Home » Artikelen » AVS: ‘aanpak schoolleidertekort heeft topprioriteit’

AVS: ‘aanpak schoolleidertekort heeft topprioriteit’

Op 19 september heeft premier Rutte tijdens de Algemene beschouwingen toegezegd dat er een eenmalig incidenteel bedrag voor het bestrijden van het lerarentekort komt. Hij stelde daar wel een voorwaarde aan: eerst moet het basisonderwijs een nieuwe cao afsluiten. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Al voor de politieke beschouwingen hebben wij aangegeven dat wij weer aan de cao-tafel willen zitten. Schoolleiders zijn onze topprioriteit.”

Tijdens de laatste dag van de Algemene Beschouwingen zei Rutte dat het terugdringen van het lerarentekort ‘een topprioriteit’  is. Premier Mark Rutte heeft eenmalig een extra bedrag toegezegd ‘om enkele knelpunten op te lossen’. Hoe groot dat bedrag wordt, wilde hij niet zeggen; dat doet hij pas als de sociale partners in het onderwijs een nieuwe cao hebben afgesloten. Hij gaf aan dat er 285 miljoen euro beschikbaar is voor de leraren-cao. Al eerder bleek dat dit niet om ‘extra geld’ ging, maar dit de bestaande referentieruimte (het budget voor de arbeidsvoorwaarden) betrof. De premier voegde daaraan toe: “Dat is nog niet terug te zien in de loonstrookjes. Dat geld ligt nu dood op de plank. Sluit een cao, er is heel veel geld beschikbaar. Het kabinet kijkt wat er incidenteel mogelijk is voor 2020.”

Topprioriteit van de AVS is het afsluiten van een goede CAO PO waarin schoolleiders erkend en gewaardeerd worden. Al eerder heeft de AVS bij de PO-Raad en de gezamenlijke bonden aangegeven weer aan de cao-tafel te willen plaatsnemen. Van Haren: “Zoals in 2018 afgesproken: schoolleiders zijn nu aan de beurt. En laten we dan gezamenlijk – als werkgevers en bonden – ons hard maken naar Den Haag. Want dat salarisontwikkeling voor iedereen achterblijft en de loonkloof nog niet gedicht is, blijft onacceptabel.” De AVS blijft zich ervoor inzetten dat de arbeidsvoorwaarden geregeld worden in lijn met haar inzet. “Ook blijven wij stevig uitdragen dat het niet alleen over leraren kan gaan, maar ook schoolleiders (en OOP).”

Meer investeringen
De AVS blijft in gezamenlijkheid met andere bonden actie voeren om meer en structurele investeringen in het onderwijs te realiseren. Daarbij is voor de AVS een eerste prioriteit dat het salarishuis in het primair onderwijs ‘rechtgezet’ wordt en een passende functiebeschrijving met daarbij behorende functiewaardering voor schoolleiders (en OOP) wordt gerealiseerd. Om die reden blijft AVS samen met CNV Schoolleiders parallel daaraan actievoeren om dit onder de aandacht te houden.

schoolleidergezocht-banner300.png

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 september 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020