Home - Professionalisering

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

cel-header-2016.jpg

Opleidingen en leergangen

AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. De AVS Academie kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

U kunt ook zoeken op Schoolleidersregister PO professionaliseringsthema's

Leergang Strategische bedrijfsvoering
Breed opgezet 8-daags strategisch leiderschapsprogramma Toegankelijk en praktijkgericht Zeer ervaren praktijkgerichte docenten Als schoolleider wordt in toenemende mate van je verwacht dat je gericht stuurt op...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 8 oktober 2020 of 26 januari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Deze leergang is bedoeld voor schoolleiders in het primair onderwijs.


Opleiding Middenkader
Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leidinggevende zijn die...
Gevalideerd door het Registerleraar
Data: 14 september 2020 of 16 september 2020 of 17 maart 2021
Soort aanbod: Opleiding
Doelgroep(en): Primair onderwijs - U geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (u bent bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan vervullen. U heeft minimaal drie jaar ervaring als onderwijsgevende of in een onderwijsondersteunende functie (OOP).


Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
De AVS Academie biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met NSO-CNA. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie,...
Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO
Data: 13 januari 2021
Soort aanbod: Opleiding
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leerkrachten, adjunct-directeuren, IB’ers en coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot schoolleider. U heeft voldoende ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen school.


Opleiding Schoolleider Vakbekwaam
De AVS Academie biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het NSO-CNA. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie...
Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO
Data: 13 januari 2021
Soort aanbod: Opleiding
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft een middenmanagementopleiding afgerond.


Leergang Leiderschap en talentontwikkeling
Floreren van jezelf, je team en je organisatie Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks vooral datgene kunt doen waar je goed in bent, blij van wordt en energie van krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook als team ervaart, winst op voor het...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 24 september 2020 of 28 januari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders po


Leergang Theorie U
Dit is een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen. De vraag waar we voor staan, is hoe we een antwoord vinden op deze grote uitdagingen. In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennismaken met een nieuw concept van leidinggeven dat...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 21 januari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze cursussen zijn bedoeld voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap. U kunt individueel inschrijven, u kunt deze cursussen ook op maat laten uitvoeren voor de leidinggevenden van uw eigen organisatie.


Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw carrière en u wilt daarin meer inzicht verkrijgen. We bieden u de gelegenheid om, verspreid over een half jaar, vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 8 oktober 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Ervaren directeuren, adjunct-directeuren, clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren, interim-managers die zich willen oriënteren op een bestuurlijke rol


Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership
Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in de mensen die het werk doen. Het thema van de eerste twee dagen is het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’....
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 15 september 2020 of 12 november 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.


Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 1 oktober 2020 of 4 februari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders PO die leiding (willen gaan) geven aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs in een school of stichting. Schoolleiders met een hoog ambitieniveau die op (zelf)kennisniveau en operationeel niveau willen groeien.


Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten van deze tijd. In deze leergang gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders. Besturen en schoolleiders...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 4 november 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Bovenschoolse) directies en middenkader po en vo (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor professionals die ambities hebben in de richting van leiderschap.


Leergang Collectief leren: van samen leren naar samen doen
Elke school is continu bezig met de vraag hoe zij het onderwijs kan verbeteren inclusief het handelen van de leerkracht. De wijze waarop scholen deze uitdaging aangaan, is echter zeer verschillend. Collectief leren kan een antwoord zijn op de vele...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 6 november 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders, directeuren en bestuurders die leren organiseren en veranderingen van binnenuit willen realiseren.


Leergang Aan de slag met cultuur
Het begrip ‘cultuur’ is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 1 februari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die veranderingen van binnenuit willen realiseren. Onze ervaringen wijzen uit dat wanneer zij ondersteund worden tijdens de leergang door collega’s van de eigen school, het rendement van de leergang verhoogd wordt. We bevelen daarom aan om iemand van de eigen school mee te nemen.


Leergang Succesvol beïnvloeden van veranderprocessen
Deze leergang geeft u een beter begrip van wat er in uw organisatie speelt, hoe verandering wordt gestuurd en wat veranderingsprocessen teweeg brengen in de organisatie en hoe u daar als leider proactief mee kunt werken. Dit brengt u ook naar het...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 17 september 2020 of 4 maart 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo, die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer willen leren.


Leergang Verbindend leiderschap Wegens groot succes nieuwe serie
Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leerkrachten kampen met een hoge werkdruk. Diverse onderzoeken laten...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 3 november 2020 of 19 januari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze leergang is bedoeld voor bovenschools leiders, schoolleiders en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, intern begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom, evenals iedereen die meer wil weten over goed leiderschap in het onderwijs.


Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs
De vraag of er geïnnoveerd moet worden, is passé. De noodzaak om te veranderen is ieder moment voelbaar door de dagelijkse stroom van informatie die ons via de media bereikt. Wat geven we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige,...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 19 november 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs -


Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
Deze vier dagen over systeemdenken zijn met name bedoeld voor leiders die zich willen verdiepen in de rijke mogelijkheden van de vijfde discipline. Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor de werkelijkheid beter te begrijpen....
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 17 november 2020 of 2 februari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeur / schoolleider, bovenschools manager / eindverantwoordelijke / bestuurder en pabodocenten. Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren,startende schoolleider / directeur.


Leergang Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 5 oktober 2020 of 1 februari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders die in hun school aan de slag (willen) gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan kennis- en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen groeien.


Leergang Stimulerend beoordelen
Gespreksvoering in een breed perspectief Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 29 oktober 2020 of 4 februari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (cluster-) directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en startende schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs


Leergang Communicatie
Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer je de communicatie van de school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische communicatie...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 9 september 2020 of 28 januari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs


Leergang Teamflow
Hoe kom je op een eenvoudige, generieke en toegankelijke wijze tot een prettige en effectieve samenwerking? De leergang Teamflow kan hierbij helpen. Het is vaak lastig voor leerkrachten om naast hun hoofdtaak, namelijk het verzorgen van goed...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 22 maart 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die zich willen bekwamen in het creëren van een gezond en productief samenwerkingsklimaat in één of meerdere teams. Deze leergang is vooral geschikt als je als schoolleider leidinggeeft aan mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken.


Leergang Ondernemend leiderschap
School in veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de manier waarop wij leven,...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 5 november 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders primair onderwijs die willen leren van andere sectoren en zich willen ontwikkelen in ondernemend leiderschap.


Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders
Een originele reis Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers, vrije burgers,...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 1 oktober 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs


Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap
Als schoolleider heeft u mede een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. U beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar. Samen met ouders geeft u mede vorm aan de ontwikkeling van...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 6 oktober 2020 of 4 oktober 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, die op handelings- en reflectieniveau willen groeien. Een uitgebreid intake gesprek kunt u vooraf tegemoet zien.


Leergang Interim-management: iets voor u?
Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 28 januari 2021 of 25 maart 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Ervaren) directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en interim-managers po en vo, die een volgende stap in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor interim-management.


Leergang Regisseur onderwijs en gebouw
De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 3 november 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren (po) die bezig zijn met of die aan de slag gaan met een (grote) verbouwing, functiewijziging van het gebouw, (ver)nieuwbouw, spreidingsplan of een integraal huisvestingsplan (IHP).


Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)
In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 27 oktober 2020 of 10 maart 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/of kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.


Leergang Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 10 november 2020 of 26 januari 2021
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor professionals die ambities hebben in de richting van leiderschap.


trainingen2014.jpg

Trainingen

Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij dede professionaliseringsthema's van het Schoolleidersregister PO. Alle trainingen kunnen we aanpassen aan uw wensen, een training op maat dus.Hieronder vindt u alle trainingen met open inschrijving. U kunt desgewenst filteren op sector, thema, trainer(s) en datum.

Inschrijven?
Klik door naar de training waar u zich voor wilt inschrijven en selecteer in de rechterkolom de gewenste datum. U wordt automatisch naar het inschrijfformulier geleid. Als er (nog) geen datum bekend is kunt u een e-mail sturen naar cel@avs.nl voor meer informatie.

U kunt ook zoeken op Schoolleidersregister PO professionaliseringsthema's

Uitgelicht

Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis Nieuw!
Ken jij alle wettelijke kaders betreffende kinderopvang? Weet jij waaraan je moet voldoen? Ben je voldoende op de hoogte van de wettelijke eisen en hoe je deze moet interpreteren? Herken je de vragen van de inspecteur en heb je antwoord op de...
Data: 18 september 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Deze eendaagse is uitermate geschikt voor directies, schoolleiders met zijn/haar adjunct(en), managementteams en bestuurders in het onderwijs die samenwerken of leidinggeven aan kinderopvanglocatie(s)


Gespreksvaardigheden
Goede gespreksvoering binnen uw team is een van de sleutels tot succes en de basis voor een goede samenwerking. Maar wat als het gesprek iets spannender of moeilijker wordt?   Samen met jouw collega deelnemers gaan we aan de slag met het...
Data: 16 november 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze eendaagse is uitermate geschikt voor directies, schoolleiders met zijn/haar adjunct(en), managementteams en bestuurders in het onderwijs die zowel persoonlijk als als team willen floreren.


Mediationvaardigheden
Vroeger werkte een schoolleider van een  (basis)school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en docenten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten maar die konden meestal eenvoudig en vrij directief...
Data: 9 november 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directies, schoolleiders met zijn/haar adjunct(en), managementteams en bestuurders in het onderwijs die zowel persoonlijk als als team willen floreren.


Mini masterclass Leidinggeven aan Gepersonaliseerd Onderwijs Nieuw!
In drie dagdelen klaar voor de terugkomst van je leerlingen op school na de periode van het onderwijs op afstand!   Wat als de leerlingen straks, na deze periode van onderwijs op afstand, weer naar school komen? We weten zeker dat er grote...
Data: 10 juni 2020
Soort aanbod: Masterclass
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Ook aan te bevelen voor teamleden, bouwcoördinatoren en IBers!


Onderhandelen
In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe...
Data: 29 september 2020 of 29 oktober 2020 of 20 november 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze dag is uitermate geschikt voor directieleden en schoolleiders in het onderwijs die optimaal resultaat willen bereiken in de cao onderhandelingen.


Online leergroep Systeemgericht Leiderschap & Teaming
Samen met andere schoolleiders/bestuurders vorm je een leergroep die drie keer twee uur online wordt gecoacht op leiderschap en teaming. Door maatwerk krijgt iedere leergroep een ander accent. Je verbreedt je kennis van systeemtheorie/...
Data: Na inschrijving worden de data en aanvangstijden in overleg ingepland. Bij de inschrijving kun je een voorkeur voor een dagdeel aangeven.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs -


Ouderbetrokkenheid
Natuurlijk willen alle medewerkers werken aan ouderbetrokkenheid, maar hoe krijg je ouders in beweging? Hoe ga je om met mondige ouders en hoe krijg je ouderbetrokkenheid op je school op een hoger plan? Immers kinderen worden beter van...
Data: 12 november 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze twee dagen zijn uitermate geschikt voor directies, schoolleiders met zijn/haar adjunct(en), managementteams en bestuurders in het onderwijs die zowel persoonlijk als team willen floreren.


Coaching en mediation

Competentiegericht coachen
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht coachen vraagt expliciete aandacht. Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol handelen te komen op zowel persoonlijk als professioneel niveau. Voor de leidinggevende...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden (po en vo) en IB’ers die tijdens hun taakuitoefening medewerkers coachen.


Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut Nieuw!
Sinds 1 augustus 2017 is in de Wet Beroep leraar en het Lerarenregister het professioneel statuut opgenomen. Het gaat hierbij om het beroep leraar en de zeggenschap over de professionele ruimte van de leraar in de school. Medezeggenschap in het...
Data:
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders, intern begeleiders in het po


Power of 2
Over het waarom en hoe van succesvolle samenwerking Goed samenwerken binnen uw directie- of managementteam is een van de sleutels tot succes. Het is belangrijk om daarbij regelmatig: waardering naar elkaar uit te spreken; stil te...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze tweedaagse is uitermate geschikt voor directies, schoolleiders met zijn/haar adjunct(en), managementteams en bestuurders in het onderwijs die zowel persoonlijk als als team willen floreren. In verband met de aandacht voor de samenwerking bevelen wij aan om met minimaal twee personen deel te nemen.


Succesvol onderhandelen
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. Zoals met collega’s, als werkgever, over arbeidsvoorwaarden, deeltijdwerk, verlof,  scholing of het...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden, zoals bovenschools managers, directeuren, locatieleiders en personeelsfunctionarissen.


Effectief en efficiënt vergaderen (incompany)
Iedereen wil effectief vergaderen. Vaak zijn deelnemers te veel of te lang aan het woord. Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet. Een groot misverstand is ook dat de deelnemers denken dat de voorzitter...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs - Voorzitters van vergaderingen en teamleden (po en vo) die meer willen halen uit hun vergaderingen.


Stress- en timemanagement
Wordt uw werk langzamerhand een bron van onrust? Begint u het overzicht kwijt te raken en ’s avonds steeds weer te denken aan klusjes van uw werk? Als u altijd tijd tekortkomt, is dat slecht voor uw gemoedsrust én voor uw...
Data: 11 december 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Iedere leidinggevende die met tijd en tijdsdruk wil omgaan en daarmee het totale functioneren wil verbeteren.


Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
Als meerscholendirecteur wordt van u verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant...
Data: 26 november 2020 of 11 maart 2021
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Meerscholendirecteuren in het po


Onderwijs en schoolomgeving

Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie Nieuw!
In hoeverre is een school ook de school die zij wil zijn of zegt te zijn en in hoe kan zij dit verantwoorden naar de inspectie?   Deze eendaagse training gaat over het waarderingskader 2017, handvatten voor de voorbereiding van het...
Data: 25 juni 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders, intern begeleiders in het po


Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis Nieuw!
Ken jij alle wettelijke kaders betreffende kinderopvang? Weet jij waaraan je moet voldoen? Ben je voldoende op de hoogte van de wettelijke eisen en hoe je deze moet interpreteren? Herken je de vragen van de inspecteur en heb je antwoord op de...
Data: 18 september 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Deze eendaagse is uitermate geschikt voor directies, schoolleiders met zijn/haar adjunct(en), managementteams en bestuurders in het onderwijs die samenwerken of leidinggeven aan kinderopvanglocatie(s)


Naar andere schooltijden, en dan?
De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben...
Data: 30 september 2020 of 20 januari 2021 of 31 maart 2021
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren, adjunct-directeuren in het PO.


Personeelsbeleid en financiën

De schoolleider als goede werkgever, de highlights Nieuw!
Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering van het HRM-beleid op school beter kan. Er kan meer gehaald worden uit de formele gesprekkencyclus. Tijdens deze eendaagse komt goed personeelsbeleid op school aan bod. Welke gesprekken zijn van belang en wat...
Data:
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders, intern begeleiders in het po


Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken Nieuw!
Richting geven aan groei en florerende leerkrachten!   Iedereen is erbij gebaat dat leerkrachten/medewerkers gemotiveerd uit de gesprekken met hun leidinggevende komen. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden en iedereen die begeleidt, coacht, en collega’s ondersteunt.


Loopbaanbezinning voor uw team(s)
“Ik ben nu in de vijftig en ga echt merken dat ik ouder word, alle kinderen vind ik druk en veranderingen bedreigend.” “Ik ben pas 37 jaar oud en als ik denk dat ik nog dertig jaar moet lesgeven, slaat de schrik me om het hart....
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - schoolteams, team van directeuren


Stimulerend beoordelen, het gesprek
Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets staat u in de weg om een beoordelingsgesprek te hebben met uw medewerkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt er, maar kennelijk is er toch nog een struikelblok om het...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training  
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs - Iedereen (po en vo) binnen de organisatie die daadwerkelijk beoordelingsgesprekken voert.


De CAO-PO nieuw en anders
Als leidinggevende heeft u dagelijks te maken met de toepassing van de cao. Zeker wanneer u de planning maakt voor een nieuw schooljaar en de jaartaak weer hoofdbrekens geeft en de duurzame inzetbaarheid meespeelt. In deze...
Data:
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden.


Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
In uw team zit waarschijnlijk een aantal leerkrachten dat tegen hun pensioen loopt. Verschillende vragen houden hen bezig. Ga ik eerder stoppen of werk ik door, omdat mijn pensioen dan meer oplevert? Hoe ga ik mijn laatste jaren op school...
Data: 26 maart 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders in po en vo


Begroten met beleid, de basis
Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de...
Data: 16 september 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Aankomende) schoolleiders, zowel van een bestuur met meer scholen als van een zelfstandige school (eenpitter).


Coaching & mediation op maat

Een frisse kijk op uw (persoonlijke) situatie 
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integendeel, het toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Hieronder vindt u alle coaching op maat.

Inschrijven?
Stuur een e-mail naar coaching@avs.nl met daarin de titel van het onderdeel waar u in geïnteresseerd bent en de AVS neemt contact met u op.

Coaching en mediation

“Ik heb vele jaren gewerkt aan de staande organisatie, het richten en inrichten is achter de rug, de lijnen zijn duidelijk, het agglomeraat van scholen heeft zich hervonden in de totale organisatie en dan wordt er een nieuw appèl gedaan...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Algemene directeuren en bovenschools managers


In het werk van alledag is meestal geen tijd om echt stil te staan bij de persoonlijke beleving en innerlijke vragen van uw medewerkers. Het lijkt wel of de hectiek van de dag belangrijker is dan de diepere vragen van de medewerkers en van uzelf in...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Algemeen) directeuren, bovenschools managers en bestuurders.


U wilt uw competentieprofiel verbeteren, u wilt meer succesvol zijn in uw werk. U twijfelt wellicht aan uw professionele optreden, u heeft het gevoel dat u het een en ander kunt verbeteren. Misschien vangt u zelfs signalen op dat anderen meer of...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Algemene directeuren en bovenschools managers


Curatieve of preventieve mediation: het lucht op en geeft ruimte binnen hernieuwde samenwerking. Iedere schoolorganisatie kent op haar eigen tijd haar eigen spanningen, uitingsvormen daarvan en creëert daarin haar eigen oplossingen. Meestal...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Mediation op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Alle echelons waar een conflict heerst of sluimert.


Vroeger werkte een directeur van een (basis-) school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en leerkrachten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten, maar die konden meestal eenvoudig en vrij direct worden...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Mediation op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Algemeen) directeuren, bovenschools managers en bestuurders.


Advies op maat

Voor uw organisatie- en persoonlijke vraagstukken

Onderwijsorganisaties en leidinggevenden ondervinden steeds meer effect van bezuinigingen, toenemende verantwoordelijkheden, (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen of krimp. Het is geen kleine opgave om de juiste koers te varen. Het vergt specialisme op tal van terreinen: zoals juridisch en financieel, op gebied van personeelsbeleid, governance, medezeggenschap, eiderschaps- en organisatieontwikkeling. Juist op die terreinen heeft het AVS Centrum Educatief Leiderschap de kennis en kunde in huis om schoolleiders te adviseren.

Persoonlijke begeleiding

Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie en wilt u daarover van gedachten wisselen? Onze adviseurs ondersteunen u bij de oplossing van uw vraagstuk of brengen u in contact met onze netwerkpartners.

Adviseur Tom Roetert is onder andere gespecialiseerd in: coaching, personeelszorg, teambuilding, loopbaanmanagement en professionele cultuurverandering. 06-12945938 of t.roetert@avs.nl

Voor overige vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Marieke van Leeuwen, via tel. 030-2361010 of adviesopmaat@avs.nl Of kijk op www.avs.nl/professionalisering

prof2014.jpg

Praktische informatie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.

Aanmelden 
Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier. Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl. Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Aantal deelnemers
Afhankelijk van de inhoud van het professionaliseringsaanbod ligt het aantal deelnemers tussen de vijf en twintig personen. We werken bewust met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijg je tijdig bericht en bieden we je, indien mogelijk, een alternatief.

Plaats en tijd
De dagtrainingen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur en vinden plaats bij de AVS (Herenstraat 35 te Utrecht) of op andere locaties, centraal gelegen in Nederland. De tweedaagse trainingen starten op de eerste dag om 10.00 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 16.15 uur.

Kosten
AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

Studiematerialen
Je ontvangt de benodigde studiematerialen in principe bij de start van de opleiding of training. De materialen zijn na de training jouw eigendom.

Docenten
De AVS Academie maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde deskundigen. Veruit de meeste van onze docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, docent en leidinggevende of komen uit het bedrijfsleven. De AVS Academie is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van het professionaliseringsaanbod belast, te vervangen door een andere bevoegde docent van gelijkwaardig niveau.

Certificering professionaliseringsaanbod door het Schoolleidersregister PO (SRPO)
De opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Schoolleider Vakbekwaam die de AVS Academie in samenwerking met het Centrum Nascholing Amsterdam verzorgt zijn beide gecertificeerd door het SRPO en opgenomen in het register in het kader van de (individuele) basisregistratie. Professionalisering ten behoeve van de vierjaarlijkse (individuele) herregistratie kan plaatsvinden aan de hand van (een keuze van drie uit) zeven professionaliseringsthema’s. De AVS Academie biedt verschillende leergangen die gecertificeerd zijn door het schoolleidersregister voor het formeel leren. De door de AVS Academie uitgegeven certificaten kan je hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het SRPO.

Certificering professionaliseringsaanbod door het Schoolleidersregister VO
Zodra de criteria bekend zijn legt de AVS Academie haar professionaliseringsaanbod voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gefaseerd aan de commissie certificering van het Schoolleidersregister VO voor. Via onze website houden wij je graag op de hoogte van de ‘beoordelingsstatus’ van ons professionaliseringsaanbod in relatie tot de eisen voor basis- en herregistratie. Vanzelfsprekend kan je daarover ook altijd zelf contact met ons opnemen. De door de AVS Academie uitgegeven certificaten kan je vervolgens hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het Schoolleidersregister VO.
 
Geheimhouding
Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die door deelnemers tijdens de door AVS Academie verzorgde professionaliseringsactiviteiten wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk door ons opleidingsinstituut worden behandeld. Dit geldt voor al onze betrokken medewerkers en (externe) docenten.

Verlofregeling
De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen nascholingstraining en voor zover zijn werkzaamheden daarmee samenvallen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek professionaliseringsaanbod door de AVS Academie geannuleerd worden. Het is mogelijk dat u dezelfde activiteit op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.
Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Klachtenregeling
De AVS Academie probeert zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers aan professionaliseringsactiviteiten op te treden. Daarom is alle van belang zijnde informatie beschikbaar op onze website www.avs.nl/academie. Er wordt duidelijke informatie gegeven over wat men van de trainingen mag verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden et cetera. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de inhoud van de training, de behandeling door een medewerker of anderszins. In voorkomende gevallen zal daarbij de procedure in acht worden genomen, zoals aangegeven in de AVS Voorwaarden Diensten. Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing. Deze vind je bij de voorwaarden.

Gedragscode
De AVS Academie hanteert de  Gedragscode Beroep en Bedrijf