Home » Dossiers » Huisvesting

Huisvesting - Artikelen

Er zijn 153 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Huisvesting
40 miljoen voor onderwijshuisvesting - 8-6-2020
Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor kortetermijnprojecten die een impuls geven aan onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs of sportaccommodaties. 40 miljoen is bestemd voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, coronamaatregelen
5 miljoen om scholen te verduurzamen - 20-6-2019
Het Nationaal Energiebespaarfonds start, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen:...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting instandhouding
‘Houd regie over het bouwproces, maar voorkom dat je alles zelf wilt doen’ - 19-5-2018
“Een school bouwen of verbouwen is een complexe aangelegenheid. Waar begin je? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe compenseer je je gebrek aan bouwkundige kennis?” Schoolleider Jeroen Sterk...
Primair onderwijs
Dossier: Nieuw- en verbouwprojecten, Huisvesting
Gemeenten en schoolbesturen zetten bij ministerie druk op huisvesting scholen - 9-5-2018
Gemeenten en de sectorraden hebben plannen gemaakt om de huisvesting van po- en vo-scholen op orde te krijgen. Elke gemeente zet voor de eerstkomende zestien jaar een plan op papier ten aanzien...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Advies VNG: verhoog normbedragen nieuwbouw met 40 procent - 3-4-2018
De VNG adviseert gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40 procent. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Gratis hulpmiddel voor aanpak verduurzamen schoolgebouw - 19-1-2018
Een gezonder binnenklimaat, het dak isoleren of zonnepanelen voor de school? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij het beste kunnen treffen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Bedrijfsvoering en financiën
Schoolgebouwen technisch goed, verduurzaming kan beter - 15-12-2017
Schoolleiders zijn tevreden over het uiterlijk en fysieke veiligheid van hun schoolgebouwen. Ze zijn gemiddeld ontevreden over het binnenmilieu. Dat blijkt uit de rapportage Monitor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
VNG onderzoekt normbedragen onderwijshuisvesting - 27-11-2017
De normbedragen voor onderwijsvesting zijn te laag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij deed in het voorjaar een oproep aan schoolbesturen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Steeds meer gemeenten verhogen normbedragen voor nieuwbouw - 9-11-2017
Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Na gemeenten IJsselstein, Den Haag, Waddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Peentjes zweten in benauwde klas - 4-9-2017
Energiebesparing staat voorop bij de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Dat is goed voor het milieu, maar slecht voor leraren en leerlingen: aan het binnenmilieu wordt vaak nauwelijks gedacht...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Input gevraagd voor enquête ‘scholenbouw valt stil’ - 27-6-2017
Er zijn steeds meer signalen uit het werkveld dat de bouw van scholen stil valt door de stijgende bouwprijzen. De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-raad en andere betrokkenen op zoek naar een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Subsidieregeling verduurzamen schoolgebouw in maak - 30-6-2016
In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Duurzaamheid, Huisvesting
Wetgeving nodig voor renovatie schoolgebouwen - 14-4-2016
Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs erkent het probleem van de huisvestingsverantwoordelijkheden dat er is tussen scholen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Nieuw- en verbouwprojecten
Vaak patstelling als het om renovatie gaat - 5-1-2016
Voor scholen is het niet altijd duidelijk wie de kosten voor een ingrijpende renovatie betaalt: de school, de gemeente of samen. Leerlingen krijgen onnodig lang les in verouderde schoolgebouwen omdat...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
‘We gebruiken nog maar 4 procent drinkwater’ - 3-9-2015
Het verduurzamen van schoolgebouwen loopt nog niet storm. Toch kan het wel, zoals de nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam en de renovatie van De Wilgenstam in Rotterdam aantonen. In de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Duurzaamheid, Huisvesting
‘De inrichting van het gebouw is essentieel’ - 10-6-2015
Het geijkte concept voor een schoolontwerp was tientallen jaren: lange gangen, vierkante lokalen en een centrale ruimte. Deze klassieke gebouwen voldoen niet aan de eisen voor 21e eeuws onderwijs,...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Bijna 8 procent schoolruimte is overtollig - 28-4-2015
Basisscholen hebben bijna 8 procent meer ruimte dan nodig is en zijn jaarlijks tussen de 6,7 en 17,5 miljoen euro kwijt aan leegstaande lokalen. Dit blijkt uit onderzoek van Daniël Vos die zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Dekker: ‘Geen volledige doordecentralisatie huisvesting’ - 3-3-2015
Staatssecretaris Sander Dekker is tegen het plan om schoolbesturen het recht te geven op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid. In een brief aan de Tweede Kamer geeft...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Consultatieronde Green Deal: verduurzaming schoolgebouwen - 25-2-2015
De Green Deal Verduurzaming Scholen is een overeenkomst tussen Rijk, Gemeenten en het onderwijs, die in november gesloten is, om een impuls te geven aan de verduurzaming van onderwijsgebouwen. De...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
​Regeling buitenonderhoud bekend - 4-2-2015
Schoolbesturen met oude(re) schoolgebouwen kunnen een eenmalige aanvullende bijdrage vragen voor het buitenonderhoud van die gebouwen. Op 3 februari is de overgangsregeling die dit regelt,...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Gezond verstand - 9-1-2015
Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Gezonde School, Werkdrukafspraken
Green Deal voor duurzame schoolgebouwen en betere schoolprestaties - 3-12-2014
Een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren creëren en schoolbesturen hierbij ondersteunen. Dat is het doel van de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen die PO-Raad...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Duurzaamheid, Huisvesting
Dekker is positief gestemd over overheveling - 12-11-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft veel vertrouwen in de overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Dat onderschrijft hij in een brief aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting
Structureel tekort voor onderhoud schoolgebouwen dreigt - 13-10-2014
Als op 1 januari de taken en de kosten voor het onderhoud aan schoolgebouwen worden overgeheveld van de gemeenten naar de scholen, dreigt voor veel scholen een structureel tekort. Dat blijkt uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid, Huisvesting
​Rekenkamer onderzoekt kwaliteit onderwijshuisvesting - 24-9-2014
De Algemene Rekenkamer start een onderzoek naar de kwaliteit van huisvesting in het po en vo. Leerlingen en leraren kunnen helpen bij het onderzoek door een vragenlijst in te vullen op www....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting

Pagina's

Huisvesting - Documenten

Er zijn 24 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting, Huisvesting instandhouding
Bijlage bij: Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po
Dossier: Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
Bijlage bij: Stand van zaken brede scholen
Dossier: Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
Bijlage bij: Stand van zaken brede scholen
Dossier: Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
Bijlage bij: Stand van zaken brede scholen
Dossier: Aanvraagprocedure, Huisvesting
Bijlage bij: Huisvestingsvraag indienen

Huisvesting - Veelgestelde vragen

Er zijn 3 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
23 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
10 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Fusie, Huisvesting
21 juni 2012

Huisvesting - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp