
Primair onderwijs
Arbeidsmarktpositie leraren moet verbeteren om jonge leraren te behouden - 24 november 2016
De arbeidsmarktpositie van de jonge leraar kan en moet verbeterd worden. Zowel beroep als carrièreperspectief moeten aantrekkelijker gemaakt worden om jonge leraren te behouden. Dat stellen de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Medewerkers primair onderwijs deels tevreden over baan - 15 november 2016
Bijna 80 procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. De werkinhoud, samenwerking met collega’s en...
Primair onderwijs
Meeste onderwijsvacatures in de Randstad - 17 mei 2016
Het grootste aantal onderwijsvacatures is voornamelijk te vinden in de Randstad, voor vakken als Wiskunde, Nederlands en Engels. Het aanbod in provincies als Friesland en Zeeland blijft laag met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Arbeidsmarktplatform PO brengt regionale arbeidsmarktanalyses in beeld - 11 april 2016
Is er sprake van een stijging of daling van het aantal leerlingen in een regio de komende jaren? Zijn er grote verschillen tussen de Randstad, de noordelijke en zuidelijke provincies? Het...
Primair onderwijs
Komende jaren zeer groot lerarentekort verwacht - 10 november 2015
Door de pensioengolf, minder krimp en weinig aanmeldingen op de pabo, schiet het verwachte tekort aan leerkrachten po in 2025 omhoog naar minimaal achtduizend leraren. In het vo is het voor diverse...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsatlas geeft beeld van (regionale) arbeidsmarktontwikkelingen - 22 september 2015
Schoolbesturen en schoolleiders ontvangen binnenkort de ‘Onderwijsatlas primair onderwijs’. Geografische kaarten, grafieken en kengetallen geven een samenhangend beeld van recente en...
Primair onderwijs
Lichte daling werkloosheid in onderwijs - 19 juni 2015
Het aantal lopende WW-uitkeringen is van april naar mei 2015 gedaald met 0,4 procent. Mei 2015 ten opzichte van mei 2014 laat een daling zien van 5,2 procent. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020 beschikbaar voor vo - 21 april 2015
De Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020, die CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW heeft gemaakt, zijn beschikbaar op de site van Voion. Met de ramingen kunnen vo-scholen anticiperen...
Voortgezet onderwijs
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11 juni 2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar - 11 juni 2014
Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Arbeidsmarkt - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort (Staatscourant)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort, Arbeidsmarkt
7 december 2018
Handout subsidieregeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort, Arbeidsmarkt
7 december 2018
Rectificatie regeling regionale aanpak lerarentekort
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort, Arbeidsmarkt
7 december 2018
Lees de volledig brief hier
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Arbeidsmarkt
24 november 2016

Dossier Arbeidsmarkt - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Arbeidsmarkt - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Arbeidsmarkt - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Arbeidsmarkt - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema