Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 811 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Afschaffing fusietoets verworpen door Eerste Kamer - 18-6-2020
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs verworpen. De AVS betreurt dit.   De partijen waren verdeeld: Forum voor Democratie (FvD), de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusietoets
Voldoende tijd, ruimte en ondersteuning nodig bij curriculumherziening - 11-6-2020
Er is een andere aanpak nodig voor het ontwikkelen van de geactualiseerde kerndoelen en eindtermen. Ook moet er deze zomer een tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld worden...
Primair onderwijs
Dossier: Curriculum.nu
Heropening scholen verloopt goed, wel uitdagingen rond personeelstekort - 11-6-2020
Er zijn meer leerlingen op school, de voortgang is over het algemeen constant en scholen zijn over het algemeen tevreden over de eerste week van de volledige heropening. Dat blijkt uit een peiling...
Primair onderwijs
Dossier: Scholenpanel
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25-5-2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, Corona maatregelen, thuisonderwijs, afstandsonderwijs, Scholenpanel
Schoolleiders tevreden met eerste dagen op school - 14-5-2020
Op vrijwel alle scholen is de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs op school volgens het schoolprotocol verlopen. Liefst 97 procent van de schoolleiders kijkt dan ook met een positief gevoel...
Primair onderwijs
Dossier: Scholenpanel
Handreiking schoolplan biedt ruimte aan scholen - 12-5-2020
OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben in een beknopte handreiking op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en de vormgeving van het schoolplan. De digitale brochure 'Schoolplan:...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schoolplan
Peiling AVS en PO-Raad: veruit de meeste scholen gaan hele dagen open - 6-5-2020
Ruim 92 procent van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat blijkt uit een peiling onder bijna 1.700 schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, Scholenpanel
Meeste basisscholen gaan hele dagen open - 4-5-2020
Ruim 86% van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat is de tussenstand van een peiling onder ruim duizend schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, Scholenpanel
Alleen achter Gynzykids: dreigt sociale isolatie ? - 1-5-2020
Nog geen twee maanden geleden begonnen duizenden leerlingen de dag in de klas, omringd door leeftijdsgenoten. Tussen de lessen speelden of ‘childen’ ze met elkaar op het schoolplein....
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, thuisonderwijs, afstandsonderwijs, Kansenongelijkheid, ICT
Extra acties nodig voor terugdringen tekort schoolleiders - 29-4-2020
Het primair onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren; ook schoolleiders zijn steeds lastiger te vinden. Om de instroom en het behoud van schoolleiders te versterken, zijn acties nodig....
Primair onderwijs
Dossier: schoolleiderstekort
Veel aandacht voor complexe taak schoolleider in de Staat van het onderwijs - 23-4-2020
De Staat van het Onderwijs laat positieve punten én aandachtspunten zien. De prestaties bij het centraal examen, de stijging van de diplomahoogte, een goed veiligheidsbeleid op ruim driekwart...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van het onderwijs
Schoolleiders al bezig met herstart, maar nog wel zorgen - 21-4-2020
Bijna 80 procent van de schoolleiders voert al gesprekken over scenario’s om scholen te herstarten. In vrijwel alle gevallen worden meerdere scenario’s besproken, zoals halve klassen...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, afstandsonderwijs, Scholenpanel
Basisscholen vanaf 11 mei weer open, voortgezet onderwijs op 1 juni - 21-4-2020
Op 21 april is door het kabinet besloten dat basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. Hierbij is niet de strikte 1,5 meter afstand voorgeschreven. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt in...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, afstandsonderwijs, Scholenpanel
Werkdrukakkoord samengevat in visual - 21-4-2020
Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Dit werkdrukakkoord betekent dat scholen met...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdruk
Nog ruim 5000 leerlingen onvindbaar en kwetsbare leerlingen thuis - 9-4-2020
Bijna 80 procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: corona-virus, Kindermishandeling, Scholenpanel
Ouders en scholen tevreden met eerste schoolweken op afstand - 31-3-2020
Schoolleiders (88%) zijn tevreden over de manier waarop scholen onderwijs bieden op afstand tijdens de coronacrisis, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, thuisonderwijs, afstandsonderwijs, Scholenpanel
Afstandsonderwijs en opvang bijna overal geregeld, veel steun van ouders - 18-3-2020
Op 88% van de scholen was het afstandsonderwijs op dinsdag al (bijna) helemaal gerealiseerd. Op 11% is het nog in ontwikkeling, waarvan de meesten verwachten dit woensdag af te ronden. Slechts 1%...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, afstandsonderwijs, Scholenpanel
Verschuiving budget Lerarenbeurs - 17-3-2020
Voor 2020 en 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbonden, sectorraden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Een van de afspraken is om geld...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs
Leerlingen blijven vanaf 16 maart thuis, scholen bieden afstandsonderwijs - 15-3-2020
Alle leerlingen blijven vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april thuis. Kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen op school. Er is een lijst beschikbaar van de betreffende beroepen....
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, Scholenpanel
Kamer kritisch en verdeeld over curriculum.nu - 6-3-2020
Op donderdag 5 maart debatteerde de Kamer voor het eerst over de geplande onderwijsvernieuwing curriculum.nu. De partijen waren kritisch over het huidige proces. Voor de zomer moet er een heldere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum.nu
Pleidooi voor formele plek loopbaanontwikkeling in curriculumherziening - 28-2-2020
In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Loopbaanbeleid, Curriculum.nu
Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd - 28-2-2020
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich...
Primair onderwijs
Dossier: flexibele onderwijstijden, Onderwijstijd
Schoolleiders in actie voor meer handen in de school - 20-2-2020
Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie   Sinds dinsdag 18 februari voeren schoolleiders actie voor meer handen in de school door lobby, het verspreiden van posters in de school en...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Schoolleiders en leraren kunnen nog steeds in gesprek over curriculumherziening - 7-2-2020
In januari heeft de Tweede Kamer zich laten informeren over de curriculumherziening via technische briefings, een rondetafeldebat en twee hoorzittingen. Na de overhandiging van de voorstellen van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum.nu
E-mailbombardement aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer - 1-2-2020
In de stakingsweek van januari vroegen we onze leden om mee te werken aan een e-mailbombardement aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer op vrijdag 31 januari. Door middel van een brief...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht

Pagina's

Overige dossiers - Documenten

Er zijn 171 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Schoolleiders in actie voor meer handen in de school
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Schoolleiders in actie voor meer handen in de school
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Schoolleiders in actie voor meer handen in de school
Dossier: Staking, Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Actiebereidheid schoolleiders en leraren groter dan ooit
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht, Staking
Bijlage bij: AVS roept op tot landelijke staking in het onderwijs op 6 november
Dossier: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Slob reageert op brieven schoolleiders en start schoolleiderstour
Dossier: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Slob reageert op brieven schoolleiders en start schoolleiderstour

Pagina's

Overige dossiers - Veelgestelde vragen

Er zijn 18 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Staking, POfront, Onderwijstijd
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking, POfront, PO in actie
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijstijd
19 juli 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
2 april 2019
Primair onderwijs
Dossier: Jaartaak
24 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lerarenregister
20 juni 2018
Primair onderwijs
Dossier: Schoolplan
16 mei 2018
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
16 juni 2017
Primair onderwijs
Dossier: Schoolplan
2 december 2010

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
De schoolleider als goede werkgever, de highlights
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Personeelsbeleid, Jaartaak, Ziekteverzuim
De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Medezeggenschap, Lerarenregister