Dossier Opvang - Artikelen

Er zijn 150 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Kabinetsreactie op rapport Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs - 17 augustus 2018
Het kabinet heeft in juli officieel gereageerd op het rapport 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs, waarin dertien adviezen werden gegeven om de...
Primair onderwijs
Prikactie 27 juni: alles op een rij - 26 juni 2017
De onderwijsvakbonden die zijn verenigd in het PO-front, waaronder de AVS, roepen hun leden op om deel te nemen aan de prikactie op dinsdag 27 juni en gedurende het eerste uur geen lesgevende taken...
Primair onderwijs
Hoe om te gaan met opvangplicht tijdens prikactie - 21 juni 2017
Op dit moment zijn juristen het niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie op 27 juni nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen....
Primair onderwijs
‘We lopen hier op goud’ - 16 maart 2017
Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot 16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot voortgezet onderwijs....
Primair onderwijs
Interdisciplinaire teams lijken succesvol - 16 maart 2017
In kindcentra lukt het leraren, pedagogisch medewerkers en jeugdzorgmedewerkers steeds beter om een echt team te vormen en zich samen te richten op de brede ontwikkeling van kinderen. Harde cijfers...
Primair onderwijs
Overgang kinderopvang naar school kan beter - 17 oktober 2016
Zowel school- en kinderopvangmedewerkers, ouders en kinderen profiteren van een goede overgang van kinderopvang of peuterspeelzaal naar school. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken...
Primair onderwijs
Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang van start - 17 oktober 2016
De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De ministerraad nam begin oktober een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en...
Primair onderwijs
Samenwerking basisonderwijs, peuterspeelzalen en opvang onderzocht - 14 juli 2016
Tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse...
Primair onderwijs
Kinderopvangtoeslag omhoog - 8 september 2015
Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Het kabinet vindt het belangrijk dat werkende ouders werk en privé goed kunnen combineren. Minister...
Primair onderwijs
Nadere regels buitenschoolse opvang (BSO) op komst - 20 augustus 2015
In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 kondigt minister Asscher van SZW aan dat hij per 2017 de huidige set kwaliteitseisen en buitenschoolse opvang wil veranderen en in de wet- en...
Primair onderwijs
Kinderopvang en onderwijs willen minder regels en meer experimenteren - 9 maart 2015
De sectororganisaties primair onderwijs en kinderopvang willen de doorgaande leerlijn van kinderen van 0-12 jaar beter laten verlopen. Zij roepen de overheid op tegenstrijdige of overbodige wet- en...
Primair onderwijs
Aansluiting christelijk onderwijs met kinderopvang schiet tekort - 27 augustus 2014
Een kwart van de christelijke basisscholen die overweegt in een Integraal Kindcentrum (Ikc) op te gaan, vindt de  levensbeschouwelijke identiteit van de partner-kinderopvangorganisatie van...
Primair onderwijs
Beter toezicht op kinderopvang - 25 maart 2014
Gemeenten hebben het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang in 2012 verbeterd. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport 'Kwaliteit gemeentelijk...
Primair onderwijs
VNG pleit voor alternatief scenario peuteropvang - 17 februari 2014
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 13 februari een alternatief voorstel gedaan aan minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) voor de uitwerking van de harmonisatie van...
Primair onderwijs
Amsterdamse kinderen al vanaf 2,5 jaar naar basisschool - 20 augustus 2013
De gemeente Amsterdam wil kinderen vanaf 2,5 jaar naar de basisschool sturen. De stad ontwikkelt op dit moment een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen in...
Primair onderwijs
Basisscholen Tilburg worden integrale kindcentra - 25 juni 2013
Basisscholen in Tilburg veranderen de komende jaren in integrale kindcentra (ikc). Dat houdt in dat er een volledig aanbod is van opvang, onderwijs en peuter- en welzijnsvoorzieningen voor kinderen...
Primair onderwijs
Dekker: ‘Gemeenten zelf verantwoordelijk voor wachtlijsten peuterspeelzaal’ - 12 juni 2013
Gemeenten moeten zelf zorgen voor goede voorschoolse opvang voor peuters met een taalachterstand. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een reactie op het bericht dat steeds meer kinderen...
Primair onderwijs
Aantal aanvragen kinderopvangtoeslag gedaald - 12 juni 2013
Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in het eerste kwartaal van 2013 met 10 procent gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2012. Dat staat in een brief van minister Asscher van Sociale Zaken...
Primair onderwijs
'Tussenschoolse opvang blijft een ondergeschoven kindje' - 30 mei 2013
Het overblijven op de basisschool scoort gemiddeld een ruime voldoende. Bijna 20 procent van de schoolleiders is echter ontevreden over de organisatie van de middagpauze en ziet de negatieve gevolgen...
Primair onderwijs
Een op vijf schoolleiders ontevreden over overblijf - 30 mei 2013
Bijna 20 procent van de schoolleiders is ontevreden over de organisatie van de middagpauze en ziet de negatieve gevolgen hiervan terug in de klas. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging...
Primair onderwijs
Gemeentelijk toezicht kinderopvang verbeterd - 26 februari 2013
Nederlandse gemeenten houden steeds beter de kwaliteit van kinderopvang in de gaten. Dat blijkt uit het rapport ‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2011-2012’ van de Inspectie...
Primair onderwijs
'Gelukkig is er kinderopvang' - 13 februari 2013
Schooldirecteuren en leerkrachten staan positief tegenover de kinderopvang, maar pleiten wel voor meer samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. “Leer van elkaar door bij elkaar...
Primair onderwijs
Vereniging Sterrenscholen en Integrale Kindcentra opgericht - 10 november 2012
De regiegroep ‘Sterrenscholen’ heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de Vereniging voor Sterrenscholen en Integrale Kindcentra. Op 13 november vond de...
Primair onderwijs
Nieuw landelijk kenniscentrum voor ruimtevraagstukken in onderwijs en opvang - 4 oktober 2012
De Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, Ruimte-OK, is vanaf 1 oktober 2012 een feit. De onafhankelijke stichting helpt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs,...
Primair onderwijs
Ministerraad stemt in met continue controle op medewerkers kinderopvang - 20 september 2012
Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en op peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten.Hiervoor worden in eerste instantie bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Opvang - Documenten

Er zijn 9 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief PO-front aan PO-Raad (aankondiging)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking, PO in actie, POfront, Werkdrukafspraken, Opvang
26 juni 2017
Brief PO-Raad aan PO-front (aanzegging)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking, PO in actie, POfront, Werkdrukafspraken, Opvang
26 juni 2017
brief minister BSO 2017.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Opvang
20 augustus 2015
Rapportage_EvaluatieTSO_MWM2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, Opvang, Scholenpanel
30 mei 2013
KP9 Artikel Onderzoek TSO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, Opvang, Scholenpanel
30 mei 2013
Motie Van Aartsen Bos.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Opvang
29 november 2005

Dossier Opvang - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Opvang - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat mogen we van de BSO verwachten?
Primair onderwijs
Hoe ziet de regeling kinderopvang eruit?
Primair onderwijs

Dossier Opvang - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(18 september 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs

Dossier Opvang - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen