Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Onderwijsachterstanden

Dossier Onderwijsachterstanden - Artikelen

Er zijn 113 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Achterstanden door corona ? Eerst verifiëren - 13 juni 2020
Het effect van het langeafstandsonderwijs op kansenongelijkheid moet nog blijken. “Wie moord en brand schreeuwt kan gelijk hebben en wie denkt dat het allemaal wel meevalt, ook....
Primair onderwijs
‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’ - 13 juni 2020
Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een belangrijke...
Primair onderwijs
Aanvraag subsidie wegwerken achterstanden mogelijk - 4 juni 2020
Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen tussen 2 juni en 21 juni subsidie aanvragen voor programma's om corona-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25 mei 2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de...
Primair onderwijs
Onderwijsachterstandenscores schooljaar 2020 - 2021 - 21 april 2020
In 2019 is het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid wordt gebruik gemaakt van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de...
Primair onderwijs
Effectieve aanpak onderwijsachterstanden - 4 september 2019
Wat werkt en wat werkt niet in de aanpak van onderwijsachterstanden? Om hierover duidelijkheid te krijgen gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samen praktijkgericht onderzoek doen naar...
Primair onderwijs
Subsidie werkplaatsen praktijkgericht onderzoek onderwijsachterstanden - 21 maart 2019
Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor vier werkplaatsen die drie jaar praktijkgericht onderzoek gaan verrichten naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen...
Primair onderwijs
Slob onduidelijk over voldoende achterstandsgeld voor scholen - 29 november 2018
In zijn schriftelijke antwoord op Kamervragen is minister Slob van Onderwijs niet duidelijk of scholen voor primair onderwijs daadwerkelijk genoeg geld krijgen om achterstanden weg te werken....
Primair onderwijs
Wijziging Besluit bekostiging WPO bekendgemaakt - 5 oktober 2018
De wijziging heeft betrekking op de onderwijsachterstandenproblematiek en de groeiregeling. De gewichtenregeling gaat door de wijziging van het Besluit verdwijnen. Er komt een nieuwe, door Centraal...
Primair onderwijs
Kabinet kiest voor andere verdeelsleutel onderwijsachterstanden - 26 april 2018
Er komt een betere verdeling van het onderwijsachterstandengeld dat gemeenten en scholen krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob van Onderwijs. De totale...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Terugvordering onderwijsachterstandengeld gewichtenregeling - 5 maart 2018
Basisscholen moeten de staat 32 miljoen euro terugbetalen voor onderwijs aan achterstandsleerlingen, kondigde minister Slob medio februari aan. De betreffende schoolbesturen kunnen niet allemaal...
Primair onderwijs
Subsidie voor begeleiding van achterstandsleerlingen - 15 augustus 2017
Scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen deelnemen aan een tweejarige pilot waarbij leraren worden vrijgeroosterd voor coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen. De pilot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Huidige bekostiging onderwijsachterstandenbeleid gehandhaafd in 2018 - 1 juni 2017
De bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid blijft gebaseerd op de huidige gewichtenregeling en de impulsregeling. De nieuwe CBS-indicator voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt nog niet...
Primair onderwijs
Wegwerken van achterstanden vooral op jonge leeftijd effectief - 4 mei 2017
Investeren in het wegwerken van achterstanden moet vroeg beginnen en is vooral op jonge leeftijd effectief. De kans op effectieve interventies is het grootst wanneer schoolleiders, bestuurders en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Volgend kabinet moet bezuinigingen onderwijsachterstanden stoppen - 20 april 2017
De politieke partijen moeten de komende jaren zorgen voor voldoende middelen om de onderwijsachterstanden blijvend in te lopen. Als de politiek niet ingrijpt neemt ook het komend jaar het totale...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brandbrief over bezuinigingen onderwijsachterstanden - 24 februari 2017
Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden dreigt het kabinet af te breken wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. Dat schrijven onder meer gemeenten, ouder-, kinderopvang...
Primair onderwijs
Herziening gewichtenregeling primair onderwijs fase II - 2 februari 2017
Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren heeft het Ministerie van OCW aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een model te ontwikkelen dat de verwachte...
Primair onderwijs
Schrijfvaardigheid op basisscholen is onvoldoende - 8 september 2016
Op basisscholen wordt veel energie gestoken in lezen en woordenschat, maar oefenen in schrijfvaardigheid blijft achter. Leerkrachten weten niet goed hoe ze hun leerlingen begrijpelijke teksten moeten...
Primair onderwijs
CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus - 20 juni 2016
Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer bezorgd over teruglopend budget onderwijsachterstanden - 18 april 2016
De Tweede Kamer is bezorgd om de effecten van het teruglopende budget voor onderwijsachterstanden, zolang de criteria hiervoor ongewijzigd zijn. Dit blijkt uit een algemeen overleg op 14 april....
Primair onderwijs
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13 april 2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker kiest toch voor verlengen huidige bekostiging onderwijsachterstanden - 12 april 2016
Na overleg met de VNG heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten de huidige bekostiging op basis van de schoolgewichten in 2009 te verlengen. De herverdeling van het achterstandsgeld is dus...
Primair onderwijs
Kinderombudsman: ‘OCW moet bekostigingssystematiek voor onderwijs aan asielkinderen vereenvoudigen’ - 4 maart 2016
Asielkinderen moeten zo snel mogelijk naar school. Zij lopen het risico blijvend op achterstand te raken. Te veel verhuizingen schaden de ontwikkeling van deze kinderen.  Dit stelt...
Primair onderwijs
Aantal achterstandsleerlingen op basisscholen daalt - 18 februari 2016
Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. Dit schooljaar zijn 134.000 leerlingen  achterstandsleerling. Ook zijn er minder Turkse...
Primair onderwijs
Preventie van leesproblemen leidt tot minder dyslexie - 27 november 2015
Het aantal kinderen met ernstige leesproblemen kan flink worden teruggebracht, waardoor het aantal diagnoses dyslexie met ongeveer twee derde kan afnemen. Dat is de uitkomst van het promotieonderzoek...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Onderwijsachterstanden - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Onderwijsachterstanden - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Onderwijsachterstanden - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Onderwijsachterstanden - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Onderwijsachterstanden - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen