Home » Artikelen » ‘Zeg nooit dat je de cultuur wilt veranderen’
Leergang cultuurpracticum

‘Zeg nooit dat je de cultuur wilt veranderen’

Auteur: Daniëlla van ’t Erve

Een schoolcultuur waarin teamleden van elkaar willen leren, is onder meer belangrijk voor de onderwijskwaliteit. Cultuur lijkt echter moeilijk grijpbaar. De leergang Cultuurpracticum van het AVS Centrum Educatief Leiderschap laat schoolleiders zien hoe ze de cultuur in hun school ten goede kunnen veranderen. “Zodra je oordeelt, gaan de hakken in het zand.”

Over het belang van een professionele cultuur is iedereen het wel eens. Op een school waar iedereen van elkaar wil leren om samen het onderwijs te verbeteren, zullen doelen sneller worden gehaald dan op een school waar dit niet het geval is. Cultuur lijkt echter ongrijpbaar, omdat het gaat over de manier waarop we ons gedragen en de grotendeels onzichtbare afspraken en overtuigingen die hieraan ten grondslag liggen. Tijdens de leergang Cultuurpracticum maakt docent Peter de Roode, adviseur en auteur van diverse managementboeken, het onderwerp concreet en leren schoolleiders hoe ze de cultuur in hun school in korte tijd van binnenuit positief kunnen beïnvloeden.

In acht bijeenkomsten leren deelnemers op welke gedeelde vooronderstellingen ze trots mogen zijn, en welke aan vervanging toe zijn. Ze gaan aan de slag met een specifieke vraag die uit hun intake naar voren komt en die tijdens de praktijkopdrachten wordt verhelderd. Elke schoolleider stelt zijn eigen ‘diagnose’ en onderneemt acties om belemmerende factoren aan te pakken.

Mantel der liefde
Berry Koevoets, afdelingsleider VSO van het Breda College, heeft inmiddels vier bijeenkomsten gevolgd en is er enthousiast over. “De docent weet theorie en praktijk op een kundige manier te koppelen. Je leert op een heel praktische manier hoe je als schoolleider richting kunt geven aan een professionele cultuur. Dat wat ik leer, kan ik morgen toepassen.”
“Daarbij helpt het dat je eigen leervraag centraal staat”, vervolgt hij. “Op mijn school is sprake van een familiaire cultuur, waarin we prettig met elkaar omgaan, maar de kans ook bestaat dat we dingen met de mantel der liefde bedekken. Ik wil graag naar een meer innovatieve cultuur, waarin we elkaar op een professionele manier aanspreken.” De sleutel tot een succesvolle verandering is klein beginnen, weet Koevoets nu. “De eerste tip die we kregen, is dat je je team nooit moet zeggen dat je de cultuur wilt veranderen, omdat mensen dit negatief labelen. De interventies die we uitvoeren zijn klein en simpel. Zo ben ik begonnen met het gedrag in de gang: als je rust wilt, welke afspraken kun je dan maken? En dan blijkt hoe verschillend iedereen erover denkt. De een wil totale rust, terwijl de ander een muziekje wel gezellig vindt. Als de regels helder zijn, kunnen we oefenen met feedback geven. Als dit goed gaat, kun je verder uitbouwen en zo stukje bij beetje het grote cultuurvraagstuk aanpakken.”

Open blik
Ook deelnemer Eric Gladdines, directeur van basisschool De Wisselaar, is tevreden over de leergang tot nu toe. “Als relatief nieuwe directeur van deze school is het prettig om hiermee aan de slag te zijn, omdat ik het team en de cultuur hierdoor goed leer kennen.” Een goede oefening noemt hij het neutraal observeren van gebeurtenissen. “Zodra je oordeelt, gaan de hakken in het zand. De kunst is dus om met open blik te kijken: wat gebeurt hier en wat is daar de reden van? Daarna kun je erover in gesprek gaan of het wellicht anders zou moeten of kunnen. Dit soort dingen weet je al wel en doe je vaak ook, maar door ermee bezig te zijn, raak je veel meer bewust van het proces.” “In deze leergang krijg je vervolgens de tools aangereikt om een verandering makkelijker te laten verlopen”, vertelt Gladdines. “Door klein te beginnen, de juiste vragen te stellen en het goede voorbeeld te geven, kan verandering van binnenuit plaatsvinden.”
Beide schoolleiders volgen de leergang incompany, aangeboden door hun schoolbestuur INOS (28 scholen, po en vso). Koevoets: “Dat is prettig, omdat je elkaar en de scholen nog beter leert kennen. Het maakt deze leergang extra waardevol.” Gladdines beaamt dat: “Door ervaringen uit te wisselen help je niet alleen jezelf, maar ook elkaar verder.”

Doelgroep: schoolleiders po en vo
Startdata: 15 februari 2019 of 14 februari 2020
Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema’s ‘Organisatie van de school’ (uit thema ‘Regie en strategie’), ‘Omgaan met verschillen als team’ (uit thema ‘Omgaan met verschillen’) en ‘Professionele leergemeenschap’ (uit thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/cp

Gepubliceerd op: 14 januari 2019

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)