Home » Artikelen » Krapte op arbeidsmarkt ook oorzaak van toenemende mobiliteit van leerkrachten

Krapte op arbeidsmarkt ook oorzaak van toenemende mobiliteit van leerkrachten

Een van de mogelijke gevolgen van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten in het primair onderwijs is een toename van de mobiliteit van leerkrachten. In de vier grote steden – waar juist sprake is van enorme krapte – is een stijgend vertrek te zien van leerkrachten naar schoolbesturen in andere regio’s. Dat blijkt uit het rapport Arbeidsmobiliteit van leraren primair onderwijs’ van CentERdata in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.
 
De mobiliteit van leerkrachten blijkt de laatste jaren inderdaad aanzienlijk te zijn toegenomen. Daarbij gaat het om mobiliteit naar andere sectoren (vo, mbo), mobiliteit in verband met een functiewijziging, mobiliteit naar een andere school binnen hetzelfde bestuur, maar ook mobiliteit naar een ander bestuur. Op zijn minst voor een deel wordt deze toename toegeschreven aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor leraren. Er is niet een allesbepalende verklaring voor de toegenomen mobiliteit.
 
Vier grote steden
In de vier grote steden is een sterke toename van po-leerkrachten die naar een andere regio vertrekken. Ook komen daar naar verhouding minder nieuwe leerkrachten voor terug. In 2017 verlaten 818 leraren deze steden en komen er 448 leraren voor terug. In 2013 gaat het om 128 vertrekkende leraren en komen er 141 voor terug. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: “Het is zorgwekkend dat juist in de grote steden, waar al een groot gebrek is aan leraren, het tekort nog verder groeit. Dat leraren mobieler zijn, is op zich positief. Als zij vertrekken uit steden en regio’s met veel arbeidsmarktproblemen en er te weinig nieuwe leraren voor terugkomen, staan de schoolbesturen daar voor grote vraagstukken. Doordat het onderwijs dan niet meer goed te regelen is voor iedere klas en ieder kind, rest hen geen andere keuze dan noodmaatregelen.”
 
Vooral in 2017 is er in diverse regio’s een vertrekoverschot van meer dan 2 procent van het totaal aantal leerkrachten. Dit betekent dat meer leerkrachten de regio verlaten dan erbij komen. Dit geldt voor de regio’s Groot Amsterdam, Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam en de Achterhoek. Dat zijn juist de regio’s met een groot lerarentekort, de Achterhoek uitgezonderd.
 
Mobieler
Over het algemeen zijn leerkrachten tegenwoordig mobieler. In 2013 verandert 3,9 procent van het totaal aantal leerkrachten in het primair onderwijs van locatie binnen het eigen schoolbestuur. In 2017 doet 4,7 procent van de leerkrachten dat. Wat meer opvalt, is de stijging van het aantal leerkrachten in Nederland dat overstapt naar een ander schoolbestuur: van 1.163 leerkrachten in 2013 naar 5.414 leerkrachten in 2017. Ton Groot Zwaaftink: ‘Het lerarentekort biedt ook extra baankansen als je ervaringen wil opdoen op een andere school met mogelijk een andere visie, aanpak en leerlingensamenstelling.’

Mobiele leerkrachten zijn vaak jong en mannen zijn mobieler dan vrouwen. (Beginnende) leerkrachten met een salaris in de laagste periodieken zijn ook mobieler dan hun collega’s. Salaris lijkt echter geen doorslaggevende reden te zijn: het salaris stijgt over het algemeen niet veel als je binnen een schoolbestuur verandert van locatie of naar een ander schoolbestuur gaat.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de factsheet ‘Mobiliteit van leraren in het primair onderwijs nader bekeken’.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 november 2019

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)