Home » Artikelen » ‘Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school’

‘Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school’

Auteur: Winnie Lafeber

Gespreid leiderschap is in deze tijd, waarin zoveel op de schoolleider afkomt, een van de voorwaarden om tot een lerende organisatie te komen. Hoe veranker je het proces van gespreid leiderschap in je school? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt hiervoor een nieuwe leergang aan, onder leiding van docent en oud-schoolleider Brigit van Rossum.

Schoolleiders mogen zich klaarmaken voor ‘de toekomst van leidinggeven’. Van Rossum: “Alle uitdagingen die op de school afkomen kun je niet met één leidinggevende opvangen. Gespreid leiderschap is een proces, dat op een natuurlijke manier vanuit inhoud ontstaat. Daarvoor is een voedingsbodem nodig. Aan de basis staan een flexibele cultuur en structuur die leren, onderzoeken en samen zorgdragen voor kwaliteit mogelijk maken.”
Voor Van Rossum, eigenaar van Dair Academy, voelt gespreid leiderschap als een gespreid bedje. Mede door haar praktijkervaring als schoolleider en onderzoek tijdens masteropleidingen en daarna, is ze helemaal thuis in het onderwerp. “Omdat er (te) veel op het bordje van de schoolleider terechtkomt, is het belangrijk de werkdruk te verdelen. Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school en voor kennisontwikkeling. Creëer daarom een cultuur van ‘wie het weet mag het zeggen’. Dan ontstaat ook meer werkplezier. De leider is niet meer zoals vroeger de manager die het allemaal even kwam regelen.” Wat betekent dit voor de rol van de schoolleider? “Allereerst is inzicht in je eigen leiderschap nodig. Hoe is je gedrag als formele leider? Kun je loslaten en durf je vertrouwen te geven aan anderen? Een drijfverentest bied daar inzicht in. Gespreid leiderschap vraagt om een onderzoekende schoolleider die graag samen met het team beslissingen neemt en ruimte geeft voor ontwikkeling en verantwoordelijkheid nemen.”

Organisatie(her)ontwerp

In de leergang is niet alleen aandacht voor het concept gespreid leiderschap en wat ‘anders’ is ten opzichte van andere opvattingen over leiderschap tot nu toe. Drie (van de in totaal vijf) dagen staan in het teken van een organisatie(her)ontwerp. Van Rossum: “We reiken hiervoor de bouwstenen aan. Wat kun je in de cultuur en structuur van je school aanpakken of verbeteren om tot gespreid leiderschap te komen? Tussen de bijeenkomsten door zijn er zelfstudieopdrachten waarin je dat in kaart brengt. Voor ieder onderdeel zijn pakketten met informatiebronnen (literatuur, filmpjes, tools, modellen) en (reflectie)opdrachten beschikbaar. De deelnemers kiezen zelf in welke volgorde ze de inhoud doornemen. Uiteindelijk integreren ze alles en bepalen zelf wat ze wel of niet in het (her)ontwerp meenemen. Na afloop kunnen deelnemers hun op maat gemaakte plan uitvoeren. De leergang vormt het startpunt om organisatieverandering in gang te zetten. Het netwerk dat is opgebouwd met de andere deelnemers en mijzelf is dan een steuntje in de rug.”

Effect op schoolontwikkeling

Marleen Kant, directeur van Kindcentrum De Kruisboelijn in Den Bosch, wordt door Van Rossum begeleid in een teambeurstraject. Samen met andere schoolleiders van besturen uit diverse regio’s bespreekt ze regelmatig vraagstukken, zoals de effecten van gespreid leiderschap op de schoolontwikkeling. Kant: “We maken een grote transitie mee op het gebied van leiderschap in het onderwijs. Een nieuwe manier van leidinggeven is nodig. Het proces van gespreid leiderschap is een hele puzzel. Op onze school zijn de oude structuren niet meer bruikbaar en het is soms zoeken naar de juiste rol bij ‘leidinggeven’ aan medewerkers, maar ook ten opzichte van elkaar. Het is waardevol je kennis te delen met andere schoolleiders omdat iedereen vanuit een ander perspectief licht werpt op jouw situatie. Het is goed te weten wat voor leider je bent en het herontwerp eens in de zoveel tijd samen te bekijken. Stimuleer elkaar en blijf je professionaliseren. Zorg dat je blijft vernieuwen en dat je je team meekrijgt. Daar kan deze leergang zeker aan bijdragen.”

Gepubliceerd op: 14 juni 2018

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)