Leergang Succesvol beïnvloeden van veranderprocessen

Verwachtingsmanagement als basis voor verandering

Deze leergang geeft u een beter begrip van wat er in uw organisatie speelt, hoe verandering wordt gestuurd en wat veranderingsprocessen teweeg brengen in de organisatie en hoe u daar als leider proactief mee kunt werken. Dit brengt u ook naar het onderzoek hoe u zichzelf verhoudt tot het veranderingsproces, hoe u er in kunt blijven staan en hoe u uw team of organisatie daarin mee kunt nemen.
 
In de leergang leert u:

 • de toegevoegde waarde van gezamenlijke waarden
 • de analyse van de pijnpunten binnen de organisatie (het organisatiescript)
 • waarin het organisatiescript van uw organisatie te herkennen is. Het gaat dan om onzichtbare patronen die voor de school werken en onzichtbare patronen die verandering in de weg staan (onderstroom)
 • hoe in de onderstroom te werken en daar belemmerende patronen te doorbreken zodat het lerend vermogen weer vrijkomt
 • een veranderingsproces vorm te geven vanuit autonoom leiderschap en dit te doen in verbinding
 • het belang van het managen van verwachtingen met als doel heldere afspraken te maken zodat teamleden uitgenodigd worden om vanuit eigenaarschap en eigen rol bij te dragen
 • het ontrafelen van complexiteit om helder doelgerichte acties in te zetten

Opbouw
De leergang neemt in totaal 8 dagen (4 blokken van 2 dagen) in beslag.

Programma
Dag 1 & 2 (Blok 1): Effectieve en duurzame afspraken maken
• Kennismaken en ‘inchecken‘
Doel: met elkaar een veilig kader creëren om samen te leren
• Uitgangspunten TA
Doel: een basiskader creëren voor de gehele leergang
• Verwachtingen managen en contractueel werken met TA
Doel: duurzame afspraken leren maken op inhouds- en relatieniveau
• Scriptmodel TA: persoonlijk script en organisatiescript
Doel: bewustwording van gedragspatronen en leren onderscheid te maken tussen effectief en niet-effectief gedrag

Dag 3 & 4 (Blok 2): Samenwerken (en als samenwerken moeilijk wordt)
• Overdracht en tegenoverdracht
Doel: bewustwording van projecties en oude patronen herkennen
• Handvatten naar autonomie: Strooks, miskenningen, psychologisch spel
Doel: bewust worden van mogelijkheden om eigen gedrag te veranderen en te sturen

Dag 5 & 6 (Blok 3): ‘Ontrafelen’ van complexiteit
• Coachen op en versterken van autonomie aan de hand van coachmatrix (M. Kouwenhoven) en simulaties
Doel: deelnemers kunnen complexe vraagstukken ontrafelen om tot doelgerichte acties te komen en creëren diepgaande verbinding tussen denken, doen en voelen door situaties te simuleren

Dag 7 en dag 8 (blok 4) Leiderschap en zingeving
• Bronnen voor leiderschap
• Neurologische niveaus van communicatie
Doel: bewustwording van niveaus in communicatie- en veranderingsprocessen
• Integratie en presentatie
Doel: deelnemers verbinden opgedane kennis en herkennen de authenticiteit in de eigen leiderschapsvorm. De leergang wordt afgerond met de integratie van alle lesstof.
 

Opbrengsten
Na afloop van de leergang:

 • heeft u inzicht in hoe u kunt werken in de onderstroom bij veranderprocessen vanuit TA
 • kunt u succesvol werken met ‘contracteren’ en verwachtingsmanagement
 • heeft u kennis van uw eigen script en het script van uw organisatie: u weet welke interventies uw organisatie gezond maken
 • weet u wat duurzaam veranderen is en bent u in staat de autonomie van uw teamleden aan te boren en te versterken
 • creëert u synergie, waardoor uw organisatie in beweging komt.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Plata Onderwijsacademie

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Pia Umans
Plata Onderwijsacademie

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png