Home » Artikelen » Ondersteuningsmateriaal en trainingen over vooroordelen en discriminatie

Ondersteuningsmateriaal en trainingen over vooroordelen en discriminatie

Het ministerie van OCW zal scholen opnieuw wijzen op het aanbod aan ondersteuningsmateriaal en trainingen op het gebied van diversiteit en discriminatie. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in een brief aan de Tweede Kamer over de kabinetsaanpak van discriminatie.

“Een inclusieve leeromgeving vraagt beleid dat enerzijds het bewustzijn en de kennis van leerlingen over diversiteit vergroot en anderzijds scholieren weerbaarder maakt”, aldus minister Ollongren. “Er is heel veel materiaal over vooroordelen en discriminatie en veel scholen weten dat ook te vinden, maar scholen kunnen er nog meer aandacht aan besteden. Juist nu steeds meer groepen zich bewust worden van discriminatie en dat ook als zodanig gaan benoemen.” In het SCP-rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ wordt aangegeven dat dit ook een teken kan zijn van emancipatie van die groepen. “Het is dus een mooie kans voor het onderwijs om daar iets mee te doen.”

Het gaat om ondersteuningsmateriaal en trainingen bij de Stichting School & veiligheid en organisaties als de Anne Frank Stichting en de Respect Education Foundation. Het kunnen omgaan met diversiteit is een belangrijk onderdeel van het burgerschapsonderwijs, waaraan alle scholen verplicht zijn aandacht te besteden. In dit kader noemt de minister het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob voor aanscherping van de burgerschapsopdracht van het onderwijs. Ook bieden de voorgestelde kerndoelen (‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’), zoals geformuleerd in het kader van curriculumvernieuwing, duidelijke aanknopingspunten.

De minister benadrukt in haar brief dat discriminatie in het onderwijs erop is gericht om elke school inclusiever te maken. Deze aanpak kent drie dimensies: de leerling, de docent en de zorgstructuur binnen de school. Naast ondersteuningsmateriaal en trainingen gaat het om een goed zorgstructuur in het funderend onderwijs. Op elke school is er daarom een aanspreekpunt waar leerlingen terecht kunnen met signalen over pesten en aanverwante zaken.

Uit het SCP-rapport blijkt ook dat een op de twaalf lesbische, homoseksuele en biseksuele studenten door discriminatie is gestopt met zijn of haar opleiding.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 juni 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)