Home » Dossiers » Bestuur en management » Verhouding bestuur en management

Dossier Verhouding bestuur en management - Artikelen

Er zijn 24 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
AVS en PO-Raad stimuleren samenspel schoolleiders en schoolbesturen - 20 februari 2019
Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit de eigen rol, dat is waar de AVS en PO-Raad naartoe werken binnen de ontwikkelgroepen die zij in april, mei en juni samen organiseren. Schoolleiders...
Primair onderwijs
‘Het mag schuren, maar eerlijkheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijk’ - 9 maart 2018
Een goede relatie tussen schoolleider en bestuurder is belangrijk voor de onderwijskwaliteit, blijkt steeds opnieuw uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe ziet zo’n goede relatie eruit? Kader...
Primair onderwijs
'Zorg dat je meestuurt' - 4 oktober 2014
“Schoolleiders worden ‘gesandwicht’ tussen bestuur en zelfsturende teams”, zegt bijzonder hoogleraar Onderwijsbestuur Edith Hooge, die het beroep ziet...
Primair onderwijs
Een lastig gesprek: besturen en toezicht houden in de semipublieke sector - 1 november 2013
Misstanden in de semipublieke sector, waaronder onderwijs, spelen meestal op het gebied van bestuur en toezicht houden. Dit leidde in mei 2013 tot het instellen van de commissie Maatschappelijk...
Primair onderwijs
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22 november 2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen...
Primair onderwijs
Eindrapportage monitor goed bestuur in het primair onderwijs 2010-2011 - 30 september 2012
Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de structurering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Een fors aantal besturen heeft in het afgelopen jaar intern toezicht georganiseerd, de code...
Primair onderwijs
Seminar met John en Miriam Carver - 20 september 2012
Op 14 november aanstaande verzorgen John en Miriam Carver samen met de AVS en Maas Bestuursvraagstukken een seminar over toezicht en bestuur op Nyenrode Business University. Dr. John Carver is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16 april 2012
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16 april 2012
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen uitstel voor scheiding bestuur en toezicht - 8 september 2011
Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid gemaakt moet...
Primair onderwijs
Geen dispensatie scheiding bestuur en toezicht - 2 september 2011
Uit berichtgeving van OCWDUO is gebleken, dat verschillende schoolbesturen de minister hebben benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vó...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vrijheid van meningsuiting valt onder verantwoordelijkheid bestuur - 10 maart 2011
 Naar aanleiding van Kamervragen heeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, antwoord gegeven op de vraag of een directeur van een school zijn mening mag uiten over een politieke partij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 3 februari 2011
In het wetsvoorstel `Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector´ van minister Donner wordt een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders en hoogste...
Primair onderwijs
Minder animo vrijwillige schoolbestuurders - 3 februari 2011
Het is voor scholen lastiger om het schoolbestuur of de MR te `vullen´. Het aantal ouders dat zich wil inzetten voor de school neemt af. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Besturenraad...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel Normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingediend - 14 januari 2011
Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  ingediend....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Policy governance® en de kunst van verantwoorden - 21 januari 2010
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance Model. Dit model wordt in Nederland, ook in het...
Primair onderwijs
Het Policy Governance Brondocument - 12 januari 2010
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance® model. Dit model wordt in Nederland, ook in het...
Primair onderwijs
Verantwoord besturen - 1 mei 2007
Eerste Nederlandstalige beschrijving Policy Governance model Carver In oktober 2006 verscheen het boek `Verantwoord besturen´ van Jan Maas en Helmie van Ravenstein. Centraal in het boek staat...
Primair onderwijs
Schoolleiders tevreden over bovenschools management - 9 maart 2007
Schoolleiders in het primair onderwijs geven het bovenschools management gemiddeld een 7,2. Een derde van de schoolleiders vindt zelfs dat het eigen werk leuker is geworden door de komst van het...
Primair onderwijs
Beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders op komst - 1 november 2006
De AVS en VOS/ABB ontwikkelen momenteel een beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders. Deze leidraad ligt in het verlengde van de code goed onderwijsbestuur, die de beide organisaties binnenkort...
Primair onderwijs
AVS en VOS/ABB ontwikkelen code voor goed onderwijsbestuur - 27 februari 2006
In het najaar van 2004 zijn 28 basisprincipes vastgesteld voor het handelen van schoolbesturen en schoolleiders in het primair onderwijs. Maar om echt gestalte te geven aan de veranderende rol van...
Primair onderwijs
Nieuwe stap op weg naar sterke autonomie voor scholen - 29 augustus 2005
Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen in de toekomst hun bestuurlijke zaken in hoge mate zelf regelen. Zij krijgen de ruimte om dat op hun eigen manier te doen; voorwaarde is wel dat er een...
Primair onderwijs
Concept Code Goed Bestuur - 24 augustus 2005
Met de invoering van lumpsumfinanciering krijgen de besturen een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid bij de besteding van de budgetten. Scholen krijgen meer autonomie. Elk bestuur wordt daarom...
Primair onderwijs
Naar een nieuw bestuursmodel - 19 juli 2005
De positie van veel besturen, en daarmee die van de schoolleiding, is aan het veranderen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de mensen die de school besturen nemen toe. Steeds meer besturen...
Primair onderwijs

Dossier Verhouding bestuur en management - Documenten

Er zijn 12 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
CAO voor bestuurders en leidinggevenden in het Primair onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
22 november 2012
Eindrapportage monitor goed bestuur in het primair onderwijs 2010-2011
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verhouding bestuur en management, Bestuur
30 september 2012
Onderzoeksrapportage professionalisering 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
16 april 2012
Onderzoeksrapportage bestuurlijke verhoudingen - 9 dec 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
16 april 2012
Onderzoeksrapportage professionalisering 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
16 april 2012
Onderzoeksrapportage bestuurlijke verhoudingen - 9 dec 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
16 april 2012
Verdeling van taken en verantwoordelijkheden
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verhouding bestuur en management
9 maart 2007
Code Goed Bestuur PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Management, Verhouding bestuur en management
27 februari 2006
Goed onderwijsbestuur aanbieiding
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Management, Verhouding bestuur en management
27 februari 2006
Conceptcode ‘Goed onderwijsbestuur’
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Management, Verhouding bestuur en management
27 februari 2006
Code goed bestuur
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Bestuursvormen, Lumpsum, Verhouding bestuur en management
24 augustus 2005
Naar een nieuw bestuursmodel.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verhouding bestuur en management, Bestuur
19 juli 2005

Dossier Verhouding bestuur en management - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Verhouding bestuur en management - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Verhouding bestuur en management - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Verhouding bestuur en management - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema