Home » Artikelen » Eén brancheorganisatie voor funderend onderwijs nog ver weg

Eén brancheorganisatie voor funderend onderwijs nog ver weg

De vorming van een brancheorganisatie voor het funderend onderwijs is nog ver weg, blijkt uit het onafhankelijke rapport ‘Eindverslag advisering verkenning vorming brancheorganisatie funderend onderwijs’ van Ron Bormans, opgesteld op verzoek van de betrokken organisaties. Wel worden een aantal ‘betekenisvolle’ stappen voorgesteld.

De betrokken organisaties zijn de PO-Raad, de VO-raad, de AVS en de vroegere besturenorganisaties die zich nu als profielorganisaties presenteren. PO-Raad, VO-raad en AVS hebben zich intensief sterk gemaakt om te komen tot sectorale samenwerking, resulterend in één sterke belangenorganisatie voor het funderend onderwijs. Maar het vertrouwen dat nodig is om te komen tot eenheid in verscheidenheid is onvoldoende gebleken.

De AVS betreurt het dat er na zoveel jaren van achterhoedegevechten nog steeds geen concrete plannen zijn geformuleerd om te komen tot een sterke brancheorganisatie voor het primair en voortgezet onderwijs waarin alle partijen (inclusief het niet-vakbondsgedeelte van de AVS) opgaan. AVS-voorzitter Ton Duif: “Intensieve samenwerking tussen bestuurders, bovenschools managers, schoolleiders en andere partijen binnen de sector zijn van groot belang. Onderwijs is - gelukkig - immers veel meer dat arbeidsvoorwaarden.” Het bestuur van de AVS heeft besloten zich te blijven inzetten voor een krachtige, samenhangende sectororganisatie voor het funderend onderwijs, samen met PO-Raad en de VO-raad.
 

Op 6 november verscheen het onafhankelijke rapport van Ron Bormans over de ontwikkelingen rondom de vorming van een brancheorganisatie voor het funderend onderwijs. Dit rapport is hieronder te downloaden.

Zie ook:De week van Ton - AVS gaat met PO- en VO-raad voor een sterke sector vertegenwoordiging
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 november 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)