Home » Artikelen » Gratis schoolmelk voor 200 scholen

Gratis schoolmelk voor 200 scholen

Vanaf schooljaar 2020/2021 wijzigt Friesland Campina, een van de grootste leveranciers van schoolmelk, het concept. Konden ouders voorheen bij deze zuivelleverancier een abonnement voor schoolmelk afsluiten voor hun kind, straks verloopt dit via de school. De melk wordt gratis en is voorlopig voor 200 scholen beschikbaar. 

De individuele levering van kleine pakjes melk bleek niet meer haalbaar voor de zuivelleverancier. Via het programma Iedereen Fit op School betaalden ouders zo’n 28 cent per pakje, vaak een paar keer per week. Scholen krijgen straks ook grote kartons aangeleverd in plaats van kleine. Dat is volgens Friesland Campina milieuvriendelijker en geeft scholen meer zelf de verantwoording wanneer ze de zuivel geven en hoeveel. De zuivelleverancier levert bovendien niet alleen halfvolle melk, maar ook karnemelk en yoghurt.

Rond de 200 scholen (zo’n 30.000 kinderen) kunnen vanaf 2 november deelnemen aan het nieuwe programma. Volgens een woordvoerder kan dat aantal verder uitgebreid worden. Aan het programma is ook een educatieprogramma over gezonde eetgewoontes gekoppeld, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Scholen kunnen zich nog aanmelden voor het aanbod. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 juni 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)