Dossier Ouders - Artikelen

Er zijn 125 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Vinden van hulpouders wordt steeds moeilijker - 20 juni 2019
Het wordt steeds moeilijk om ouders te vinden voor activiteiten als de begeleiding bij schoolreisjes of het meefietsen naar buitenschoolse activiteiten. Ook is het moeilijker om ouders te motiveren...
Primair onderwijs
Veeleisend gedrag van ouders positief bekijken - 14 januari 2019
Scholen krijgen steeds vaker te maken met veeleisend en dwingend gedrag van ouders. Hoe ga je daarmee om als schoolleider? En vooral: hoe kun je het voorkomen of zelfs ombuigen in het voordeel van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Wij communiceren met elkaar op ons virtuele schoolplein’ - 28 oktober 2017
Steeds meer scholen gaan over op – besloten – digitale platforms voor hun communicatie met ouders. Het bespaart tijd en vergroot de ouderbetrokken- en verbondenheid. “De ...
Primair onderwijs
Minder individueel, meer collectief - 28 oktober 2017
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ook behoefte hebben aan een...
Primair onderwijs
‘Vaak is een klacht slechts een vraag om aandacht’ - 28 oktober 2017
Ouders en scholen staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Communicatie is dé sleutel tot een goede verstandhouding. “Als een groep ouders boos is, weet je als directeur dat je te...
Primair onderwijs
Scholenopdekaart.nl start oudercampagne - 18 oktober 2017
Begin november start een campagne voor de website Scholenopdekaart.nl gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i...
Primair onderwijs
Hoe om te gaan met opvangplicht tijdens prikactie - 21 juni 2017
Op dit moment zijn juristen het niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie op 27 juni nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen....
Primair onderwijs
Nu ook ‘De Staat van de Ouder’ - 2 februari 2017
Na ‘De Staat van het onderwijs’, ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat van de leraar’ en ‘De Staat van de schoolleider’ komt er nu ook ‘De Staat...
Primair onderwijs
De app is het nieuwe briefje van school - 9 januari 2017
Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders bereid verder te reizen voor hun schoolvoorkeur - 4 november 2016
Ouders hebben bij de schoolkeuze voor hun kind voorkeur voor een denominatie, een pedagogisch-didactische visie of bijzondere kenmerken (zoals nadruk op ICT, cultuur of sport). Ze zijn bereid (hun...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer wil ouders instemming geven op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 27 oktober 2016
De Tweede Kamer wil dat ouders voortaan altijd toestemming geven voor het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Onlangs stemde de Kamer in met wetswijzigingen die daarvoor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
20 procent leerlingen krijgt programmeerles - 25 oktober 2016
De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek, die medio oktober plaatsvond, heeft dit laten onderzoeken. Op dit moment krijgt maar 20 procent van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18 april 2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Duizenden leraren slachtoffer van verbaal of fysiek geweld op school - 18 december 2015
Duizenden leraren hebben op school te maken met verbaal of fysiek geweld door ouders of leerlingen. In het po gaat het om meer leraren dan in het vo. Dit heeft gevolgen voor het welbevinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders positief over zorgleerlingen in de klas - 17 juni 2015
Zo’n 80 procent van de ouders staat er positief tegenover als er in de klas van hun kind ook kinderen zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Bijna de helft van de ouders ziet er zelfs een...
Primair onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts - 26 mei 2015
Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Ouderraad wordt ‘Ouders & Onderwijs’ - 13 mei 2015
De Landelijke Ouderraad gaat verder onder de naam Ouders & Onderwijs. De landelijke organisatie van en voor ouders van schoolgaande kinderen.   Ouders & Onderwijs fungeert als...
Primair onderwijs
Regelen onderwijs en zorg EMB-leerling vereenvoudigd - 20 april 2015
De Tweede Kamer heeft diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om de benodigde zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’ - 30 maart 2015
Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Vrijwillige’ ouderbijdrage onterecht drempel voor ouders - 17 februari 2015
Ouders met een laag inkomen overwegen sneller, vanwege een hoge ouderbijdrage, hun kind op een andere school te doen. Dat signaleert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
’School medeverantwoordelijk voor aanleren gezond gedrag’ - 29 december 2014
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd willen dat er meer aandacht komt voor het aanleren van gezond gedrag op school. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Hartstichting heeft laten uitvoeren...
Primair onderwijs
​Schoolgaand kind soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk - 29 december 2014
Basisschoolleerlingen zijn soms pester, pestslachtoffer en 'verdediger' tegelijk. Dat kinderen soms meerdere rollen tegelijk innemen, komt doordat zij vaak bij verschillende relaties zijn...
Primair onderwijs
Onderwijssocioloog Dronkers: Ouders zetten leraren onder druk voor hoger schooladvies - 16 december 2014
Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat basisscholieren uit groep 8 steeds vaker ten onrechte een vwo-advies krijgen. Vooral hoogopgeleide ouders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting - 29 november 2014
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor...
Primair onderwijs
Partnerschap met ouders oppoetsen - 4 oktober 2014
‘Glanzende’ relaties tussen school en ouders doen leerlingen goed. De Glans-techniek betrekt ouders stap voor stap bij de schoolcarrière van hun kind. Acht scholen van ...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Ouders - Documenten

Er zijn 17 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief VOO aan de Tweede Kamer
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders, Medezeggenschap
17 februari 2015
Samen scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, Ouders
10 oktober 2013
brief staatssecretaris rapport Samen scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, Ouders
10 oktober 2013
National Standards HANDOUT 2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders
23 september 2013
Opmaat.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders
5 augustus 2013
fs-ouderbetrok-01-13-web.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders
14 januari 2013
monitor-ouderbetrokkenheid-in-het-po-vo-en-mbo-meting-2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders, School en omgeving
6 november 2012

Dossier Ouders - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Ouders - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe moet je ouders na een echtscheiding informeren over de school en – de vorderingen van – hun kind? Kun je een kind van gescheiden ouders inschrijven met een handtekening van één van de ouders?
Primair onderwijs
Wat moet/mag nu wel en wat niet als het gaat om informatie verstrekken aan gescheiden ouders?
Primair onderwijs
Hebben ouders invloed op het onderwijskundig rapport?
Primair onderwijs
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs

Dossier Ouders - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Ouders - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen