Home » Artikelen » Je eigen schoolcultuur positief beïnvloeden
Leergang Cultuurpracticum

Je eigen schoolcultuur positief beïnvloeden

Auteur: Winnie Lafeber

Scholen zijn zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar schrikken vaak terug voor de mogelijke consequenties bij het aangaan van een cultuurverandering. Zo’n traject zou ‘stroperig’ zijn en veel tijd en geld kosten. De nieuwe leergang Cultuurpracticum van het AVS Centrum Educatief Leiderschap laat zien dat de schoolleider zelf in korte tijd de schoolcultuur positief kan beïnvloeden

“Het begrip ‘cultuur’ is een blackbox, een groot deel is onzichtbaar. In de leergang maak ik het onderwerp concreet. Deelnemers leren met eigen ogen naar hun schoolcultuur te kijken. Wil je die beïnvloeden, dan moet je nadenken over je eigen rol daarin”, aldus hoofddocent Peter de Roode. Het idee voor de leergang ontstond toen De Roode, ook zelfstandig adviseur en auteur van diverse managementboeken, van een opdrachtgever uit het roc de vraag kreeg of hij schoolleiders kon helpen hun eigen schoolcultuur positief te beïnvloeden. “Dat kan inderdaad en is het unieke aan deze leergang. Doorgaans besteden cursussen alleen aandacht aan wat cultuur inhoudt, met algemene oefeningen. Wij laten elke directeur zijn eigen schoolcultuur onderzoeken en specifieke praktijkopdrachten doen. We laten deelnemers zelf nadenken en reflecteren.”

Hoger rendement
De leergang richt zich in eerste instantie op schoolleiders. Bekend terrein voor De Roode, die zelf ook docent en bestuurder in het onderwijs was. “Maar als de schoolleider een collega meeneemt, kan het rendement hoger zijn. Het proces gaat sneller met iemand erbij om de kennis mee te delen. Bovendien kun je de praktijkopdrachten meteen toetsen bij de collega. Het zou geweldig zijn als naast een leraar ook een bestuurder meegaat. Samen kun je breder en dieper evalueren. Maar het is niet verplicht.” Gerichte interventies In acht bijeenkomsten richt de leergang zich expliciet op cultuur. Uit de intake komt naar voren wat de specifieke vraag van een deelnemer is. De Roode: “Met de praktijkopdrachten ga je je eigen vraag verhelderen en oplossen. Je onderzoekt de belemmerende en bevorderende factoren. Je stelt je eigen ‘diagnose’. Daarna focust de deelnemer op gerichte interventies. De acties richt hij juist op de belemmerende factoren. Met elkaar kijken we wat dit oplevert. Wat gebeurt er in de school?” De vragenlijst waarmee de schoolleider observeert is een van de instrumenten die helpt de schoolcultuur te ontrafelen. “De deelnemers leren neutraal naar gebeurtenissen te kijken en niet direct een mening te hebben. Neem bijvoorbeeld het observeren in de lerarenkamer. Noteer de meningen én feiten. Als je aangeeft dat de lerarenkamer rommelig is, is dat een feit of een mening? Voor schoolleiders is dit een eye opener: ze worden zich ervan bewust wat ze doen. Veel directeuren schieten te snel in de actiemodus, de waan van de dag is sterk. Toch is het belangrijk je regelmatig af te vragen waarom je doet wat je doet.”

Onderschat
Het belang van een goede schoolcultuur wordt meestal wel ingezien, maar toch onderschat, vindt De Roode. “Iedereen weet diep van binnen dat als vernieuwingen niet lopen, dit te maken heeft met de cultuur. Sterker nog, als resultaten niet gehaald worden, is vaak de cultuur belemmerend geweest. Het heeft dus niet per se aan de gekozen strategie gelegen. Volgens cultuurkenner Schein zijn er soms maar twee belemmerende overtuigingen die een rol spelen. Als je deze mindset verandert, daarover in gesprek gaat en niet oordeelt, kan een cultuurverandering zich binnen een jaar voltrekken”, voorspelt de hoofddocent.

Ook voor schoolleiders die vinden dat de cultuur op hun school in orde is, is de leergang geschikt. “Zij leren wat ze moeten doen om het zo te houden. Het vasthouden van een sterke cultuur is misschien nog wel moeilijker dan het creëren ervan.”

leergang cultuurpracticum Doelgroep: schoolleiders en directeuren po en vo en eventueel een collega (aanbevelenswaardig, niet verplicht) Startdatum: 30 januari 2018

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/cp
Hoofddocent Peter de Roode is ook verbonden aan de leergang Action Learning, zie www.avs.nl/cel/al

Gepubliceerd op: 29 september 2017

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)