Home » Dossiers » Overige dossiers » Lerarenregister

Dossier Lerarenregister - Artikelen

Er zijn 19 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Tweede Kamerleden Kwint en Bisschop willen Lerarenregister afschaffen - 12 december 2018
Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. De...
Primair onderwijs
Schoolbestuur blijft gegevens aanleveren ondanks uitstel verplichte Lerarenregister - 19 juni 2018
Ondanks het feit dat de invoering van het verplichte Lerarenregister is uitgesteld door minister Slob, moeten schoolbesturen toch gegevens blijven aanleveren. Het vrijwillige register blijft namelijk...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verdere versterking positie leraar - 11 juni 2018
Alexander Rinnooy Kan gaat, op verzoek van minister Slob, nader verkennen welke stappen moeten worden gezet om tot een stevige, professionele beroepsgroep voor leraren te komen. Rinnooy Kan gaat nog...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijscoöperatie trekt zich terug uit Lerarenregister - 27 maart 2018
Het bestuur van de Onderwijscoöperatie, dat bestaat uit AOb, CNV Onderwijs, FvOv en Platform VVVO, geeft de ondersteuning van de implementatie van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister - 8 januari 2018
De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorgen over draagvlak lerarenregister - 24 november 2017
De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden hebben de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gevraagd het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad kritisch over lerarenregister - 12 oktober 2017
De Onderwijsraad publiceerde op 11 oktober zijn advies over het ontwerpbesluit lerarenregister. Hierin uit de raad zijn zorgen over hoe het register vorm krijgt en daarmee zijn doel voorbij schiet....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professioneel statuut geeft invulling aan zeggenschap leraren - 12 oktober 2017
De Wet Beroep Leraar is per 1 augustus 2017 van kracht. Hierin staat dat leraren, schoolleiding en -bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kennismaken met het nieuwe lerarenregister als koploperschool - 15 augustus 2017
Vanaf september kunnen schoolbesturen en koploperscholen samen met hun leraren kennismaken met het nieuwe register. Belangstellende scholen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden als koploperschool en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe praktijksessie lerarenregister op AVS-congres - 14 maart 2017
‘Het lerarenregister toegelicht’ is onlangs toegevoegd aan de praktijksessies die op het AVS-congres van vrijdag 17 maart plaatsvinden. In een praktijksessie deelt een spreker in 10...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer ingestemd met lerarenregister - 22 februari 2017
De Eerste Kamer heeft 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap hun beroep uit te oefenen en in te...
Primair onderwijs
Lerarenregister jaar uitgesteld - 16 februari 2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op verzoek van de Eerste Kamer de invoering van het lerarenregister met een jaar uitgesteld. Een van de redenen is dat er nog te weinig draagvlak onder...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
In februari HRM-bijeenkomsten Lerarenregister - 17 januari 2017
Omdat de invoering van het Lerarenregister ook gevolgen heeft voor het personeelsbeleid en de administratieve processen op school, organiseert de Onderwijscoöperatie een aantal bijeenkomsten in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Leraren tegen van bovenaf opgelegd lerarenregister - 17 november 2016
Vakbond Leraren in Actie (LIA) is een online petitie gestart tegen het Lerarenregister dat het kabinet volgend jaar wil invoeren. Het register is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te...
Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister - 13 oktober 2016
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister. Toch heerst er verdeeldheid onder de fracties over de te verwachten effecten en opbrengsten van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sectorraden kritisch over wetsvoorstel lerarenregister - 6 oktober 2016
De Tweede Kamer heeft op 5 oktober, de Dag van de Leraar, lang gedebatteerd over de invoering van het lerarenregister. In aanloop naar het debat hebben de sectorraden een brief naar de Kamer gestuurd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Lerarenregister wordt wettelijk verplicht - 26 april 2016
In 2017 wordt het verplicht dat leraren geregistreerd staan. Op 25 april is het wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. In het register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. De Raad...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Ministerraad stemt in met voorstel Lerarenregister - 4 september 2015
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker waarin is geregeld dat alle leraren vanaf 2017 in het Lerarenregister staan. Het wetsvoorstel onderstreept het belang...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie wetsvoorstel lerarenregister - 2 februari 2015
Leraren kunnen tot 26 februari aanstaande het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister inzien en erop reageren. Het wetsvoorstel versterkt de positie van leraren en geeft hen de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Dossier Lerarenregister - Documenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Lerarenregister - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Lerarenregister - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat moet er gebeuren voor het Lerarenregister?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Dossier Lerarenregister - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Dossier Lerarenregister - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema