Home » Artikelen » Infographic ‘Tijd voor een goed gesprek’

Infographic ‘Tijd voor een goed gesprek’

Hoe ga je op school het gesprek met elkaar aan over zaken waar de leraar (mede) verantwoordelijk voor is? Welke zeggenschap heeft de leraar bij beslissingen op school en bij de organisatie van zijn werk? Welke ondersteuning kan een leraar van de schoolleiding verwachten bij zijn professionele ontwikkeling? Gesprekken en gedachtewisselingen tussen leraren en schoolleiding helpen in het maken van keuzes hierin. De infographic/poster ‘Tijd voor een goed gesprek’ van het miniserie van OCW is nu te downloaden.
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de concrete afspraken die uit deze gesprekken volgen, worden opgeschreven in het zogenaamde ‘professioneel statuut’. Iedere school is bij wet verplicht om zo’n statuut te hebben, maar kan hiervoor zijn eigen vorm kiezen. De afspraken gaan over de manier waarop de professionele ruimte van de leraar op schoolniveau wordt uitgewerkt en gerespecteerd.
 
Het voeren van de dialoog hierover is een continu proces. Het professioneel statuut is dan ook geen doel op zich, het gaat er om dat schoolleiding en leraren hierover met elkaar praten en samen bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is.
Afspraken kunnen gaan over bijvoorbeeld: 

  • Inspraak op de inhoud van de lesstof
  • Middelen die gebruikt worden voor de lessen
  • Hoe de lesstof wordt aangeboden
  • De pedagogisch didactische aanpak
  • Begeleiding van leerlingen
  • Contacten met ouders
  • Teamscholing/professionalisering

Half november ontvangen po- en vo-scholen de poster/infographic in gedrukte vorm bij de professionaliseringsspecial PrimaOnderwijs.

0 WBL_Social_16x9.jpg

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 oktober 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021