Home » Artikelen » Ook schoolleiders zetten staking op 6 november door

Ook schoolleiders zetten staking op 6 november door

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft na een ledenpeiling vandaag besloten om de staking op woensdag door te laten gaan. Binnen drie uur tijd kwamen bijna duizend reacties van schoolleiders binnen. Meer dan 80% geeft aan te gaan staken. Een merendeel is weliswaar tevreden over veel afspraken in het convenant van vrijdag jl., maar wil toch staken voor de lange termijn.

‘In een brief van juli hebben we gevraagd om een noodpakket van 423,5 miljoen euro en we hebben nu 460 miljoen euro gekregen, waarvan een deel structureel ingezet kan worden. Tegelijkertijd was echter het ultimatum al verlopen en is naast het noodpakket meer structureel geld nodig’, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. Met het laten doorgaan van de staking willen schoolleiders de politiek ervan doordringen dat meer structurele investeringen nodig zijn. Het tekort aan leraren en schoolleiders blijft groeien en de werkdruk is nog altijd te hoog. Daarom trok de AVS samen met de andere onderwijsbonden, de PO-raad en de VO-raad in juli dit jaar aan de bel met het verzoek om een noodpakket van 423,5 miljoen euro.

Structureel of incidenteel
Met het convenant van afgelopen vrijdag krijgt het primair onderwijs 150 miljoen euro extra voor arbeidsvoorwaarden en het voortgezet onderwijs ook, naast de 285 miljoen aan referentieruimte die reeds op tafel ligt. ‘De AVS wil dat dit zo snel mogelijk aan de cao-tafel wordt afgerond, zodat schoolleiders er structureel flink op vooruit gaan. Dat verdienen ze, want in de afgelopen maanden hebben ze door de tekorten veel extra problemen moeten oplossen’, aldus van Haren. ‘We hopen dat schooldirecteuren de 97 miljoen euro voor werkdrukverlaging die met het convenant naar voren is gehaald en nu structureel wordt ook zullen gebruiken ter ontlasting van zichzelf.’

Toch staken
Dit noodpakket is echter nog altijd onvoldoende om het personeelstekort aan te pakken. Ook vinden de AVS en andere bonden het belangrijk dat salarissen in het basisonderwijs gelijkgetrokken worden met die in het voortgezet onderwijs. Dat zijn de belangrijkste redenen om de staking van komende woensdag door te laten gaan.

Gaat u met uw team staken op één van de regionale manifestaties? Meld je dan via www.avs.nl/schoolleidergezocht. Ook in Leeuwarden, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Oost-Nederland, waar samen met andere bonden activiteiten worden georganiseerd, zijn AVS-vertegenwoordigers. Zij delen aan leden rode actiesjaals uit, zodat we als schoolleiders herkenbaar zijn.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 november 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020