Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4036 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s - 22-6-2020
Vanuit een stevige visie en gerichte impulsen moeten schooldirecteuren beter gefaciliteerd worden om hun leiderschapsrol in te vullen. De AVS behartigt de belangen van schoolleiders in het funderend onderwijs en vanuit die rol roept de AVS op om twee punten onderdeel te laten maken van de politieke...
Primair onderwijs
Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd - 22-6-2020
Op maandag 22 juni presenteert de Commissie Herijking Canon van Nederland het rapport Open vensters voor onze tijd - De Canon van Nederland herijkt. Het rapport wordt overhandigd aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie vindt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
RIVM-handreiking bij neusverkouden jonge kinderen - 18-6-2020
Jonge kinderen (tot 6 jaar) die naar school of kinderopvang gaan, zijn regelmatig verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Daarom gelden voor deze kinderen versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen. Dit is samengevat in de Handreiking bij...
Primair onderwijs
Slob vindt dat vo-scholen meer fysieke lessen moeten geven - 18-6-2020
Minister Slob van Onderwijs is teleurgesteld dat een aantal middelbare scholen heeft aangegeven na de zomervakantie door te gaan met online in plaats van fysieke lessen. Hij wil dat de scholen pas na 24 juni beslissen en met ouders communiceren, als meer duidelijk is of de 1,5 meter tussen...
Voortgezet onderwijs
Gratis schoolmelk voor 200 scholen - 18-6-2020
Vanaf schooljaar 2020/2021 wijzigt Friesland Campina, een van de grootste leveranciers van schoolmelk, het concept. Konden ouders voorheen bij deze zuivelleverancier een abonnement voor schoolmelk afsluiten voor hun kind, straks verloopt dit via de school. De melk wordt gratis en is voorlopig voor...
Primair onderwijs
Afschaffing fusietoets verworpen door Eerste Kamer - 18-6-2020
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs verworpen. De AVS betreurt dit.   De partijen waren verdeeld: Forum voor Democratie (FvD), de PVV, GroenLinks, SP, PvdA, de Partij voor de Dieren (PvdD), de Fractie-Otten en de Onafhankelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis lespakket over hygiëne in de klas - 18-6-2020
Hoe was je nu goed je handen? Hoe werkt de overdracht van griepvirussen? Nu de scholen weer open zijn, stelt het Rode Kruis een gratis lespakket over hygiëne beschikbaar voor basisscholen. Zo leren leerlingen om te gaan met de coronamaatregelen en wordt uitgelegd waarom deze...
Primair onderwijs
Aanmeldingsperiode Excellente Scholen verruimd - 18-6-2020
De aanmeldingsperiode voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2021-2023 is verlengd tot 10 oktober   Vanwege de grote inspanningen die momenteel nodig zijn om onderwijs te kunnen verzorgen, geeft de Inspectie van het Onderwijs scholen tot 10 oktober 2020 de gelegenheid om zich aan...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra geld voor aanpak lerarentekort in grote steden - 17-6-2020
Het kabinet trekt de komende vier jaar 116 miljoen euro uit voor de aanpak van het lerarentekort in de vijf grote steden. Met dit geld kunnen de gemeenten en schoolbesturen maatregelen nemen om acute personeelstekorten op te vangen. Ook komt er geld beschikbaar voor de lerarenopleidingen, subsidie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minister Slob: zet ervaring afstandsonderwijs in voor thuiszitters - 16-6-2020
Minister Slob van Onderwijs roept scholen en ouders op om te bekijken hoe afstandsonderwijs het beste kan worden ingezet voor kinderen die langdurig thuiszitten. Hij wil zo verkennen of deze leerlingen zo sneller terugkeren in de klas en wat scholen nodig hebben om dit te kunnen organiseren....
Primair onderwijs
Ondersteuningsmateriaal en trainingen over vooroordelen en discriminatie - 16-6-2020
Het ministerie van OCW zal scholen opnieuw wijzen op het aanbod aan ondersteuningsmateriaal en trainingen op het gebied van diversiteit en discriminatie. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in een brief aan de Tweede Kamer over de kabinetsaanpak van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vakbonden: Niet bezuinigingen op publieke sectoren na coronacrisis - 16-6-2020
“Er mag geen automatische bezuinigingsreflex op de publieke sectoren ontstaan na de coronacrisis. De bijna 1 miljoen mensen uit deze sectoren zijn onmisbaar gebleken bij de aanpak van de crisis. Zij mogen niet straks weer de sluitpost worden van de begroting. Dat is niet acceptabel en ook...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie Wet vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren - 15-6-2020
Ouders met richtingbezwaren behouden de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van de leerplicht voor hun kinderen. Wel krijgen ze de plicht om hun kinderen zelf te onderwijzen, volgens vastgestelde criteria, onder controle van de onderwijsinspectie. Dat is de kern van het wetsvoorstel van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lichte daling in instroom technische profielen en studies - 15-6-2020
In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die op 15 juni is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact. In de instroom in de technische profielen en studies...
Voortgezet onderwijs
Groepsgrootte basisonderwijs daalt licht - 12-6-2020
De groepsgrootte in het basisonderwijs daalde vorig jaar licht tot 22,6 leerlingen. De leerling-leraarratio bleef vrijwel gelijk. Alleen in het sbo is deze (na twee jaar toegenomen te zijn) licht gedaald. Het ministerie van OCW publiceert jaarlijks de resultaten van onderzoek (van DUO) naar de...
Primair onderwijs
LAKS: Bijna helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school - 12-6-2020
Nieuw onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de vmbo’ers negatief is over de veiligheid op school. Scholieren zijn in het algemeen heel tevreden zijn over hun docenten. Dit blijkt uit de (tweejaarlijkse) LAKS-monitor, een grootschalig tevredenheidsonderzoek, onder 46.143 scholieren uit...
Voortgezet onderwijs
Voldoende tijd, ruimte en ondersteuning nodig bij curriculumherziening - 11-6-2020
Er is een andere aanpak nodig voor het ontwikkelen van de geactualiseerde kerndoelen en eindtermen. Ook moet er deze zomer een tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld worden conform het advies van de Onderwijsraad uit 2018. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs
Heropening scholen verloopt goed, wel uitdagingen rond personeelstekort - 11-6-2020
Er zijn meer leerlingen op school, de voortgang is over het algemeen constant en scholen zijn over het algemeen tevreden over de eerste week van de volledige heropening. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 726 schooldirecteuren. Wel zien schoolleiders nog...
Primair onderwijs
Winnaars KNAW Onderwijsprijs 2020 bekend - 11-6-2020
Op 9 juni was de feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs voor de beste profielwerkstukken van vwo-scholieren. In elk van de vier profielen werden een eerste, tweede en derde prijs toegekend. De winnaars krijgen een toelage voor hun eerste collegejaar.    De eerste prijzen...
Voortgezet onderwijs
Winnaars Vakkanjer Challenge 2020 bekend - 11-6-2020
  Ruim tienduizend leerlingen waren dit schooljaar aan de slag gegaan met de Vakkanjer Challenge en bedachten allerlei innovatieve oplossingen voor een probleem van een bedrijf uit de regio. Op 10 juni hebben leerlingen hun ideeën tijdens een live uitzending online gepresenteerd tijdens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen - 11-6-2020
Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).   Een deel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
SIVON en Kennisnet lanceren Veilig Internet voor het onderwijs - 11-6-2020
De toenemende digitalisering van het onderwijs vraagt om een veilige en betrouwbare internetverbinding. SIVON lanceerde op 9 juni in samenwerking met Kennisnet de dienst Veilig Internet voor po- en vo-scholen. Veilig Internet van SIVON verbindt scholen op een veilige manier met het internet. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanpassing salaristabellen per 1 juli 2020 - 11-6-2020
In verband met de verhoging van het minimumloon zijn de salaristabellen voor het primair onderwijs per 1 juli 2020 aangepast. De aangepaste salaristabellen zijn hieronder te downloaden.
Primair onderwijs
Openbaar onderwijs profileert zich met nieuwe kernwaarden - 9-6-2020
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Samen met de slogan ‘Openbare scholen - waar verhalen samenkomen’ moeten ze de identiteit van het openbaar onderwijs versterken. Alle informatie over de nieuwe kernwaarden is gebundeld op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra aanbod voorschoolse educatie doelgroeppeuters op tijd klaar - 9-6-2020
Hoever zijn gemeenten met de invoering van extra voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters? Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Uit onderzoek van Sardes, Oberon, Cebeon...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

2014-deavsis.png

Scholenpanel

De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens.

Werkwijze
Afhankelijk van de onderzoeksvraag benaderen we schools of bovenschools management. U ontvangt maximaal tien keer per jaar per mail een korte enquête met stellingen en vragen.

Dienstverlening verbeteren
We informeren en bevragen u als deelnemer aan het AVS scholenpanel ook over de activiteiten, producten en diensten van de AVS. Door uw deelname aan het scholenpanel kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Meedoen
Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u automatisch de enquête. Is dat nog niet het geval maar wilt u ook uw stem laten horen? Meld u dan nu aan scholenpanel@avs.nl

Hieronder een overzicht van eerdere scholenpanels:
Er zijn 71 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25-5-2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder duizend schooldirecteuren in het basisonderwijs en speciaal...
Schoolleiders tevreden met eerste dagen op school - 14-5-2020
Op vrijwel alle scholen is de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs op school volgens het schoolprotocol verlopen. Liefst 97 procent van de schoolleiders kijkt dan ook met een positief gevoel terug op de eerste schooldagen. Liefst 21 procent vond het zelfs geweldig gaan. Dat blijkt uit een...
Peiling AVS en PO-Raad: veruit de meeste scholen gaan hele dagen open - 6-5-2020
Ruim 92 procent van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat blijkt uit een peiling onder bijna 1.700 schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad. De grootste zorgen onder de respondenten is of er voldoende leraren beschikbaar zijn en...
Meeste basisscholen gaan hele dagen open - 4-5-2020
Ruim 86% van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat is de tussenstand van een peiling onder ruim duizend schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad. Het grootste probleem is of er momenteel voldoende leraren beschikbaar zijn. “...
Schoolleiders al bezig met herstart, maar nog wel zorgen - 21-4-2020
Bijna 80 procent van de schoolleiders voert al gesprekken over scenario’s om scholen te herstarten. In vrijwel alle gevallen worden meerdere scenario’s besproken, zoals halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs (57%), voorrang voor kwetsbare leerlingen (47%), halve klassen zonder...
Basisscholen vanaf 11 mei weer open, voortgezet onderwijs op 1 juni - 21-4-2020
Op 21 april is door het kabinet besloten dat basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. Hierbij is niet de strikte 1,5 meter afstand voorgeschreven. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. De opening is dan na de meivakantie en dat is in lijn met het advies van het OMT...
Nog ruim 5000 leerlingen onvindbaar en kwetsbare leerlingen thuis - 9-4-2020
Bijna 80 procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Op iets meer dan 20 procent van de scholen zijn er gemiddeld 4 leerlingen niet op de radar. Ook de...
Ouders en scholen tevreden met eerste schoolweken op afstand - 31-3-2020
Schoolleiders (88%) zijn tevreden over de manier waarop scholen onderwijs bieden op afstand tijdens de coronacrisis, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1028 schoolleiders. Uit een gelijktijdige peiling van Ouders en Onderwijs blijkt dat ook 76% van de...
Afstandsonderwijs en opvang bijna overal geregeld, veel steun van ouders - 18-3-2020
Op 88% van de scholen was het afstandsonderwijs op dinsdag al (bijna) helemaal gerealiseerd. Op 11% is het nog in ontwikkeling, waarvan de meesten verwachten dit woensdag af te ronden. Slechts 1% heeft geen afstandsonderwijs gerealiseerd. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging...
Leerlingen blijven vanaf 16 maart thuis, scholen bieden afstandsonderwijs - 15-3-2020
Alle leerlingen blijven vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april thuis. Kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen op school. Er is een lijst beschikbaar van de betreffende beroepen. Dat is de uitkomst van het gesprek met de sectorraden en onderwijsbonden die op 15 maart opnieuw bij...
Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari - 18-12-2019
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel bestuur als de ledenraad positief advies voorgelegd aan de leden. Nu ook zij positief stemmen blijft de...
AVS-leden: ‘Flexibeler omgaan met vakanties’ - 23-10-2019
Bijna 80 procent van de schoolleiders wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd en 84 procent wil meer tijd voor leervragen in het kader van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS over onderwijstijden, uitgevoerd onder 616 schoolleiders. Schoolleiders willen bijvoorbeeld...
Schoolleiders zien personeelstekort als grootste uitdaging - 25-9-2019
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van...
Ruim kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies - 21-6-2019
Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder schoolleiders*. Bij nog eens 15 procent van de...
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar - 7-3-2019
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd. Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020...
Peiling: geen vervanger voor eenderde zieke leerkrachten - 4-2-2019
Tachtig procent van de Nederlandse schoolleiders moest de afgelopen weken op zoek naar vervanging voor (merendeels) zieke leerkrachten. Door het lerarentekort en doordat ook de invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht naar vervanging steeds vaker tot kunst- en vliegwerk. In 11 procent van de...
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen - 30-8-2018
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden...
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur - 29-8-2018
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380...
Tekorten in onderwijs worden problematisch - 19-7-2018
Begin juli 2018 heeft de AVS haar leden bevraagd over de stand van zaken bij het invullen van vacatures voor de zomervakantie. Op 97 procent van de scholen was er de afgelopen periode een vacature voor een leerkracht. Hiervan is 63 procent nog voor de vakantie ingevuld. Op 10 procent van de...
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs - 15-6-2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. Het...
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets - 11-6-2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies...
‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’ - 23-5-2018
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden. “Het...
Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord - 17-5-2018
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het...
Uitkomsten achterbanraadpleging nieuwe deeltekst CAO PO: tijd en werkverdeling - 18-4-2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.   De uitkomst is dat...
Schoolleiders: salaris gelijkschakelen met VO - 15-3-2018
Er moet een volledige gelijkschakeling van het salaris van PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs komen, vindt 92 procent van de AVS-leden. Dat blijkt uit een peiling van de AVS vorige week die door 852 schoolleiders is ingevuld. “Een duidelijke boodschap, die erom vraagt gehoord te...

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider