Home » Academie » Opleidingen en leergangen » Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Voor de gevorderde schoolleider


Het ‘leren van en met elkaar’ is zichtbaar in de werkvormen, in de intervisiegroepen, het werken met een maatje en het ‘werkplekleren’


De AVS Academie biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het NSO-CNA. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie, communicatieve vaardigheden) en wordt veel aandacht besteed aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. In de opleiding Schoolleider Vakbekwaam brengen we dit ambachtelijke deel op een hoger niveau. U werkt dan aan verdieping en verbreding van uw persoonlijk en onderwijskundig leiderschap.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met NSO-CNA.

Inhoud
De opleiding onderscheidt drie leerlijnen, die het eigen leren in relatie tot schoolontwikkeling inzichtelijk maken:

 • Persoonlijk leiderschap: met als belangrijkste leeractiviteiten communicatie en reflectie;
 • Organisatieontwikkeling: kennis over systemen en veranderprocessen;
 • Onderzoek: leren onderzoek in te zetten en onderzoeksresultaten te benutten ter versterking van het leiderschap.

Deze drie leerlijnen komen ook geïntegreerd aan bod in de vijf basiscompetenties van het Schoolleidersregister PO: 

 • Visiegerichtheid: de schoolleider kan een visie op onderwijs formuleren en deze visie communiceren en uitdragen;
 • Omgevingsbewustzijn: de schoolleider kan factoren uit de omgeving van de school wegen, op consequenties bezien en vertalen naar de eigen situatie;
 • Strategieën inzetten: de schoolleider is in staat tot transformationeel, inspirerend, moreel en onderzoekend leiderschap;
 • Organisatiebewustzijn: de schoolleider kan sturen in de domeinen in de school;
 • Hogere orde denken: de schoolleider kan handelen vanuit inzicht in de samenhang tussen alle factoren die een rol spelen bij het leren van de leerlingen.

Kenmerken
In overleg met de AVS Academie, NSO-CNA en uw school bepaalt u het verbetertraject waaraan u leiding wilt geven en dat uw belangrijkste casus vormt in deze opleiding.

 • Tijdens het leerjaar werkt u aan een portfolio, waarin u – met bewijsstukken – laat zien wat en hoe u geleerd heeft.
 • Het ‘leren van en met elkaar’ is zichtbaar in de werkvormen, in de intervisiegroepen, het werken met een maatje en het ‘werkplekleren’.
 • De opleiding start met een intakedossier, waarin u zichzelf presenteert
 • Op basis van de door u ingeleverde stukken voert u een criteriumgericht interview, waarin u aantoont de competenties en het niveau van ‘Schoolleider Basisbekwaam’ te beheersen.

Opbouw
De opleiding bestaat uit een tweedaagse en zestien eendaagsen, waarvan een kennismakingsbijeenkomst. Aan de opleidingen gaat een intakegesprek vooraf. Op diverse momenten zijn er intervisiebijeenkomsten in kleinere groepen en collegiale consultatie. De totale duur van de opleidingen beslaat ongeveer 10 maanden (niet in juli/ augustus).

Opbrengsten
Na afloop van deze opleiding:

 • kunt u leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’;
 • kunt u praktijkproblemen vertalen in vragen naar inzichten kennisverbetering die onderzoeksmatig aangepakt kunnen worden;
 • kunt u organiseren en verbinden vanuit een helikopterview op de schoolorganisatie;
 • kunt u rolmodel zijn door uw vaardigheden op het gebied van reflectie en communicatie;
 • ontvangt u het diploma Vakbekwaam Schoolleider (registerdiploma po).
 

Reacties
‘Een fijn zinvol programma en prima inhoud: je kunt er echt iets halen!’

‘In een vogelvlucht werd duidelijk welke kennis nodig is om 'gelijkwaardig' met het bestuur over financiën te praten.’

‘Ik heb geleerd hoe mijn rol er toe doet bij het veranderen van de cultuur in je school.’

‘De mix van managementstijlen en de theorie over systeemdenken waren een goede aanvulling die ik in de praktijk zeker zal/kan toepassen.’


Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: NSO-CNA

Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

 

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png