Home » Dossiers » Financiën » Fusie

Dossier Fusie - Artikelen

Er zijn 15 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Wijziging Regeling bekostiging bij fusie en vervallen regeling vaststelling impulsgebieden - 6 juni 2019
Op 24 mei 2019 heeft minister Slob van Onderwijs twee wijzigingen gepubliceerd, namelijk: 1. Het verlengen van de bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs...
Primair onderwijs
Kabinet schaft fusietoets af - 20 april 2018
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe fusiecompensatieregeling komend schooljaar - 6 juni 2017
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe fusiecompensatieregeling van kracht. De Regeling bijzondere bekostiging bij fusie van scholen in het primair onderwijs (Regeling fusiecompensatie...
Primair onderwijs
Samenwerkingsschool is ‘pragmatische oplossing’ - 5 juli 2016
Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral voorkomen in krimpgebieden, waar het aantal leerlingen soms...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3 maart 2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voornemen tot bestuurlijke fusie kinderopvang en onderwijsstichting - 8 oktober 2014
De Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ) hebben het voornemen om met ingang van het schooljaar 2015/2016 bestuurlijk...
Primair onderwijs
Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september - 17 september 2014
In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker keurt scholenfusie in Dokkum alsnog goed - 27 augustus 2014
Een marktaandeel van meer dan 50 procent alléén, is geen grond om een scholenfusie af te wijzen. Dat oordeelde de Rechtbank Leeuwarden in april. In augustus heeft staatssecretaris...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Meer financiële ruimte bij samenvoeging school - 11 juli 2014
Pas rond de zomer van 2015 komt staatssecretaris Dekker met wetsvoorstellen die het scholen en besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Wel krijgen scholen al...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vorming samenwerkingsschool wordt eenvoudiger - 26 mei 2014
Het wordt voor openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, eenvoudiger om te fuseren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruimte in wetgeving voor vorming samenwerkingsschool - 20 mei 2014
Het is voor een bestuur van openbare scholen wettelijk niet toegestaan om gezag te voeren over een samenwerkingsschool. Dat concludeert het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) na onderzoek in opdracht...
Primair onderwijs
Rechtbank verwerpt fusie-afwijzing Dekker - 8 mei 2014
Een geplande fusie tussen twee schoolbesturen in Noord-Nederland is ten onrechte afgewezen door staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden onlangs bepaald. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Schoolbesturen en gemeenten zelf verantwoordelijk voor fusie en sluiting - 28 februari 2013
Staatssecretaris Sander Dekker mengt zich niet in de plannen van Onderwijsstichting Kindante om verschillende basisscholen te sluiten. De plotselinge sluiting en fusie van een aantal basisscholen in...
Primair onderwijs
Kleutergroepen eerder samenvoegen bij voorgenomen fusie - 27 november 2012
Het kan voorkomen dat twee fuserende scholen nog voordat de fusie een feit is, stappen willen zetten om de overgang naar de nieuwe fusieschool te vergemakkelijken. Het gaat hierbij om het samenvoegen...
Primair onderwijs
De grote, boze school: feit of fictie? - 17 juni 2009
Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we...
Voortgezet onderwijs

Dossier Fusie - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Fusie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Fusie - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?
Primair onderwijs

Dossier Fusie - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Fusie - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema