Home » Artikelen » Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 gestart
Tot en met 30 juni

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 gestart

Vanaf 1 april is het weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2018.
 
Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.
De Lerarenbeurs biedt leraren een stevige financiële tegemoetkoming voor het collegegeld (maximaal 7000 euro per jaar) en studie- en reiskosten (maximaal 7000 euro per jaar). Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.
De beurs is ook beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.
 
Voorwaarden
-      Je hebt een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo
-      Je werkt bij een school of orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag óf op enig moment in de twaalf kalendermaanden daarvoor. Dit mag ook met een tijdelijk of invalcontract zijn.
-      De onderwijsinstelling waar je werkt of hebt gewerkt wordt bekostigd door het ministerie van OCW.
-      Je geeft les voor minimaal 20 procent van je werktijd (intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders met een onderwijsbevoegdheid kunnen ook gebruik maken van de Lerarenbeurs wanneer zij niet voor minimaal 20 procent van hun werktijd voor de klas staan).
-      Je krijgt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming leraren, tegemoetkoming onderwijsmasters, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of studentenreisproduct).
-      Vanaf 1 april 2018 is de registratie in het Lerarenregister geen voorwaarde meer bij het aanvragen van de Lerarenbeurs.
 
De beurs wordt toegekend per onderwijssector (po, vo, mbo, hbo) en op volgorde van binnenkomst. Hij kan ook aangevraagd worden als de leraar al met de opleiding is begonnen. Een Lerarenbeurs kan voor maximaal drie jaar aangevraagd worden en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd, omdat de subsidie voor studiekosten en studieverlof telkens voor één studiejaar wordt toegekend. Leraren die al eerder een lerarenbeurs hebben gehad, krijgen voorrang voor het tweede of derde jaar. 
 
In de maand april vernieuwt DUO haar website, maar het blijft wel gewoon mogelijk om de Lerarenbeurs aan te vragen. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 maart 2018

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)