Home » Academie » Advies op maat » Overig » Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en praktisch voor uw team

Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en praktisch voor uw team

Het project Zorg & Onderwijs Matcht!! zet op verschillende niveaus in de school op een praktische manier kennis uit de sector zorg in. Het project is een samenwerking tussen Intraverte (praktijk voor paramedische begeleiding) en de AVS. Onderdeel van het traject is de tweedaagse in company training ‘Anders kijken naar Kinderen’. Doel is om in een vroeg stadium stagnaties in de ontwikkeling van het kind (van groep 1 tot 8) te signaleren en op te kunnen pakken binnen het reguliere onderwijs, kansrijker ontwikkelperspectief te bieden, minder ‘stempels’ van stoornissen te zetten en meer plezier voor het kind en leerkracht in de klas te creëren. Zorg & Onderwijs Matcht! is absoluut een nieuwe manier van kijken naar kinderen, zonder dat dit meer werk oplevert voor de leerkracht. Deze ontvangt op zeer praktische wijze cruciale kennis uit de zorg en krijgt directe tools mee die hij of zij kan integreren in het dagelijkse handelen. Vóór de in company training maken we een analyse van de huidige zorg- en ondersteuningsstructuur van de school (organisatorisch en financieel) en krijgt u advies over het efficiënter inrichten van deze zorgstructuur. Uit onderzoek is gebleken dat de methode Zorg & Onderwijs Matcht! bijdraagt aan kostenbesparing. Voor de korte termijn bespaart het uitgaven voor lichte en zware ondersteuning van het samenwerkingsverband Passend onderwijs en intensieve inzet van Jeugdhulp door gemeente(n). Voor de langere termijn is het maatschappelijk rendement nog veel omvangrijker.

Meer informatie: www.zorg-onderwijsmatcht.nl

Download de flyer: Informatie en kosten

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010
In samenwerking met: Intraverte

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png