Home » Dossiers » Bestuur en management » Management

Dossier Management - Artikelen

Er zijn 45 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Survivalkit voor schoolleiders - 2 december 2017
In ‘Survivalkit voor de schoolleider’ gaat basisschooldirecteur en hogeschoolgastdocent Annemarie Vandoninck in op de – steeds veeleisendere – rol van de schoolleider en hoe...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vrouwelijke onderwijsmanagers zijn betere leidinggevenden - 3 maart 2015
Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen. Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren...
Primair onderwijs
Kun je leidinggeven aan een bos? - 25 december 2013
Margreet Vendel bespreekt het boek ‘Door de bomen het bos zien’ van Jan Bommerez De vraagstukken van deze tijd laten zich niet oplossen met traditionele vormen van organiseren en...
Primair onderwijs
'Het onderwijs verdient een Centrum Educatief Leiderschap' - 11 december 2012
De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap, dat is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van...
Primair onderwijs
Leuker kunnen we het wel/niet* maken - 1 november 2012
Moet je als schoolbestuur de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen, of ga je schooldirecteuren zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ zodat ze zich kunnen concentreren op...
Primair onderwijs
Nieuwe wet openbaarheid van bestuur op komst - 6 september 2012
GroenLinks Kamerlid Peters heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om informatie van (overheids)organen makkelijker toegankelijk te maken: de nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Ook alle...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Rijke schoolbesturen moeten opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs' - 4 september 2012
Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Seminar over toezicht en bestuur met ontwerpers van Policy Governance® Model - 11 juli 2012
Onder de titel ‘Toezicht en bestuur: anders én beter!’ organiseren de AVS en Maas Bestuursvraagstukken op 14 november aanstaande op Nyenrode Business University een seminar met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer wil financieel incompetente schoolbestuurders en -managers aanpakken - 21 juni 2012
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen die het mogelijk moet maken om financieel incompetente schoolbestuurders en -managers in het uiterste geval te vervangen. De motie was ingediend...
Primair onderwijs
Nieuwe registerorganisatie voor schoolleiders op komst - 14 maart 2012
In het voorjaar van 2012 werken de vier organisaties AVS, AOb, CNVO en PO Raad aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt...
Primair onderwijs
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 16 februari 2012
De Tweede Kamer stemde in december 2011 in met het voorstel voor de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT). Deze wet beoogt een maximum te...
Primair onderwijs
Problemen bereikbaarheid beveiligde site VO - 7 oktober 2011
OCWDUO maakt bekend, dat vorige week zich enkele keren problemen hebben voorgedaan met de bereikbaarheid van de beveiligde site (ib-groep.nl). Hierdoor kon er niet altijd ingelogd worden. Dat gold...
Voortgezet onderwijs
Advies certificeren naar aanleiding van DigiNotar-problematiek - 9 september 2011
Uit de Nieuwsbrief VO blijkt, dat 50 scholen voor de uitwisseling van verzuimgegevens gebruik maken van DigiNotar, het bedrijf dat beveiligingscertificaten heeft uitgegeven voor overheidsinstellingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meerderheid besturen voortgezet onderwijs heeft Code Goed Bestuur ingevoerd - 2 februari 2011
Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid van de besturen de code op alle onderdelen ingevoerd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de VO-raad heeft...
Primair onderwijs
Meerderheid besturen voortgezet onderwijs heeft Code Goed Bestuur ingevoerd - 2 februari 2011
Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid van de besturen de code op alle onderdelen ingevoerd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de VO-raad heeft...
Voortgezet onderwijs
Opnieuw spooknota's - voorzichtigheid is geboden - 21 januari 2011
Diverse leden meldden bij de AVS Helpdesk dat een aantal firma´s (weer) spooknota´s rondstuurt. Zoals bijvoorbeeld Regio Online, verzonden door MKBlokaal.nl. De school ontvangt een...
Primair onderwijs
Wetswijziging WVO voor maatschappelijke stage en wijziging Arbeidstijdenwet ingediend - 19 oktober 2010
Door de voormalig staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, is mede namens de minster van LNV en in overeenstemming met de minister van SZW een wetswijziging ingediend voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Diversiteit geen topprioriteit voor schoolbesturen - 7 oktober 2010
Hoewel de samenleving - en dus ook het onderwijs - steeds meer multicultureel wordt, zijn schoolbesturen vaak nog eenzijdig samengesteld. Uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (...
Primair onderwijs
'Eén keer per jaar verantwoording afleggen' - 28 september 2010
Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met...
Primair onderwijs
Pas op voor spooknota’s! - 23 september 2010
Volgens diverse AVS-leden sturen een aantal firma´s - GVB uit Groningen is er één van - (weer) spooknota´s rond. Via verschillende wegen melden de firma´s dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Goed bestuur voor eenpitters - 7 juli 2010
In een speciaal informatiebulletin geeft de PO-Raad op eenpitters afgestemde informatie over de onlangs aanvaarde wijzigingen van de onderwijswetten rond `Goed onderwijs, goed bestuur´ en over...
Primair onderwijs
Beveiliging computernetwerken scholen VO zaak van bestuur - 31 mei 2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft gereageerd op Kamervragen naar aanleiding van het artikel “De script kiddies zien speeltuin in intranet”. De gestelde vragen...
Voortgezet onderwijs
Inschrijving KvK: vestigingen vóór 14 maart 2010 - 25 januari 2010
Verenigingen en stichtingen (schoolbesturen) moeten al hun vestigingen uiterlijk 14 maart 2010 in het nieuwe Handelsregister hebben ingeschreven. De oorspronkelijke deadline van 1 januari 2010 was...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolbesturen: alle vestigingen verplicht inschrijven in handelsregister - 21 januari 2010
Schoolbesturen moeten al hun vestigingen uiterlijk 28 februari 2010 ingeschreven hebben in het nieuwe Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Eerder is gemeld dat dit voor 1 januari...
Primair onderwijs
CFI en IB-Groep verder als DUO - 8 januari 2010
Vanaf heden gaan CFI en de IB-Groep verder als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit heeft tot gevolg dat de communicatiemiddelen van deze organisaties er anders uit komen te zien. Zij krijgen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Management - Documenten

Er zijn 17 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief rijkste scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Management
4 september 2012
Code Goed Bestuur PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Management, Verhouding bestuur en management
27 februari 2006
Goed onderwijsbestuur aanbieiding
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Management, Verhouding bestuur en management
27 februari 2006
Conceptcode ‘Goed onderwijsbestuur’
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Management, Verhouding bestuur en management
27 februari 2006
Managementstatuut
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Management, Lumpsum
20 september 2005

Dossier Management - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Management - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Welke bedragen zijn beschikbaar voor de directievoering?
Primair onderwijs

Dossier Management - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(16 september 2020)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Management - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema