Home » Artikelen » Bonden tekenen convenant

Bonden tekenen convenant

Het kabinet komt toch met 460 miljoen euro aan extra investeringen voor het onderwijs. Structurele stappen voor schoolleiders zijn geborgd in een convenant. Ook is er aandacht voor de strategische positionering van schoolleiders vastgelegd. ‘We zijn blij dat er onder druk van de staking toch extra geld komt voor de sector’, aldus Ingrid Doornbos van de AVS. ‘We hopen nu zo snel mogelijk de cao af te kunnen sluiten.’
 
tekenen van convenant aanpak lerarentekort
Vicevoorzitter Ingrid Doornbos tekent namens de AVS het convenant, samen met bonden en werkgevers PO en VO.

Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Dat is het gevolg van een akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. De AVS en andere onderwijsbonden eisten al geruime tijd extra geld om het personeelstekort en de hoge werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs aan te pakken. Ook willen ze een betere cao. Het geld is daar ook voor bedoeld. Een klein deel van het bedrag is structureel.
 
‘Samen met onze leden hebben we in augustus een e-mailbombardement opgezet richting de minister voor een noodpakket rondom werkdruk, een cao en een inhoudelijke toekomstagenda voor schoolleiders. Het is goed voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland dat deze doelen dankzij de inzet van de AVS-vertegenwoordigers zijn gerealiseerd’, aldus Doornbos. ‘De schoolleiders hebben afgelopen jaar moeten afzien en zich enorm hard ingezet om de problemen van tekorten op te lossen, soms ten koste van zichzelf. Een goede kwaliteit is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de politiek en onderwijssector.’
 
Waar gaat het geld naar toe?

  • € 300 mln. extra voor het funderend onderwijs in 2019;
  • € 97 mln. eerder beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het po;
  • € 14,2 mln voor ophoging regeling zij-instroom in 2019;
  • € 10,6 mln. wordt ingezet ten behoeve van samen opleiden;
  • € 16,5 mln. voor extra salaris voor docenten in het vso/diplomagericht;
  • € 21,2 mln. voor individuele scholingsrechten voor personeel in het po.

Wat betekent dit voor schoolleiders?
In een convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs in deze kabinetsperiode. De afspraken zijn erop gericht om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs.

  • Er gaat versneld nog € 97 miljoen aan werkdrukgelden naar de scholen. Deze kunnen ook ingezet worden ter ontlasting van de schoolleider, bijvoorbeeld door het aanstellen van een secretaresse of conciërge.
  • Er is geborgd dat er € 150 miljoen wordt meegenomen in de lopende cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs. De AVS zet zich ervoor in dat er zo snel mogelijk een akkoord komt waarin salarisverhogingen voor schoolleiders zijn opgenomen. In het voortgezet onderwijs wordt het geld ingezet voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken.
  • In het kader van het streven naar een eenduidig en transparant loongebouw komen er in het kader van de nog af te sluiten cao po nieuwe salarisschalen voor schooldirecteuren. Net als bij de leraren worden toeslagen in de salarissen opgenomen.

Lees hier het hele convenant.

Na het verschijnen van dit bericht heeft de AOb zich terug getrokken uit het convenant. Voorzitter Liesbeth Verheggen is afgetreden en de bonden hebben opnieuw opgeroepen tot een onderwijsstaking op 6 november.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 november 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020