Home » Dossiers » Overige dossiers » Regeldruk

Dossier Regeldruk - Artikelen

Er zijn 12 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Overheidsmaatregelen regeldruk beperkt bekend - 12 januari 2018
De Regeldrukagenda en de concrete maatregelen die daaruit voortkomen, zijn beperkt bekend in het po, vo en mbo. Toch is in al deze sectoren wel veel meer aandacht gekomen voor interne regeldruk. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen - 8 januari 2018
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de...
Primair onderwijs
Regeldruk door administratieve verplichtingen - 16 november 2016
Werkdruk is een serieus probleem in het onderwijs. Belangrijke oorzaken zijn regeldruk en registratieverplichtingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruk in het primair onderwijs’ dat...
Primair onderwijs
Scholen gezocht voor Operatie Regels Ruimen - 15 november 2016
Onnodig papierwerk kan afbreuk doen aan het werkplezier van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een team van experts gaat scholen helpen om prioriteiten te stellen. Tijdens het programma Operatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Huidige regels belemmeren oprichting nieuwe scholen Amsterdam nog’ - 14 juli 2016
Amsterdam schreef afgelopen schooljaar de prijsvraag Onze Nieuwe School uit voor betere scholen. De winnaars lopen bij de oprichting echter nog tegen belemmerende regels aan, meldt Trouw op 13...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook schoolleiders ervaren hoge werkdruk - 9 april 2016
Zeker 60 procent van de schoolleiders vindt de werkdruk (te) hoog. Ze zeggen zoveel op hun bordje te krijgen dat ze aan onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen. “Als ik zo doorga, gaat...
Primair onderwijs
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9 april 2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Onderzoek in primair onderwijs naar regeldruk - 6 april 2016
Regels, die zijn ontstaan door de overheid, uitvoeringsorganisaties, de onderwijsinspectie, sociale partners en ook door de besturen en scholen zelf, hebben er toe geleid dat op 18 december 2014 de...
Primair onderwijs
Schoolleiders hebben sleutelpositie bij verminderen regeldruk - 1 februari 2016
“Schoolleiders hebben een sleutelpositie bij de totstandkoming van een professionele, lerende cultuur, die een randvoorwaarde is voor het oplossen van problemen die verband houden met regels...
Primair onderwijs
Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen gepubliceerd - 26 mei 2015
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor het experiment met regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd. Eenzelfde brief is ook naar de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd - 24 februari 2015
Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder regels, beter onderwijs - 18 december 2014
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk...
Primair onderwijs

Dossier Regeldruk - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Voortgangsrapportage regelluwe scholen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regeldruk, Regelluwe scholen, Werkdrukafspraken
16 november 2016
Eindrapport regeldruk in het PO Regioplan
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regeldruk, Regelluwe scholen, Werkdrukafspraken
16 november 2016
Brief voortgangsrapportage Regeldruk Onderwijs 2015-2016
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regeldruk, Regelluwe scholen, Werkdrukafspraken
16 november 2016
Regeldrukagenda 2014-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regeldruk, Werkdrukafspraken
18 december 2014

Dossier Regeldruk - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Regeldruk - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Regeldruk - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Regeldruk - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema