Home » Artikelen » Meeste basisscholen gaan hele dagen open

Meeste basisscholen gaan hele dagen open

Ruim 86% van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat is de tussenstand van een peiling onder ruim duizend schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad. Het grootste probleem is of er momenteel voldoende leraren beschikbaar zijn. “We zien dat het voor schoolleiders en bestuurders normaal al lastig is om voldoende personeel voor de klas te hebben, zeker als nu bijvoorbeeld een kwart van je team in een risicogroep valt, is dat pittig”, aldus Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Veelal hele dagen
Ruim 86% van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open. Sommige basisscholen kiezen voor het model van halve klassen, hele dagen (58 procent), gevolgd door hele klassen, hele dagen de klassen om en om (woensdagen en/of vrijdagen afwisselend) 14 procent. Slechts 6,6 procent van de scholen kiest voor hele klassen, hele dagen om en om in een 5 gelijke dagenmodel. Scholen in het speciaal onderwijs gaan helemaal open. Slechts 14% van de scholen gaat voor halve dagen. “De meeste scholen gaan dus hele dagen open en er is een klein percentage dat gaat werken met halve dagen, veelal met goede argumenten waarbij het belang van de leerling of de organiseerbaarheid voorop staan”, aldus Van Haren.

Voldoende leraren beschikbaar
Bijna de helft van de schoolleiders voorziet wel problemen bij de herstart. De grootste zorg is of er voldoende leraren beschikbaar zijn, of de gedragsregels bij halen en brengen worden nageleefd, hoe de noodopvang georganiseerd kan blijven en of er voldoende schoonmaakcapaciteit is. “Er is de afgelopen maanden enorm hard gewerkt in het onderwijs en we hebben laten zien waartoe het onderwijs in staat is. Dat verdient ontzettend veel waardering. We hebben veel vertrouwen in de schoolleiders en leraren die komende maandag aan de slag gaan om kinderen nu weer in de school onderwijs te geven.”

Vrijwel overal de MR en kinderopvang betrokken
Uit de peiling van de AVS blijkt dat vrijwel alle scholen zowel schoolleiders, schoolteams als de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapraad of ouders hebben betrokken bij hun besluit. Daarnaast heeft bijna 90% van de scholen ook overleg gehad met kinderopvang of BSO en zijn daar duidelijke en werkbare afspraken gemaakt.

Ruim 88% van de scholen is tevreden over de samenwerking tussen kinderopvang en school. Bij driekwart van de scholen waren de gesprekken met de kinderopvang al voor de meivakantie gestart. Op slechts 4% van de scholen moet het overleg nog plaatsvinden. “Er was de afgelopen weken nog wel wat te doen om de samenwerking tussen scholen en kinderopvang. Vraagstukken deden zich voor over de groepsindeling, de ophaalmomenten, de ophaallocatie en de opvang als de aansluiting van schooltijd naar BSO  niet meteen passend is. Het is fijn om te zien dat het op de meeste scholen gewoon goed loopt en er in ieder geval overleg wordt gevoerd.”In 1,8% van de gevallen loopt de samenwerking tussen school en BSO moeizaam tot slecht.

Ouders tevreden
Het merendeel (62%) van de ouders reageert positief op het gekozen scenario. Op 7% van de scholen zijn er ouders die negatief of zorgelijk zijn. Op de overige scholen wachten ouders de ontwikkelingen af. “Ook veel ouders hebben de afgelopen weken ervaren hoe leuk, maar vooral pittig het werken in het onderwijs soms kan zijn. Er is ook daar veel respect voor het werk dat er door leraren en schoolleiders de afgelopen weken is verzet. Veel schoolleiders horen dat ook terug en het is goed om te zien dat ouders in die periode het vertrouwen in de school hebben gehouden of hervonden.”

Gepubliceerd op: 4 mei 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)