Home » Dossiers » » Corona maatregelen

Dossier Corona maatregelen - Artikelen

Er zijn 24 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Achterstanden door corona ? Eerst verifiëren - 13 juni 2020
Het effect van het langeafstandsonderwijs op kansenongelijkheid moet nog blijken. “Wie moord en brand schreeuwt kan gelijk hebben en wie denkt dat het allemaal wel meevalt, ook....
Primair onderwijs
Zonder eindtoets naar de middelbare school - 13 juni 2020
Basisschoolleerlingen hebben dit jaar geen eindtoets gedaan en leerlingen in het voortgezet onderwijs geen centraal schriftelijk eindexamen. Gun leerlingen het voordeel van de twijfel en wees...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’ - 13 juni 2020
Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een belangrijke...
Primair onderwijs
‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’ - 12 juni 2020
     Gesloten, half open en volledig open. Het Nederlandse onderwijs wisselt in het coronatijdperk razendsnel van gedaante. Vier schoolleiders vertellen over deze...
Primair onderwijs
Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s po-vo - 5 juni 2020
 De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is gezien de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd. Ten eerste is de deadline voor het indienen van een aanvraag...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kinderen verspreiden COVID-19 veel minder dan volwassenen - 4 juni 2020
Onderzoek van de RIVM bevestigt dat kinderen maar een kleine rol spelen in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De basisscholen kunnen dus definitief vanaf 8 juni weer volledig open. Dit...
Primair onderwijs
Vervolgprotocol opstart SBAO en SO - 4 juni 2020
Het vervolgprotocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO) en Speciaal Onderwijs (SO) is een vervolgversie op het protocolvoor de opstart van het SBAO en SO vanaf 11 mei 2020. Dit vervolgprotocol...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Vervolgprotocol Basisonderwijs beschikbaar - 29 mei 2020
Het vervolgprotocol Basisonderwijs, voor de volledige heropening van de basisscholen op 8 juni, is gereed. Nog altijd vindt de volledige heropening van de basisscholen plaats tenzij uit de lopende...
Primair onderwijs
Subsidieregeling voor wegwerken coronaleerachterstanden gepubliceerd - 28 mei 2020
De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 is gepubliceerd. Scholen kunnen subsidie aanvragen om eventuele corona-achterstanden weg te werken. Er zijn...
Primair onderwijs
Nieuw protocol basisonderwijs in ontwikkeling - 27 mei 2020
Volgens planning zouden op woensdag 27 mei nieuwe protocollen verschijnen voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni. Dat blijkt helaas niet te lukken, omdat de PO-Raad als...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Protocol scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) beschikbaar - 27 mei 2020
Op 2 juni 2020 gaan ook de scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) weer open. Ook voor deze scholen is een protocol als handreiking opgesteld. In dit protocol staan voorschriften op het...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25 mei 2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de...
Primair onderwijs
Leerlingen weer naar school, maar niet allemaal tegelijk - 19 mei 2020
Op 2 juni gaan de scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs herstarten na ruim twee maanden afstandsonderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is hier...
Voortgezet onderwijs
244 miljoen om leerachterstanden coronacrisis in te halen - 18 mei 2020
Het kabinet investeert 244 miljoen euro in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om achterstanden in het onderwijs opgelopen door de coronacrisis in te halen.  ...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Coronacrisis leidt tot vertraging onderwijsdossiers in Den Haag - 12 mei 2020
Door de coronacrisis lopen diverse onderwijsdossiers en wetsvoorstellen vertraging op. Dit blijkt uit een brief van ministers Slob en Van Engelshoven aan de Eerste en Tweede Kamer. Het werk rond het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twee websites met praktische informatie ‘weer op school’ - 12 mei 2020
Het ministerie van OCW heeft samen met andere partijen twee websites ontwikkeld om scholen te helpen bij de herstart: weeropschool.nl en weeraanwezigopschool.nl. Laatstgenoemde site geeft informatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Coronatest voor personeel primair-, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang - 11 mei 2020
Vanaf 6 mei is het mogelijk voor personeel in het primair onderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang om zich te laten testen bij de GGD wanneer zij corona-verschijnselen hebben. Op de...
Primair onderwijs
Protocollen po aangepast - 7 mei 2020
Op basis van nadere adviezen van het RIVM is het po-protocol op een aantal specifieke punten gewijzigd door de sector. Op de website van het RIVM is ook meer informatie te vinden over het testbeleid...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
VVN roept ouders op kinderen niet met de auto te brengen en halen - 7 mei 2020
Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school toe. Dat adviseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het kader van de herstart van scholen. Ouders die hun kind toch met de auto willen brengen...
Primair onderwijs
School & Veiligheid maakt stappenplan ‘opnieuw naar school’ - 7 mei 2020
Vanaf 11 mei gaan de schooldeuren weer voorzichtig open. Voordat de lessen op school starten is het goed om als team stil te staan bij de afgelopen tijd en ervaringen en zorgen te delen. Het...
Primair onderwijs
Coronacrisismanagement - 1 mei 2020
Eind maart werd besloten dat de scholen nog langer dicht zouden blijven. Een peiling van de AVS en Ouders & Onderwijs in die periode leverde veel media-aandacht op. Uit de peiling bleek dat...
Primair onderwijs
Meerderheid ouders positief over aanpak school in coronacrisis - 1 mei 2020
Vanaf 11 mei gaan de deuren van basisscholen weer voorzichtig open. Maar dat betekent niet dat alle problemen direct zijn opgelost. Ondanks hun zorgen is een meerderheid van de ouders (54 procent)...
Primair onderwijs
Coronatestbeleid uitgebreid voor personeel basisonderwijs en kinderopvang - 1 mei 2020
Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang kan zich vanaf 6 mei bij klachten laten testen: minimaal 24 uur symptomen van Covid-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). Zo kan het...
Primair onderwijs
Coronavirus - 3 april 2020
Het Algemeen Dagblad, Parool, De Stentor en Nu.nl berichtten op 10 maart over de peiling van de AVS onder 1.200 schoolleiders rond de coronapreventie op scholen. Daaruit bleek onder andere dat...
Primair onderwijs

Dossier Corona maatregelen - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Corona maatregelen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Corona maatregelen - Veelgestelde vragen

Er zijn 32 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Jullie waren een van de eersten die riepen dat de scholen dicht moesten, tegen het advies van het RIVM in. Nu volgen jullie juist dat advies.
Primair onderwijs
Waarom niet gewoon op deze weg doorgaan?
Primair onderwijs
Welke scholen en opvang gaan weer open?
Primair onderwijs
Wat gaat er precies gebeuren?
Primair onderwijs
Mogen scholen de 50% onderwijstijd inrichten in halve dagen?
Primair onderwijs
Gaat het thuisonderwijs door?
Primair onderwijs
Moet de kinderen vanaf 11 mei echt weer naar school?
Primair onderwijs
Is er een handreiking voor het onderwijs?
Primair onderwijs
Hoe gaan we om met corona als we weer op school zijn?
Primair onderwijs
Wat weten we tot nu toe over het coronavirus en kinderen
Primair onderwijs
Hoe groot is het risico voor leerlingen en leraren?
Primair onderwijs
Hoe gaat het met de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Wat is hiervan de status per 11 mei?
Primair onderwijs
Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?
Primair onderwijs
Hoe omgaan met mogelijke leerachterstanden door de coronacrisis
Primair onderwijs
Brengen en halen naar school of opvang, hoe organiseer je dat?
Primair onderwijs
Mag een kind naar school als er iemand in het gezin ziek is?
Primair onderwijs
Ik ben leerkracht en bezorgd over mijn gezondheid. Moet ik weer naar school?
Primair onderwijs
Mag ik als leerkracht op school werken als een van mijn gezinsleden een beetje hoest of niest, maar geen koorts heeft?
Primair onderwijs
Ik ben leerkracht. Ik hoest/nies of heb keelpijn, maar ik voel me goed genoeg om te werken. Kan ik naar school gaan?
Primair onderwijs
Waarom wordt in so gebruik mondkapjes bij verzorging van leerlingen wel geadviseerd en niet in het reguliere onderwijs. Heeft dit te maken met het type onderwijs en type leerlingen, of zijn er nog andere redenen?
Primair onderwijs
Vervangt het Vervangingsfonds de kosten van vervanging voor werknemers die uit voorzorg thuis blijven?
Primair onderwijs
Mogen scholen ook later starten dan 11 mei?
Primair onderwijs
Wat mogen we van de BSO verwachten?
Primair onderwijs
Voor welke kinderen is noodopvang bedoeld?
Primair onderwijs
Hoe is het toelatingsbeleid vierjarigen in tijden van Corona en maatregelen hieromtrent?
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Corona maatregelen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Corona maatregelen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen