Home » Artikelen » Slob: geen geld voor noodpakket tegen werkdruk en tekorten

Slob: geen geld voor noodpakket tegen werkdruk en tekorten

Er is momenteel geen ruimte om nog extra middelen beschikbaar te stellen voor een noodpakket dat nodig is tegen werkdruk en tekorten in het funderend onderwijs. Hierom hadden de vakbonden, waaronder de AVS, en de sectorraden begin juli gevraagd in een brief aan minister Slob. De onderwijsminister laat dat weten in antwoord op Kamervragen van D66. De AVS vindt dit onacceptabel en daarom teleurstellend.

D66-kamerlid Paul van Meenen wilde een reactie van Slob op de dringende oproep van de bonden en sectorraden voor een noodpakket tegen het lerarentekort en voor werkdrukverlaging. Hiervoor is een investering van 423,5 miljoen euro nodig voor het begrotingsjaar 2020; 241,5 miljoen voor het po en 182 miljoen voor het vo. Slob beantwoordt de vraag heel kort: “Het kabinet investeert al fors in de salarissen en werkdruk in het primair onderwijs. Zoals ik al vaker heb gezegd, is er momenteel geen ruimte om nog extra middelen beschikbaar te stellen.”

De AVS is uiteraard zeer teleurgesteld door deze reactie van de minister. AVS-voorzitter Petra van Haren: ”Het is onacceptabel dat er geen extra investeringen worden gedaan. Dit laat ook zien dat de actie #schoolleidergezocht die we momenteel voeren zeer  noodzakelijk is. Extra investeringen zijn nodig. Want de problemen die het uitblijven van die investering opleveren, zijn inmiddels in volle omvang zichtbaar. Het schoolleiders- en lerarentekort waar we nu en in de toekomst mee te maken krijgen, is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs.”

In antwoord op de vraag van Van Meenen over welke aanvullende acties de minister deze weken gaat ondernemen om te zorgen dat alle scholen in het komende schooljaar voldoende leraren hebben, schrijft Slob dat hij hierover op 12 juli een verzamelbrief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. “Hierin staat onder andere dat er 4,5 miljoen euro extra is voor de regionale aanpak van het lerarentekort.” In het najaar stuurt Slob een uitgebreidere voortgangsrapportage.

In de brief erkent Slob dat het lerarentekort op veel scholen een probleem is en het steeds moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Momenteel voert de minister gesprekken met onder andere de inspectie, de AVS en de PO-Raad over de motie van het lid Kwint om het lerarentekort landelijk te registreren. In het najaar informeert Slob de Kamer over deze uitkomst.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 augustus 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)