Home » Artikelen » Prikactie 27 juni: alles op een rij

Prikactie 27 juni: alles op een rij

De onderwijsvakbonden die zijn verenigd in het PO-front, waaronder de AVS, roepen hun leden op om deel te nemen aan de prikactie op dinsdag 27 juni en gedurende het eerste uur geen lesgevende taken te verrichten. De Tweede Kamer heeft niet gereageerd op het de eis van het PO-front om tijdens de formatieonderhandelingen de komende regeerperiode het standpunt in te nemen dat er structureel extra geld wordt geïnvesteerd voor verhoging van salaris en verlaging van werkdruk. Onderhandelaars en informateur gaven ook geen gehoor aan het ultimatumverzoek om dinsdag de onderhandelingstafel een uurtje te verlaten en naar het Malieveld te komen.

Het PO-front (AVS, AOb, FNV, CNV Onderwijs en FvOv) roept alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs op om minimaal twee mensen af te vaardigen naar het Malieveld in Den Haag om te laten zien dat de petitie breed wordt ondersteund. De petitie is inmiddels door ruim 280.000 mensen ondertekend. Door ouders (45%), door onderwijspersoneel (34%) en door sympathisanten (21%). De eindstand wordt dinsdag op de manifestatie in Den Haag onthuld. Om 15 uur komen leraren én bezorgde ouders samen op het Malieveld om de petitie van het PO-front kracht bij te zetten. Het programma is als volgt:

15.00  Inloop met band Copycat
16.00  Opening, sprekers (o.a. Thijs Roovers), muziek (Girls Love DJ’s)
16.30  Overhandiging petitie
16.45  Afsluiting, daarna uitloop met band Copycat

De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Barbara Barend. Thijs Roovers biedt namens het PO-front de handtekeningen aan. 
Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66), Bente Becker (VVD), Eppo Bruins (ChristenUnie), Lisa Westerveld (GroenLinks), Peter Kwint (SP), Emile Roemer (SP), Kirsten van den Hul (PvdA) en Lodewijk Asscher (PvdA) hebben toegezegd dinsdag bij de petitie-aanbieding te zijn.

Collectief actierecht
De PO-Raad heeft haar leden op de hoogte gesteld van deze collectieve actie en heeft hen geadviseerd om ouders tijdig te informeren. Het PO-front schrijft in een brief aan de PO-Raad dat het mogelijk is dat andere derden hinder of schade ondervinden van deze actie. “Dit vloeit logischerwijs voort uit ons collectief actierecht zoals dat is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest”, schrijft het front. “De in deze brief aangekondigde collectieve actie is een zogenaamde politieke collectieve actie die valt onder het collectief actierecht van vakbonden op grond van artikel 6 van het ESH. Wij wijzen erop dat het de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur om deze derden in kennis te stellen van het ultimatum en de aankondiging van de collectieve actie.”

Meer informatie en sociale media
Een overzicht van alle praktische informatie over de activiteiten het Malieveld en de handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie zijn te vinden op www.pofront.nl. Op de website staan ook actiesuggesties voor het stakingsuur. Ook is er een oproep om op dinsdag 27 juni een foto van de actie op jouw school op twitter, facebook of instagram te plaatsen met #pofront.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 juni 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020