Home » Artikelen » Inzet werkdrukmiddelen leidt tot verminderde werkdruk leerkrachten

Inzet werkdrukmiddelen leidt tot verminderde werkdruk leerkrachten

De inzet van extra middelen voor het verminderen van de werkdruk in het schooljaar 2018/2019 heeft volgens de meerderheid van de bestuurders (88 procent) geleid tot een verminderde werkdruk van leerkrachten. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek, in opdracht van de PO-Raad.

Het aantrekken van meer onderwijsassistenten (78 procent), meer leerkrachten (56 procent) en meer vakleerkrachten (49 procent) zou voor de werkdrukvermindering zorgen. Daarnaast zetten de teams ook in op ICT (30 procent) om de leerkrachten te ontlasten. Het overgrote deel van de bestuurders (84 procent) is het gelukt om de plannen, gemaakt om de werkdruk in het schooljaar 2018/2019 te verminderen, uit te voeren.

Om de werkdruk terug te dringen, sloten de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad met minister Slob van Onderwijs in februari 2018 het Werkdrukakkoord. De teams kregen, onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, een rol in de aanpak van hun eigen werkdruk. Met het akkoord kwam het afgelopen schooljaar 237 miljoen euro extra beschikbaar, oftewel 155 euro per leerling.

Bij zo’n 15 procent van de besturen konden de plannen niet worden uitgevoerd omdat teams meer tijd wilden nemen om ‘duurzame’ plannen te maken of omdat de gewenste leerkrachten en onderwijsassistenten, vanwege de tekorten die er zijn, niet altijd te vinden zijn. Circa een op de zeven bestuurders (14 procent) verwacht dat ze de openstaande vacatures naar aanleiding van het Werkdrukakkoord niet vervuld krijgen.

Bijna 90 procent van de bestuurders geeft aan dat de extra middelen voor het schooljaar 2018/2019 zo goed als volledig zijn uitgegeven.

Ondanks deze positieve respons op de werkdrukmiddelen, geven de besturen massaal aan dat er meer nodig is om de hoge werkdruk helemaal op te lossen. Zo’n 60 procent stelt dat de plannen en bijbehorende middelen ‘beperkt effect’ hebben.

Aan het onderzoek deden ruim driehonderd schoolbesturen mee. Zij vertegenwoordigen samen zo’n 570.000 leerlingen.

De komende tijd doet Oberon, op verzoek van het ministerie van Onderwijs, een eigen onderzoek naar de effectiviteit van het werkdrukakkoord. Hiervoor gaan de onderzoekers bij een aantal scholen op bezoek en in gesprek met personeel.

De Volkskrant besteedt maandag 2 september uitgebreid aandacht aan dit thema.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 september 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)