Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2593 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Aanmeldingsperiode Excellente Scholen verruimd - 18-6-2020
De aanmeldingsperiode voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2021-2023 is verlengd tot 10 oktober   Vanwege de grote inspanningen die momenteel nodig zijn om onderwijs te kunnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Excellente scholen
Extra geld voor aanpak lerarentekort in grote steden - 17-6-2020
Het kabinet trekt de komende vier jaar 116 miljoen euro uit voor de aanpak van het lerarentekort in de vijf grote steden. Met dit geld kunnen de gemeenten en schoolbesturen maatregelen nemen om acute...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Lichte daling in instroom technische profielen en studies - 15-6-2020
In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die op 15 juni is...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Techniekonderwijs
Zonder eindtoets naar de middelbare school - 13-6-2020
Basisschoolleerlingen hebben dit jaar geen eindtoets gedaan en leerlingen in het voortgezet onderwijs geen centraal schriftelijk eindexamen. Gun leerlingen het voordeel van de twijfel en wees...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Corona maatregelen, Eindtoets basisonderwijs, centraal examen, Overgang PO-VO
‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’ - 13-6-2020
Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een belangrijke...
Primair onderwijs
Dossier: Corona maatregelen, corona-virus, Kindermishandeling, Onderwijsachterstanden, Leerplicht
Achterstanden door corona ? Eerst verifiëren - 13-6-2020
Het effect van het langeafstandsonderwijs op kansenongelijkheid moet nog blijken. “Wie moord en brand schreeuwt kan gelijk hebben en wie denkt dat het allemaal wel meevalt, ook....
Primair onderwijs
Dossier: Corona maatregelen, corona-virus, Onderwijsachterstanden
Extra aanbod voorschoolse educatie doelgroeppeuters op tijd klaar - 9-6-2020
Hoever zijn gemeenten met de invoering van extra voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters? Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden...
Primair onderwijs
Dossier: Voorschoolse educatie
Nationale Slaagdag markeert einde middelbare schooltijd - 5-6-2020
  Scholieren in heel Nederland hingen op 4 juni de vlag uit om te vieren dat ze geslaagd zijn en hun middelbare schooltijd er definitief op zit. Omdat het centraal eindexamen dit jaar wegviel...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen VO
Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s po-vo - 5-6-2020
 De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is gezien de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd. Ten eerste is de deadline voor het indienen van een aanvraag...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO-VO, Gelijke kansen, Corona maatregelen
Aanvraag subsidie wegwerken achterstanden mogelijk - 4-6-2020
Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen tussen 2 juni en 21 juni subsidie aanvragen voor programma's om corona-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, corona-virus, Onderwijsachterstanden
Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs - 4-6-2020
Scholen kunnen subsidie aanvragen om in het schooljaar 2020-2021 internationalisering (verder) te integreren in hun schoolbeleid. De nieuwe subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (...
Primair onderwijs
Dossier: Internationalisering
Vervolgprotocol opstart SBAO en SO - 4-6-2020
Het vervolgprotocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO) en Speciaal Onderwijs (SO) is een vervolgversie op het protocolvoor de opstart van het SBAO en SO vanaf 11 mei 2020. Dit vervolgprotocol...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Corona maatregelen, Speciaal onderwijs
Alida Oppers inspecteur-generaal Onderwijs bij inspectie - 3-6-2020
Alida Oppers wordt inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar voordracht. De benoeming gaat in op 1 september 2020. Alida...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Grote steden presenteren actieplan lerarentekort met lange termijnperspectief - 29-5-2020
Het tekort aan leraren in het primair onderwijs raakt de grote steden meer dan verwacht. De huidige tekorten in de grote steden zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 1475 fte. Dit blijkt uit een...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Passend onderwijs: zorg beter georganiseerd, maar ook betere facilitering en duidelijkere doelen nodig - 28-5-2020
De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25-5-2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, Corona maatregelen, thuisonderwijs, afstandsonderwijs, Scholenpanel
Wetvoorstel Ruimte voor Nieuwe Scholen door Eerste Kamer aangenomen - 19-5-2020
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan....
Primair onderwijs
Dossier: Stichten nieuwe scholen
Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP) voor 67 regio’s - 11-5-2020
67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Twee video’s met tips voor kinderen in nood - 4-5-2020
Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Dat is gemiddeld één kind per...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kindermishandeling
UvA: Schoolsluiting leidt tot groeiende onderwijsongelijkheid - 1-5-2020
De schoolsluiting heeft tot een groeiende onderwijsongelijkheid geleid, blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Onderwijssocioloog Thijs Bol onderzocht...
Primair onderwijs
Dossier: Kansenongelijkheid, corona-virus
Alleen achter Gynzykids: dreigt sociale isolatie ? - 1-5-2020
Nog geen twee maanden geleden begonnen duizenden leerlingen de dag in de klas, omringd door leeftijdsgenoten. Tussen de lessen speelden of ‘childen’ ze met elkaar op het schoolplein....
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, thuisonderwijs, afstandsonderwijs, Kansenongelijkheid, ICT
‘ Afstandsonderwijs gaat in tegen de ziel van het Italiaanse volk ’ - 1-5-2020
In een groot deel van Europa zijn of waren net als in Nederland de scholen gesloten door het coronavirus. Ook in bijvoorbeeld Italië, Spanje, Slovenië en Finland hebben leerlingen te maken...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, afstandsonderwijs, thuisonderwijs, Internationalisering
Ongelijke kansen bij onderwijs op afstand - 1-5-2020
In rap tempo zijn armere gezinnen tijdens de coronacrisis voorzien van ict-voorzieningen. Maar technische randvoorwaarden zijn niet genoeg om de onderwijskwaliteit te leveren die kinderen...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, afstandsonderwijs, thuisonderwijs, Kansenongelijkheid
Gratis materialen heropening scholen - 29-4-2020
KiVa, een programma voor de sociale veiligheid van basisschoolleerlingen, heeft voor scholen gratis materiaal ontwikkeld voor hun (gedeeltelijke) heropening vanaf 11 mei.   Het materiaal...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, Pesten, Sociale veiligheid
Webinar schoolverzuim melden in het basisonderwijs - 29-4-2020
DUO heeft een webinar georganiseerd en geeft antwoord op veel gestelde vragen over het melden van schoolverzuim. Scholen kunnen te maken hebben met leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 319 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Corona maatregelen, Speciaal onderwijs
Bijlage bij: Vervolgprotocol opstart SBAO en SO
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, corona-virus
Bijlage bij: Geen eindtoets vanwege coronacrisis
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Techniekonderwijs, Arbeidsmarkt vo
Bijlage bij: Wijziging in betaalritme regeling Toptechniek in bedrijf

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 60 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Corona maatregelen, Cultuuronderwijs
22 mei 2020
Primair onderwijs
Dossier: Opvang, Corona maatregelen
29 april 2020
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
30 november 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
27 mei 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kledingvoorschriften
14 mei 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kwaliteitszorg
21 februari 2019
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Combinatiefuncties
29 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kledingvoorschriften
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
25 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Arbo, Veiligheid, AVG
24 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht, Persoonsgegevens
17 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Duurzame inzetbaarheid, CAO PO 2018-2019
25 september 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum (IKC), Kinderopvang, Veiligheid
5 april 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Privacy, Persoonsgegevens, AVG
30 november 2017
Primair onderwijs
Dossier: Schorsing
22 april 2016

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis
(18 september 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Opvang, Kinderopvang
Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie
(25 juni 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden, en dan?
(30 september 2020), (20 januari 2021), (31 maart 2021)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen