Home » Artikelen » Aantal onderwijsvacatures op nieuw hoogtepunt

Aantal onderwijsvacatures op nieuw hoogtepunt

In het onderwijs is in 2019 sprake van een recordaantal openstaande vacatures: 8.100 (eind 2e kwartaal). Ondanks het recordaantal vacatures in het onderwijs is de vacaturegraad in deze bedrijfstak het laagst (18 vacatures per duizend werknemersbanen), meldt het CBS.

Bij vijf van de veertien bedrijfstakken die het CBS onderzocht, heeft het aantal openstaande vacatures nu een nieuw hoogtepunt bereikt. Dit geldt, naast onderwijs, voor de handel, de zorg, de horeca en de informatie en communicatie. In het onderwijs zijn er in het 2e kwartaal van 2019 8.100 openstaande vacatures. Het totaal aantal vacatures over alle branches heeft ook een nieuw recordaantal: 284.000. De meeste openstaande vacatures zijn er in de handel (56 duizend), de zakelijke dienstverlening (47 duizend) en de zorg (38 duizend).

Ondanks het recordaantal vacatures in het onderwijs is de vacaturegraad in deze bedrijfstak het laagst, met 18 vacatures per duizend werknemersbanen.

Eerdere arbeidsmarktcijfers
Uit eerdere cijfers is al gebleken dat het aantal vacatures in het onderwijs hoog is. In 2017/2018 waren er 10.479 vacatures in het primair onderwijs, aldus de Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2017-2018 van Ecorys.
Deze barometer meldt ook dat in 2017/2018 het aantal directievacatures in het primair onderwijs op 845 ligt. Dit zijn 705 fte. 175 vacatures zijn moeilijk vervulbaar.
 
Volgens de ramingen van CenterData (onderwijsincijfers) zal er  in 2023 een tekort van ruim 4.000 fte aan leraren en directeuren in het primair onderwijs ontstaan, bij ongewijzigde omstandigheden. 
 
Online actie #schoolleidergezocht
Het schoolleiderstekort groeit tot boven 700 fte en is procentueel zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Ruim een kwart is moeilijk of niet vervulbaar. Dit is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leraren en onderwijsondersteuners hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen. Daarom blijft AVS specifiek actie voeren voor schoolleiders en zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met een e-mailbombardement aan de minister en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Je kunt nog steeds meedoen, tot en met 6 september.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 augustus 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)