Home » Artikelen » Onderwijsraad onderzoekt aantrekkelijkheid loopbaan leraar
Meedenken over advies tot 1 mei

Onderwijsraad onderzoekt aantrekkelijkheid loopbaan leraar

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd over het toenemende lerarentekort in het po, so, vo en mbo in combinatie met een ontoereikende kwalificatiestructuur. De raad zal proberen antwoord te geven op de vraag hoe de opleidings- en arbeidsstructuur kunnen bijdragen aan de gewenste kwantiteit en kwaliteit van leraren. Tot 1 mei kan iedereen hierover meedenken en een bijdrage insturen.

Het advies moet antwoord geven op de vraag hoe het leraarsberoep aantrekkelijker gemaakt kan worden om dreigende lerarentekorten te voorkomen. De Onderwijsraad noemt een aantal knelpunten: status en imago van leraren, loopbaanmogelijkheden en werkdruk. Daarnaast zegt de raad dat de bestaande kwalificatiestructuur (bekwaamheidseisen, niveau-indelingen, bevoegdheden en beloningsstructuren) ontoereikend lijkt. Vooral dat laatste punt zal nader onderzocht worden.
Iedereen die wil bijdragen aan de voorbereiding van dit advies kan tot 1 mei schriftelijk reageren via onderwijsprofessionals@onderwijsraad.nl

Gepubliceerd op: 5 maart 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020