Home » Artikelen » Inspirerende voorbeelden centraal in ‘De Staat van de Schoolleider 2017’

Inspirerende voorbeelden centraal in ‘De Staat van de Schoolleider 2017’

staat-van-de-schoolleider.pngWat behelst het takenpakket van schoolleiders, wat moeten zij in huis hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen, en zijn daar verschuivingen in te zien? Hoe geven schoolleiders in de praktijk uitvoering aan hun vak, en wat zijn aandachtspunten en uitdagingen hierbij? Op 12 april is tijdens het congres van de Onderwijsinspectie ‘De Staat van de Schoolleider’ gepresenteerd, waarin via onder meer inspirerende interviews met schoolleiders en deskundigen een overzicht wordt gegeven van de staat van de schoolleider anno 2017.

Naast het openingsartikel waarin de schoolleider anno 2017 wordt geportretteerd, staan in de publicatie onder meer vier interviews met schoolleiders die vol trots vertellen over hun vak en hoe ze hier uitvoering aan geven. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de beroepsgroep door middel van de schoolleidersregisters in beeld gebracht, gaat wetenschapper Daniëlle Verschuren in op de vraag wat maakt dat een schoolleider succesvol is, worden de verschillen tussen leidinggeven in po en vo verkend in een duo-interview en wordt de kritische vraag gesteld of je als schoolleider wel met je voeten in de klei moet staan.

“Ik vind het mooi hoe we na de kwantitatieve insteek van de vorige editie nu insteken op het kwalitatieve perspectief”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren, “Deze staat laat duidelijk zien welke aspecten voor schoolleiders belangrijk zijn in het uitoefenen van hun professie en de focus die zij leggen op kwaliteit van onderwijs. Richtinggevend voor de beleidsagenda van de schoolleider.”

De publicatie is samengesteld door een redactie van vier schoolleiders uit po en vo, en is tot stand gekomen op initiatief van de VO-raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders. Met de Staat van de Schoolleider willen de betrokkenen het vak van schoolleider en de trots op het vak in beeld brengen, alsook schoolleiders en scholen nauwer met elkaar verbinden en van elkaar laten leren. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 april 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020