Home » Artikelen » In 2017 minder aanvragen voor Lerarenbeurs vanwege factor tijd

In 2017 minder aanvragen voor Lerarenbeurs vanwege factor tijd

In 2017 zijn er minder aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs vergeleken met eerdere jaren. Dit heeft onder andere te maken met het moeilijk combineren van studie met privé-situatie en de beperkte tijd die de school beschikbaar stelt voor het volgen van een opleiding. Dit geeft Minister Arie Slob aan als antwoord op diverse vragen naar aanleiding van wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW.

Er zijn in 2017 10.779 aanvragen gedaan voor de lerarenbeurs. Hiervan zijn 8.905 aanvragen toegekend. Volgens Slob is hier geen eenduidige reden voor. “Uit onderzoek Ecorys, metastudie naar effectiviteit van de lerarenbeurs, 2017) blijkt dat leraren als drie grootste knelpunten melden het tijdbeslag van de studie, het moeilijk kunnen combineren van de studie met de privé-situatie en de beperkte tijd die de school beschikbaar stelt voor het volgen van een opleiding.” De minister antwoordt dat er minder gebruikgemaakt is van de Lerarenbeurs (ondanks versoepeling van de voorwaarden) dan verwacht en dat het geld dat in het po gereserveerd was voor de schoolleiders- en teambeurs is ingezet.

Voorwaarden Lerarenbeurs
De Lerarenbeurs is bedoeld voor leraren die een bachelor-, master- of post-initiële masteropleiding willen volgen. Dit kan ook voor een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. De school kan subsidie krijgen om de leraar studieverlof te kunnen geven en een vervanger aan te stellen.
 
Extra werken leerkrachten vanwege lerarentekort
Minister Slob geeft ook antwoord op de vraag hoeveel uren extra leerkrachten in deeltijd moeten werken om het toekomstige lerarentekort op te vangen. Een van de scenario’s uit de arbeidsmarktbrief 2016 kijkt naar het effect van het beter vasthouden van starters en ander zittend personeel en het verhogen van de deeltijdfactor van werknemers. “Met ieder scenario op zich kan een behoorlijke afname van de tekorten worden bereikt. Geen van de scenario’s is op zichzelf afdoende om de destijds geraamde tekorten op te lossen”, aldus de minister.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 december 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)