Home » Artikelen » Nieuwe aanvraagronde Teambeurs PO van start

Nieuwe aanvraagronde Teambeurs PO van start

De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Van 15 juli tot en met 15 oktober 2019 kunnen schoolbesturen de beurs aanvragen. Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruikmaken van de Schoolleiderstegemoetkoming.

Met een Teambeurs kan een bevoegd gezag subsidie aan vragen voor twee of meer leraren die dezelfde master gaan volgen. De subsidie is bedoeld voor de vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen en inzetten van kennis op de school (bijvoorbeeld in de vorm van coaching) voor het op gang brengen van een veranderproces. Er is geen subsidie meer voor het ontwikkelen van nieuwe masteropleidingen.

De schoolleider is betrokken bij het opstellen van de ontwikkelvragen en de afspraken rondom kennisinbedding tijdens en na de studie.

Schoolleiders die aansluiten bij het lerarenteam dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruikmaken van de Schoolleiderstegemoetkoming. Het doel van deze subsidie is om de competenties van schoolleiders in het primair onderwijs op het gebied van hoger orde denken en onderzoekend leiding geven te versterken. Zo kunnen schoolleiders hun rol in het ontwikkelen en bewaken van een permanente verbetercultuur op scholen beter invullen en zijn ze beter in staat om leiding te geven aan de groeiende groep van masteropgeleide leraren in het primair onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 juli 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)