Home » Artikelen » Lerarenregister jaar uitgesteld

Lerarenregister jaar uitgesteld

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op verzoek van de Eerste Kamer de invoering van het lerarenregister met een jaar uitgesteld. Een van de redenen is dat er nog te weinig draagvlak onder leraren is voor dit register.

In de oorspronkelijke plannen van de staatssecretaris zou de registratie dit jaar op 1 augustus beginnen. Tijdens het debat op 14 februari vroeg een bezorgde Eerste Kamer om uitstel. De sectorraden hadden eerder al in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven dat ze zich zorgen maakten over de opzet van het lerarenregister.

De sectorraden vinden het wetsvoorstel onvoldoende aansluiten op de schoolcontext. Het levert administratieve lasten op voor scholen en er zijn bovendien vraagtekens te plaatsen bij de arbeidsrechtelijke consequenties van niet-herregistratie.

De staatssecretaris gaf in het debat aan dat er in elke fase van de invoering van het lerarenregister wordt bekeken of het verantwoord is om tot de volgende fase over te gaan. Ook ging Dekker in op de arbeidsrechtelijke consequenties van het register. Een leraar die niet voldoet aan de criteria, mag volgens de staatssecretaris niet automatisch ontslag krijgen. Als de school onvoldoende ruimte geeft voor extra activiteiten, dan is ontslag niet aan de orde. Biedt de school wel voldoende ruimte en wijst de werkgever er herhaaldelijk op dat de leraar aan de gestelde criteria moet voldoen, dan is ontslag wel een mogelijkheid. Dekker neemt de arbeidsrechtelijke gevolgen mee in de evaluatie van het wetsvoorstel.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 februari 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)