Home » Artikelen » Wennen aan school met de webchair

Wennen aan school met de webchair

Auteur: Lisette Blankestijn

Met online videoles krijgen leerlingen die niet naar school kunnen toch de mogelijkheid klassikaal onderwijs te volgen. Zo kunnen ze leren én een sociaal isolement voorkomen of doorbreken. Ook de eerste bevindingen van een pilotonderzoek naar de ‘webchair’ wijzen in die richting. Momenteel wordt onderzocht of het apparaat thuiszitters met autisme kan helpen bij de overstap om ook fysiek (weer) naar school te gaan.

Met de webchair zit de leerling niet fysiek, maar via een scherm in de klas. Denk aan Facetime of Skype. Leraar en leerlingen zien en horen de webchairleerling en andersom. Eén van de leerlingen die meedoet aan de pilot gaat naar de Goudenregenschool in Hilversum. Directeur Nils Bakker: “Deze leerling volgt onderwijs in het ACIC (Centrum voor autisme en onderwijs), maar was nog nooit naar school geweest. Hij had door zijn autisme veel negatieve ervaringen en daardoor angst. Nu zit hij via de webchair bij zijn klasgenoten, die op een heel natuurlijke manier met hem praten. Het apparaat heeft een vrij fors beeld, je ziet zijn gezicht op ware grootte. Voordat hij kwam, hebben we de andere ouders geïnformeerd en is de leerkracht op bezoek geweest bij de leerling om zich voor te stellen: ‘Je gaat mij zien.’ We zijn begonnen met wereldoriëntatievakken, omdat die zijn interesse hebben. We werken er nu een jaar mee, en de jongen kon over naar groep 7. Hij is ook een keertje komen kijken, al vond hij dat wel eng. We hopen dat hij als hij richting groep 8 gaat, ook fysiek kan overstappen.” Veilig Biopsycholoog dr. Martine Delfos leidt de pilot. “We volgen twee leerlingen met autisme die regelmatig via de webchair in een klas zitten. We begonnen voorzichtig, met tien minuutjes inloggen. Daarna bouwden we op. Hun klasgenoten reageren heel positief. Ze vinden het wel stoer, zo’n klasgenoot, en willen hem helpen. Als ze een boek willen laten zien houden ze dat voor zijn gezicht, alsof hij daar fysiek zit. Met groepsopdrachten doet de webchairleerling mee. Naast cognitief succes, zien we dat angst en onzekerheid afnemen. De webchairleerlingen leren heel veilig met de andere kinderen om te gaan. Ik beschouw autisme als een vertraagde (sociale) én een versnelde (cognitieve) rijping van het centraal zenuwstelsel. Deze (thuiszittende) kinderen zijn vaak gepest en bang geworden. Met de webchair kunnen ze het schoolse leven veilig onderzoeken. Ieder kind moet leren van andere kinderen. Neem kinderen van een jaar of 5: die moeten samen in de zandbak kunnen spelen. Maar als je mentaal 2,5 bent, ga je speelgoed afpakken. Daarom is het fijn als je eerst rustig op de speelplaats kunt kijken hoe dat moet, samen spelen. Zo kan de webchair een rol spelen in de (sociale) ontwikkeling van kinderen met autisme.” De webchair kost de Goudenregenschool geen geld. Bakker: “Deze is gesponsord via het ACIC en Webchair zelf. Ons samenwerkingsverband zal een tweede webchair sponsoren. Het ACIC begeleidt de leerling, met zijn ouders hebben we geen contact. Onze leerkracht heeft er nauwelijks extra werk aan, al kan hij iets minder flexibel met het rooster zijn.” Risico Bakker verwacht dat de webchair ook een goed instrument is voor het voorgezet onderwijs. “Wellicht is een kleinere variant daar handiger.” Delfos: “Ook voor lichamelijk zieke leerlingen of kinderen in het buitenland is de webchair nuttig. Ik verwacht dat het in de toekomst grootschaliger gebruikt wordt.” Maar er kleven ook risico’s aan, ziet ze. “De webchair dient om de overgang naar school mogelijk te maken. Het mag niet zo zijn dat het gebruikt wordt om bepaalde leerlingen niet in de klas te hebben. Ik weet van scholen waar ‘moeilijke’ leerlingen in een aparte ruimte via de computer les krijgen. Dat is geen goede ontwikkeling.”

Meer weten? www.webchair.com

Gepubliceerd op: 5 november 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020