Home » Artikelen » Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen

Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen

Scholen kunnen dit jaar een keuze maken uit zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 1 februari moeten ze hun definitieve keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2017.

Het ministerie van OCW heeft onlangs drie nieuwe eindtoetsen goedgekeurd. Scholen kunnen dit schooljaar nu kiezen uit zes eindtoetsen:

Als een school voor 1 februari geen keuze maakt, wordt ervan uitgegaan dat de Centrale Eindtoets wordt afgenomen.
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 november 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020