Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 154 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Alida Oppers inspecteur-generaal Onderwijs bij inspectie - 3 juni 2020
Alida Oppers wordt inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar voordracht. De benoeming gaat in op 1 september 2020. Alida...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsinspectie stelt geplande inspectiebezoeken uit - 19 maart 2020
De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om de geplande inspectiebezoeken niet door te laten gaan zolang de scholen dicht zijn. Dit in aanvulling op de landelijke maatregelen rondom het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Zie inspectie als een cadeautje’ - 25 oktober 2019
In het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie is zelfevaluatie het belangrijkste onderdeel. De vernieuwde training ‘Inspectiebezoek, een verantwoorde zelfevaluatie’ van AVS-CEL...
Primair onderwijs
Excellente scholen en gelijkschakeling salaris met vo - 20 maart 2018
In de tv-uitzending van Kassa (BNN/Vara) van 17 maart liet AVS-voorzitter Petra van Haren zich kritisch uit over het label Excellente School van de onderwijsinspectie. Uit onderzoek van Kassa blijkt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veranderend toezicht - 28 oktober 2017
De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt is vanaf 1 augustus 2017 veranderd. Een publicatie hierover kon uiteraard niet uitblijven: ‘Veranderend toezicht. Werken aan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspirerende voorbeelden centraal in ‘De Staat van de Schoolleider 2017’ - 12 april 2017
Wat behelst het takenpakket van schoolleiders, wat moeten zij in huis hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen, en zijn daar verschuivingen in te zien? Hoe geven schoolleiders in de praktijk...
Primair onderwijs
Te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen - 12 april 2017
De inspectie constateert dat er te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn. Vergelijkbare leerlingen presteren op de ene basisschool maar liefst één of twee niveaus lager dan op...
Primair onderwijs
Informatie over veranderende toezicht op een rij - 24 maart 2017
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Nieuw onderwijsresultatenmodel - 8 maart 2017
De Onderwijsinspectie wil toe naar een nieuw model om onderwijsresultaten in het primair onderwijs te beoordelen. Geïnteresseerden kunnen meedenken. De manier waarop de Inspectie van het...
Primair onderwijs
Nieuwe onderzoekskaders inspectie online - 7 november 2016
Minister Bussemaker van Onderwijs heeft, mede namens staatssecretaris Dekker, de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoekskaders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijskwaliteit, diplomering en kansengelijkheid centraal in jaarwerkplan inspectie - 24 oktober 2016
De Inspectie van het onderwijs gaat in 2017 extra aandacht besteden aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, onderwerpen als diplomering en flexibilisering en gelijke kansen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Controles sociaal veilige leeromgeving door onderwijsinspectie - 16 september 2016
Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie SZW controleert werkstress op scholen - 16 september 2016
De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) heeft aangekondigd dat zij in de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 controles bij onderwijsinstellingen gaat uitvoeren op het gebied van...
Primair onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21 juli 2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Vernieuwd inspectietoezicht per 1 augustus 2017 - 21 juni 2016
Scholen krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Scholen kunnen behalve het oordeel ‘voldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13 april 2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verandering in beoordeling tussenresultaten po - 8 februari 2016
De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de tussenresultaten...
Primair onderwijs
Steeds minder zwakke vo-scholen, in po stabiel - 27 november 2015
Het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar afgenomen van 7,0 naar 4,4 procent. In het basisonderwijs, waar de sterke verbetering zich al eerder inzette, is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie maakt concept waarderingskaders 2017 openbaar - 24 november 2015
De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht. Het nieuwe toezicht dat de inspectie vanaf augustus 2017 wil invoeren, is gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijstoezicht beperkt tot deugdelijkheidseisen - 2 oktober 2015
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging eind september akkoord met het wetsvoorstel van oppositie-Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat het toezicht door de inspectie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kabinet positief over wetsvoorstel doeltreffender onderwijstoezicht - 21 september 2015
Het kabinet kan zich vinden in het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog dat het onderwijstoezicht doeltreffender moet maken. “Dit nieuwe toezicht moet een beter...
Primair onderwijs
Meeste scholen vinden inspectiebezoek de moeite waard - 18 juni 2015
De meeste scholen en onderwijsinstellingen die bezocht zijn door de Inspectie van het Onderwijs (77 tot 85 procent) vinden de (tijds-)investering die ze moeten doen ter voorbereiding de moeite waard...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zelfevaluatie op orde? Inspectie op afstand! - 11 juni 2015
Vrijwel alle schoolleiders en -bestuurders vinden dat als de zelfevaluatie van de school op orde is, de inspectie meer op afstand kan. De helft is ervan overtuigd dat het nieuwe toezichtkader...
Primair onderwijs
Nieuwe Peil.onderwijs onderzoekt kennis en kunde groep 8 - 28 mei 2015
De Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau (PPON) zijn sinds kort vervangen door de nieuwe naam Peil.onderwijs van de Onderwijsinspectie. Voor het schooljaar 2015-2016 vinden peilingen plaats...
Primair onderwijs
Volgend jaar ook ‘Staat van schoolleider’ - 24 april 2015
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 25 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief regering vierdaagse schoolweek
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie
24 oktober 2018
De Staat van de Schoolleider 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staat van de schoolleider, Inspectie
12 april 2017
Werkdruk
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Burn-out, Seksuele intimidatie, Agressie, Pesten, Ziekteverzuim
16 september 2016
Agressie en geweld
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Burn-out, Seksuele intimidatie, Agressie, Pesten, Ziekteverzuim
16 september 2016
incidenteel-rapport-ibn-ghaldoun.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Examenfraude
12 september 2013
doorstroming-vmbo-havo-2011-2012-over-toelatingsbeleid-en-voortgangsnormen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Onderwijs en leerlingzorg
24 januari 2013
rapport-toelatingscode-vmbo-havo-dig-versie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Onderwijs en leerlingzorg
24 januari 2013
aanbiedingsbrief-bij-rapport-doorstroming-vmbo-havo-2011-2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Onderwijs en leerlingzorg
24 januari 2013
toezichtkader-vo-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie
5 november 2012
Brief rijkste scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Management
4 september 2012
De staat van het onderwijs - Onderwijsverslag 2010-2011
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Professionalisering
17 april 2012
Onderzoeksrapportage inspectie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Scholenpanel
3 december 2011
Toezichtkader-2009-po-vo.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie
13 augustus 2009
Kadernieuws Extra februari 2004.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Speciaal onderwijs
27 februari 2004

Dossier Inspectie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?
Primair onderwijs
Is het toegestaan om een vierdaagse schoolweek in het primair onderwijs in te voeren nu er sprake is van een lerarentekort?
Primair onderwijs

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(25 juni 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen