Home » Artikelen » ‘Samen leren doen wat ertoe doet’
Leergang Bouwen aan een lerende school

‘Samen leren doen wat ertoe doet’

Auteur: Vanja de Groot

”Een lerende school is een school waarin mensen niet willen doen wat werkt, maar samen leren doen wat ertoe doet”, vertelt Jan Jutten van Natuurlijk leren. Hij verzorgt de training ‘Bouwen aan een lerende school’ in samenwerking met het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Jutten leert (aankomend) leidinggevenden de vijf disciplines van Peter Senge – gezamenlijke visie, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren, systeemdenken – in samenhang toe te passen. Ze maken kennis met werkvormen, interventies en acties die ze kunnen ondernemen om van een school een lerende organisatie te maken. “Vooral de vijfde discipline, het systeemdenken, is erg belangrijk. Relaties in het grote geheel zien, is de hefboom voor een lerende school: begrijpen voor je ingrijpt. Als je de samenhang ziet, voelt niet ieder los brokje als ‘weer iets dat erbij komt’.” Leidinggevenden die het leren van en met elkaar willen stimuleren, moeten voortdurend bezig zijn met het verbinden van leraren; sociaal kapitaal ontwikkelen. “Samen lessen voorbereiden, cursusstof delen, data bespreken. Use the group to change the group.”

Actualiteit Adri Trommel, directeur-bestuurder van twee basisscholen op Goeree-Overflakkee, volgde de training van Jutten. Voor hem is een lerende school een plek waar iedereen leert van iedereen: leerlingen, team, schoolleider, ouders. Jutten: “De vijf disciplines zijn overal toepasbaar, zowel in de klas, in het team als op bovenschools niveau.” Een van de dingen die Trommel meteen toepaste was het beter volgen van de actualiteit. “Wat gebeurt er buiten en wat betekent dat voor binnen? Systeemdenken heeft onze blik op begrijpend lezen veranderd.” Jutten: “Waak ervoor dat je niet nadenkt over morgen met de beelden van gisteren. De auto zou er ook niet zijn geweest als men alleen maar had gedacht aan een sneller paard.” Directeurbestuurder Trommel heeft de vijf disciplines van de lerende school verwerkt in het schoolplan. Inmiddels zijn een gezamenlijke visie, missie en schoolkernwaarden geformuleerd. “Je merkt dat je vaak te snel naar de uitvoerende fase streeft, zonder je eerst goed af te vragen wat je als school precies wil bereiken. Dan ligt het gevaar op de loer dat je dingen niet afmaakt, dat ze verwateren, dat niet het hele team erachter staat. Het gaat om delen en uitwisselen om tot een gezamenlijke ambitie te komen, en die met elkaar vormgeven.”

Jutten nodigt deelnemers van de leergang uit om tussen de bijeenkomsten door dingen uit te proberen. Om vervolgens aan het begin van elke trainingsdag ervaringen uit te wisselen met medecursisten. Zo vroeg Trommel zijn leraren waarom ze hun lokaal op een bepaalde manier hadden ingericht: welk mentaal model zit daar onder? “Het kan zijn dat je als leraar onbewust niet het kind, maar jezelf centraal stelt. Daar kan een drang naar klassikale controle achter zitten of het argument van een moeilijke groep ‘die toch niet kan samenwerken’. We zijn daarover met elkaar in gesprek gegaan. Dat leidt tot nieuwe inzichten.”

Lampjes “Het waren zes fantastische dagen”, vat Trommel de leergang samen. “We bleven soms zelfs langer doorgaan dan gepland omdat Jutten zo’n inspirerend verhaal heeft. Er is continu verbinding met de praktijk. Dat maakt de toepasbaarheid erg groot. Sommige zaken zijn zo simpel dat je denkt: waarom ben ik daar zelf niet opgekomen? Dan merk je pas goed hoe vast je zit in een bestaande structuur, in je vak, je school.” In de route op weg naar een lerende organisatie zit Trommel ongeveer halverwege, schat hij in. “Het zijn allemaal lampjes die gaan branden, dat worden er gelukkig steeds meer.”

Samen met Natuurlijk leren biedt het AVS Centrum Educatief Leiderschap verschillende leergangen aan.

Doelgroep
Leidinggevenden/schoolleiders en middenkader po en vo 

Meer informatie
Leergang Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk - 10 november 2017

 

Gepubliceerd op: 9 oktober 2017

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)