Leergang Verbindend leiderschap

Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus

Wegens groot succes nieuwe serie

Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus
Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leerkrachten kampen met een hoge werkdruk. Diverse onderzoeken laten zien dat deze werkdruk niet zozeer veroorzaakt wordt door het aantal innovaties, maar door het gebrek aan samenhang tussen de innovaties. Fragmentering is bij besturen en in scholen vaak een knelpunt. Het is voor veel leiders en voor leerkrachten lastig om door de bomen het bos te zien. In de literatuur wordt ten aanzien van succesvolle schoolontwikkeling en duurzame veranderingsprocessen een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde “right and wrong drivers for change”. Wrong drivers zijn onder meer: te grote gerichtheid van leiders op het individu en de gefragmenteerde aanpak. “Komt dit er nu ook nog bij?” is dan veelal de vraag die leerkrachten stellen. In deze zes dagen leren de deelnemers zich vooral te richten op de right drivers: verbinden van leerkrachten om van elkaar te leren en het realiseren van samenhang bij schoolontwikkeling. Deze leergang is onder andere gebaseerd op het boek “Coherence: the right drivers in action”. Sinds enige tijd is dit boek ook in de Nederlandse versie beschikbaar onder de titel “De verbindende schoolleider”.

Dag Thema Inhoud
1 Naar een raamwerk voor Verbindend Leiderschap Hoe gaan we om met het probleem van fragmentering? Er wordt onderscheid gemaakt tussen “systemness” (het systeem als geheel aanpakken, relaties zichtbaar maken) en “understanding systems” (het begrijpen van een situatie voor het ingrijpen). Centraal staat het raamwerk voor Coherence ontwikkeld door Quinn en Fullan. Het schema vormt de basis voor deze leergang.
     
2 Focus op richting Zonder een heldere missie en visie is geen samenhang mogelijk. Betrokkenheid bij de (morele) doelen van de school vormt het fundament voor succesvolle verandering en ontwikkeling. Hoe zorg je er als leider voor dat de missie en de visie leidraad zijn voor het dagelijks handelen en voor de keuzes die gemaakt worden?
     
3 Cultiveren van de samenwerking Leiders zijn teveel gericht op het individu, op de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Dit is een zogenaamde “wrong driver for change”. De hefboom ligt bij het sociaal kapitaal, de samenwerking tussen de leerkrachten om met en vooral van elkaar te leren. Dit vraagt om systeemleiderschap en niet slechts onderwijskundig leiderschap.
     
4 Verdiepend leren De focus dient te liggen op een verdiepend begrip van het leerproces en hoe we dit kunnen beïnvloeden. We verkennen dit aan de hand van het model “deep learning” met de zes C’s.
     
5 Slim verantwoorden Een van de omslagen die nodig zijn is die van externe naar interne verantwoording. Goede systeemleiders zorgen ervoor dat mensen in de school met elkaar verbonden worden: intern en horizontaal verantwoording afleggen om zo van elkaar te leren.
     
6 Systeemdenken en uplifting leadership De vijfde discipline is de hefboom voor de lerende school en is gericht op samenhang en op het begrijpen voordat we ingrijpen. Hoe kunnen we dit praktisch toepassen in de school om verbindende schoolleiders te worden? Tenslotte verkennen we de uitgangspunten van Uplifting Leadership. Dit concept kan leiders helpen met hun school een duurzame ontwikkeling door te maken.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang Verbindend Leiderschap van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen iun het register in het kader van de herregistratie. Dit is dekkend bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’ en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Natuurlijk leren

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jan Jutten
Natuurlijk Leren

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png