Home » Dossiers » Overige dossiers » Kwaliteitsbeleid

Dossier Kwaliteitsbeleid - Artikelen

Er zijn 32 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
AVS en PO-Raad stimuleren samenspel schoolleiders en schoolbesturen - 20 februari 2019
Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit de eigen rol, dat is waar de AVS en PO-Raad naartoe werken binnen de ontwikkelgroepen die zij in april, mei en juni samen organiseren. Schoolleiders...
Primair onderwijs
De onderzoekende school - 14 januari 2019
Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding zijn naast kennis cruciale vaardigheden in deze snel veranderende informatiemaatschappij. Dat krijgen leerlingen mee op een school waarvan het bestuur en...
Primair onderwijs
Actief sturen op kwaliteit - 14 januari 2019
Dalende prestaties en tevreden zijn met de basiskwaliteit. Hoe zien schoolleiders dat zelf? Drie directeuren die actief sturen op kwaliteit aan het woord. Zorgen voor goede processen Eva...
Primair onderwijs
Wat zeggen de dalende onderwijsprestaties? - 14 januari 2019
Dorien Zevenbergen, de toekomstige projectleider van de Staat van het Onderwijs, wil graag een misverstand voorkomen: de inspectie concludeert dat een aantal onderwijsprestaties daalt, maar doet geen...
Primair onderwijs
CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus - 20 juni 2016
Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sectorakkoord voortgezet onderwijs - 23 april 2014
Het kabinet en de VO-raad hebben een sectorakkoord bereikt. Jaarlijks komt er een extra bedrag beschikbaar voor het voortgezet onderwijs, dat oploopt tot 369 miljoen euro in 2020. In het...
Voortgezet onderwijs
Advies Onderwijsraad: Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit school - 7 april 2014
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter ní...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: Geen bekostiging nieuwe school voor falend schoolbestuur - 19 maart 2014
Beperk onderwijsbesturen die een aanwijzing van de minister hebben gekregen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Deze aanbeveling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Baangarantie voor startende leraren - 17 maart 2014
Zo’n tweehonderd beginnende leraren in het primair onderwijs krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega...
Primair onderwijs
Pabo wil mbo-student kunnen weigeren - 10 maart 2014
De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook cum laude mogelijk op diploma vo-leerling - 10 maart 2014
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort vakken op een hoger niveau volgen en het predicaat cum laude op hun diploma krijgen. Dat zijn enkele maatregelen van staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
80 miljoen voor beginnende leraar - 13 februari 2014
Een kwart van de beginnende leraren verlaat binnen de eerste vijf jaar het onderwijs. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas”, vindt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Effect Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam laat nog op zich wachten - 4 februari 2014
De invoering van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) heeft een negatief effect gehad op de onderwijsprestaties van leerlingen in groep 8 van (zeer) zwakke basisscholen. Het beleid...
Primair onderwijs
Extra geld voor meer taaldocenten - 27 november 2013
Om meer leraren Nederlands, Engels, Frans, Duits en klassieke talen voor de klas te krijgen gaan universiteiten meer eerstegraads leraren talen opleiden. Het kabinet stelt daarvoor €4...
Voortgezet onderwijs
Academische hulp voor scholen - 19 november 2013
Onlangs presenteerden de universiteiten hun gezamenlijke lerarenagenda voor de toekomst. Ze zetten in op meer en beter gekwalificeerde academische leraren, verhoging van de kwaliteit van de...
Primair onderwijs
Nieuwe website biedt transparant beeld basisscholen - 12 november 2013
Er is een nieuwe website gelanceerd waar het primair onderwijs transparant en overzichtelijk de resultaten van basisscholen laat zien.  Staatssecretaris Sander Dekker gaf op 11 november met een...
Primair onderwijs
Al ruim 28.000 handtekeningen tegen te volle klas - 12 november 2013
In twee weken tijd hebben al ruim 28.000 mensen een petitie getekend tegen overvolle klassen. Initiatiefnemer Leraren in Actie (LIA) heeft 40.000 handtekeningen nodig om het onderwerp in de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: waak voor smalle kijk op onderwijskwaliteit - 5 november 2013
Het Nederlandse onderwijs is onvoldoende voorbereid op de toekomst. Er is te weinig visie op wat onderwijs moet bieden, scholen krijgen te weinig ruimte voor vernieuwing en door de toename van...
Primair onderwijs
Een op zes klassen ‘oversized’ - 7 oktober 2013
Een op de zes klassen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft 30 of meer leerlingen. Bij scholen van meer dan 500 leerlingen telt bijna één op de vijf klassen meer dan 30 leerlingen...
Voortgezet onderwijs
AOb: Een op zes klassen ‘oversized’ - 7 oktober 2013
Een op de zes klassen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft 30 of meer leerlingen. Bij scholen van meer dan 500 leerlingen telt bijna één op de vijf klassen meer dan 30 leerlingen...
Primair onderwijs
Amsterdam controleert zelf kwaliteit basisscholen - 7 oktober 2013
Amsterdam krijgt een onafhankelijk bureau dat de kwaliteit van alle basisscholen in de stad gaat bevorderen. Het kwaliteitsbureau  zal de scholen ook concrete adviezen geven, niet alleen op...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: verdeling achterstandsgelden te complex - 12 september 2013
De onderwijsachterstandsmiddelen komen onvoldoende terecht bij de scholen met (veel) kansarme leerlingen. De verdeelsystematiek is onnodig ingewikkeld. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: verdeling achterstandsgelden te complex - 12 september 2013
De onderwijsachterstandsmiddelen komen onvoldoende terecht bij de scholen met (veel) kansarme leerlingen. De verdeelsystematiek is onnodig ingewikkeld. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies '...
Primair onderwijs
Schoolbesturen luiden noodklok over kwaliteit onderwijs - 10 september 2013
Stichting Convent, een samenwerkingsverband van negen schoolbesturen in het oosten van het land, maakt zich ernstige zorgen over de kwaliteit van het basisonderwijs. Dat schrijft de stichting in een...
Primair onderwijs
Kabinet wil middelmatigheid op school doorbreken - 2 september 2013
Het kabinet roept middelbare scholen en leraren op hun beste leerlingen meer uit te dagen. Het onderwijs is te veel gericht op de middelmaat. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Kwaliteitsbeleid - Documenten

Er zijn 8 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
sectorakkoord-vo-2014-2017.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid
23 april 2014
stand-van-educatief-nl-v13-def.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteitsbeleid
5 november 2013
brief Convent aan leden van de Tweede Kamer.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteitsbeleid
10 september 2013
kamerbrief-over-toptalent-in-het-funderend-onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Politiek, Kwaliteitsbeleid
2 september 2013
Rapport publieke-belangen-dienen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Bestuur en management, Kwaliteitsbeleid
16 april 2013
kiezen-voor-kwalitatief-sterke-leraren.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteitsbeleid, Personeelsbeleid, Professionalisering
24 januari 2013

Dossier Kwaliteitsbeleid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Kwaliteitsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Kwaliteitsbeleid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Kwaliteitsbeleid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema