Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Schooltijden

Dossier Schooltijden - Artikelen

Er zijn 51 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Hulp bij het opstellen van het werkverdelingsplan - 7 april 2020
Komende periode is het weer tijd om aan de slag te gaan met het werkverdelingsplan. Ter ondersteuning is er voor schooldirecteuren een Excelbestand gemaakt, dat gebruikt kan worden ...
Primair onderwijs
Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2019-2020 - 28 oktober 2019
De vernieuwde versie Instrument overgangsregeling wet schooltijden (versie 2019-2020 van oktober 2019) staat op de website.   Deze versie bevat de aangepaste bedragen vanuit de Regeling...
Primair onderwijs
Slob beëindigt experiment flexibele onderwijstijden - 2 april 2019
Vanaf schooljaar 2020/2021 mogen basisscholen niet meer experimenteren met flexibele onderwijstijden en vakanties. De deelnemende scholen aan het experiment moeten zich vanaf volgend schooljaar ook...
Primair onderwijs
Basisschool in Zaandam gaat over op vierdaagse schoolweek - 16 oktober 2018
Groep 5 van openbare basisschool de Spiegel in Zaandam, onderdeel van scholenstichting Zaan Primair, gaat na de herfstvakantie over op een vierdaagse schoolweek. Ook twee andere openbare scholen...
Primair onderwijs
Traditionele schooltijden steeds minder in trek - 23 januari 2018
Dit schooljaar is het percentage scholen dat het traditionele schooltijdenmodel hanteert verder gedaald naar 41 procent. Op een derde van de scholen (33 procent) wordt momenteel het continurooster...
Primair onderwijs
Iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school - 12 januari 2018
Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den...
Primair onderwijs
Minder traditionele schooltijden, meer continurooster - 6 december 2016
Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen...
Primair onderwijs
Rekenmodel Wet Schooltijden (oktober 2016) - 25 oktober 2016
Dit door de AVS ontwikkelde model rekent de consequenties van de gegevens en de gemaakte keuzes voor u door.

Primair onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21 juli 2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Dekker verlengt experiment flexibele onderwijstijden - 8 april 2016
Het experiment flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs geeft onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit hierover te nemen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan...
Primair onderwijs
Pauzetijden en afspiegelingsbeginsel in cao-onderhandelingen - 22 januari 2016
De AVS voert aan de cao-tafel gesprekken over diverse thema’s. Naast een groot thema als de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vraagt de AVS in de onderhandelingen onder meer ook aandacht...
Primair onderwijs
Steeds meer basisscholen stappen over op nieuwe schooltijden - 11 juni 2015
Steeds meer basisscholen stappen af van het traditionele schooltijdenmodel waarbij de school start tussen 8.30 en 8.45 uur en uitgaat tussen 14.30 en 15.30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten...
Primair onderwijs
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6 februari 2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
85 procent van personeel experimenteerscholen is positief over flexibele onderwijstijd - 19 januari 2015
Personeel, ouders en leerlingen van de 12 experimenteerscholen zijn erg tevreden over het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’. Het overgrote deel (85 procent) van het personeel is...
Primair onderwijs
Dekker accepteert kleine verschillen in urennorm - 24 september 2014
Scholen hebben de mogelijkheid om per schooljaar een andere verdeling van de onderwijsuren over de leerjaren vast te stellen. Voor een bepaald cohort kan dat als consequentie hebben dat zij over de...
Voortgezet onderwijs
WK en ADHD - 4 september 2014
BNR Nieuwsradio vroeg zich op 7 juli af of scholen tijdens het WK leerlingen en werknemers vrij zouden moeten geven of accepteren dat ze later op school komen door de (soms) late...
Primair onderwijs
Experiment met flexibele en virtuele onderwijstijd - 4 februari 2014
Maximaal vijftien scholen experimenteren vanaf volgend schooljaar met flexibele onderwijstijd. Dat heeft staatssecretaris onlangs voorgesteld aan de Tweede Kamer. Uit het experiment moet blijken of...
Primair onderwijs
Scholen innovatief door flexibele onderwijstijden - 22 oktober 2013
De basisscholen die experimenteren met flexibele onderwijstijden zijn elk op hun eigen manier vernieuwend bezig. Wel vraagt het van de scholen extra inzet in financieel en organisatorisch opzicht....
Primair onderwijs
Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties) - 5 augustus 2013
Geldend op 30-07-2013 [Regeling treedt in werking per 01-08-2013] Vanaf schooljaar 2013-2014 verandert de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. In de nieuwe wet Onderwijstijd voortgezet...
Voortgezet onderwijs
Nieuwe wettelijke kaders voor onderwijstijd VO - 5 augustus 2013
In zijn brief van 15 juli 2013 informeert de staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, over de manier waarop hij de inspectie van het onderwijs inzet bij het reguliere onderwijstoezicht aangaande...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Inrichtingsbesluit WVO treedt op 1 augustus 2013 in werking - 28 februari 2013
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft bekend gemaakt dat de wijziging van het Inrichtingenbesluit Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs...
Voortgezet onderwijs
Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016 - 31 december 2012
Voortgezet onderwijs
Recht doen aan moderne tijden - 11 december 2012
Het aanpassen van de schooltijden stemt over het algemeen tot tevredenheid bij de betrokkenen, blijkt uit recente onderzoeken. Het effect op de resultaten is nog niet gemeten, maar lijkt ook positief...
Primair onderwijs
Eerste resultaten pilot flexibele onderwijstijd: ouders positief - 16 oktober 2012
Scholen die meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden zijn ieder op hun eigen manier bezig met vernieuwende onderwijsconcepten. De scholen zijn daardoor niet goed met elkaar te vergelijken...
Primair onderwijs
Wetswijziging onderwijstijd VO treedt op 1 augustus 2013 in werking - 28 september 2012
De minister van OCW heeft medegedeeld, dat de wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties definitief op 1 augustus 2013...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Schooltijden - Documenten

Er zijn 17 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2018-2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, Schooltijden
28 oktober 2019
5-gelijkedagenmonitor 2de meting 2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden, Schoolontwikkeling
22 oktober 2013
brief schooltijden experiment.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden, Schoolontwikkeling
22 oktober 2013
monitor-experiment-flexibilisering-onderwijstijd.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden, Schoolontwikkeling
22 oktober 2013
Vakantieregeling 2012 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden
7 augustus 2012
Wetswijziging onderwijstijd.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden
26 juli 2012
Experimenten schooltijden.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden
24 juli 2012
Verslag_onderzoek_ophokuren.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden
11 februari 2011
Vakantieregeling 2012 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden
15 juli 2010
rekenvoorbeelden.png
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden
17 augustus 2009

Dossier Schooltijden - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Schooltijden - Veelgestelde vragen

Er zijn 18 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Waarmee moet u rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?
Primair onderwijs
Waarmee moet je rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?
Primair onderwijs
Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er (met een eigen praktijk), haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?
Primair onderwijs
Hoe berekent een schoolleider de onderwijstijd van een schooljaar als het ook nog eens een schrikkeljaar is?
Primair onderwijs
Als een school een aparte instroomgroep, een 0-groep kent, valt die dan onder de wet Schooltijden?
Primair onderwijs
Hoe stelt een school vast dat leerlingen over 8 jaar tenminste 7520 uur onderwijs krijgen?
Primair onderwijs
Wanneer kan een school overstappen naar een andere indeling van de schooltijden?
Primair onderwijs
Telt een avondactiviteit als lestijd?
Primair onderwijs
Zijn driedaagse schoolweken ook toegestaan?
Primair onderwijs
Scholen die meer dan 5,5 uur per dag inroosteren hebben veel marge-uren opgebouwd. Kun je als school deze uren gebruiken om een extra vakantie in te roosteren?
Primair onderwijs
Hoe ga je om met een leerling die halverwege een schooljaar in een groep instroomt vanuit een andere school?
Primair onderwijs
Mogen leerlingen ook meer dan de voorgeschreven 7520 uur les krijgen?
Primair onderwijs
Een schooljaar loopt van augustus tot augustus. De inspectie berekent de onderwijstijd echter van 1 oktober tot 30 september. Welke berekening moeten schoolleiders aanhouden?
Primair onderwijs
Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe zit het met de vierdaagse schoolweek?
Primair onderwijs
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?
Primair onderwijs
Waarom kan de indeling van schooltijden alleen stapsgewijs plaatsvinden?
Primair onderwijs
Waar moet ik als schoolleider rekening mee houden bij het invoeren van andere schooltijden?
Primair onderwijs

Dossier Schooltijden - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(30 september 2020), (20 januari 2021), (31 maart 2021)
Training - Primair onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs

Dossier Schooltijden - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen

Naar andere schooltijden, en dan?