Home » Artikelen » Werkdrukakkoord voor primair onderwijs

Werkdrukakkoord voor primair onderwijs

Scholen in het primair onderwijs krijgen de vrijheid de werkdrukgelden naar eigen inzicht te besteden. En de werkdrukgelden worden eerder ingezet dan is afgesproken in het regeerakkoord. Dat staat in het werkdrukakkoord dat het PO-front en minister Slob op 9 februari hebben ondertekend.
 
Scholen in het primair onderwijs krijgen met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen extra om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen. Voor een gemiddelde school betekent dit dat ze volgende schooljaar circa 35.000 euro extra krijgt, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.
 
“Ook het geluid van de schoolleiders is goed doorgedrongen in Den Haag”, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Schoolleiders weten heel goed hoe ze werkdrukverlichtende maatregelen willen realiseren. Zij doen dit ook nu meestal al in samenspraak met hun team. Begin december hebben meer dan 1.500 schoolleiders die lid zijn van de AVS aangegeven dat zij in de afgelopen twee jaar al enorm veel werkdrukverlagende maatregelen hebben genomen in hun school. De AVS stuurde de minister en de Tweede Kamer op 11 december een brief met deze peilingresultaten, waarin zij namens de leden met klém heeft gevraagd de middelen voor werkdrukbeperking naar voren te halen en per direct toe te kennen aan de scholen.
De AVS is dan ook tevreden met het gesloten akkoord dat er ligt. De rol van de schoolleider is duidelijk vastgelegd. Er komt ook een handreiking met voorbeelden van keuzes die kunnen worden gemaakt. Van Haren: “Met deze toezeggingen kan de schoolleider in de school meteen aan de slag met het team om duurzame maatregelen voor het verlichten van de werkdruk te realiseren.”
 

Po-front en minister Slob ondertekenen werkdrukakkoord op 9 februari.
Uiterst rechts AVS-voorzitter Petra van Haren

Salarissen
Naast het geld voor werkdruk heeft het kabinet 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor hogere salarissen. Dit moet zijn beslag krijgen in een nieuwe cao. De sociale partners - waaronder de AVS - zijn hier momenteel intensief over in gesprek zodat dit extra geld ook zichtbaar wordt op de loonstroken. De vakbonden en werkgevers hebben wel aangeven dat hun eis voor meer salaris overeind blijft. De AVS blijft zich inzetten voor de balans in het gehele loongebouw binnen het functiehuis.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 februari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)