Home » Artikelen » Bonden willen onderzoek naar minder uren in primair onderwijs

Bonden willen onderzoek naar minder uren in primair onderwijs

Onderwijsvakorganisaties AVS, AOb, CNVO, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie en werkgeversorganisatie PO-Raad willen dat het ministerie van OCW nader onderzoek doet naar verlaging van de wettelijke urennorm in het primair onderwijs. Dat schrijven de organisaties onlangs in een brief aan minister Slob. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk van het onderwijzend personeel.

In de CAO PO 2018 hadden de onderwijsvakorganisaties en de werkgeversorganisatie al afgesproken om nader onderzoek te doen naar verlaging van de wettelijke urennorm in het po. Deze urennorm speelt een majeure rol bij de werkverdeling. In het buitenland is de wettelijke urennorm vaak lager. De briefopstellers benadrukken dat de kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt moet zijn.
In de wet is vastgelegd dat leerlingen recht hebben op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Alle scholen moeten zich aan de vastgestelde normuren houden. Een kind op een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs ontvangt:

  • In de eerste 4 schooljaren (onderbouw) minimaal 3.520 uur onderwijs en
  • In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onder- en bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.
Om de inhoudelijke discussie gerichter te voeren hebben de sociale partners een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Daarover gaan ze graag in gesprek met het ministerie van OCW.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)